Poland
Ciągła niestabilność polityczna i niepokoje spowalniają globalne ożywienie gospodarcze

Mapy Ryzyk Aon 2021

Aon, we współpracy z Continuum Economics i Dragonfly, opracował Mapy Ryzyk 2021, które analizują ryzyko polityczne, terroryzmu i przemocy na tle politycznym na całym świecie. Raport został zaprojektowany tak, aby pomóc firmom lepiej zrozumieć zmieniające się zagrożenia wynikające z tych wyjątkowych wyzwań – oraz wykorzystać tę wiedzę w praktyce. W dzisiejszym złożonym środowisku geopolitycznym i ekonomicznym raport pomaga klientom zidentyfikować różne źródła i stopnie ryzyka, a także chronić aktywa, kontrakty i kredyty.

Ograniczenia związane z COVID-19 tłumią terroryzm i przemoc na tle politycznym, ale spodziewany jest ich wzrost
Blokady i ograniczenia w podróżowaniu stłumiły większość form terroryzmu i protestów w 2020 roku – odsetek krajów narażonych na terroryzm i sabotaż spadł do 45% – przy czym gwałtowny wzrost incydentów towarzyszył głównie łagodzeniu ograniczeń. W rezultacie liczba ataków terrorystycznych spadła na całym świecie. Jednak ekstremiści i aktywiści zmieniają swoje narracje; pandemia stała się okazją do budowania poparcia dla swoich celów i kwestionowania ustalonych porządków i form rządów poprzez protesty i przemoc. W Stanach Zjednoczonych na przykład odnotowano gwałtowny wzrost niepokojów społecznych i ryzyka wybuchu zamieszek.


Przemoc wśród dżihadystów wzrosła ogółem o 20% w 2020 roku
Większość tych działań miała miejsce w strefach konfliktu, takich jak Irak, Syria, Afganistan i Mali, gdzie zapewnienie stabilizacji uzależnione jest od zewnętrznych zobowiązań wojskowych i politycznych. COVID-19 był również istotnym czynnikiem wpływającym na sytuację w tych niestabilnych państwach.

Poziom ryzyka dla Polski pozostaje na umiarkowanym poziomie
W naszym kraju utrzymuje się zagrożenie terroryzmem i zamieszkami społecznymi. Szeroko zakrojone protesty przeciwko reformie prawa aborcyjnego już ustąpiły. Jednak oznaki spadku poparcia społecznego dla rządu utrzymują wysokie prawdopodobieństwo nowych protestów w tym roku. Nie odnotowano żadnych ataków terrorystycznych w Polsce w ciągu ostatnich 12 miesięcy, ale władze poinformowały o udaremnieniu co najmniej dwóch spisków dżihadystów w 2020 roku.

Ryzyko polityczne
W latach 2020-2021 wzrosło ryzyko polityczne. Sytuacja pogorszyła się w siedmiu krajach, a w żadnym nie uległa poprawie. Wynika to ze znacznego wzrostu inflacji na rynkach wschodzących w 2021 r., z niepowodzenia ekologicznych inicjatyw naprawczych po COVID-19 oraz ryzyka oddalenia się rynków wschodzących od rynków rozwiniętych pod względem dochodów na mieszkańca w wyniku opóźnionego i niewystarczającego wdrożenia szczepień w tych krajach.

Zagrożenie dla ekologicznej odbudowy
Większość instytucji międzynarodowych, zwłaszcza Unia Europejska, przedstawiła szansę na lepszą odbudowę po katastrofie COVID-19, a szczególnie na odbudowę bardziej ekologiczną. Argumenty ekonomiczne przemawiające za ekologiczną odbudową opierają się na tworzeniu miejsc pracy i ostatecznie niższych kosztach energii.
Jednak ciężar finansowy związany z przeciwdziałaniem kryzysowi COVID-19 sprawił, że do końca 2020 roku mniej niż połowa sygnatariuszy porozumienia paryskiego wypełniła jego podstawowe postanowienia – dotyczące zwiększenia ich wkładu w ograniczenie wzrostu średniej globalnej temperatury do 1,5 stopnia powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej.


Łańcuchy dostaw na rynkach wschodzących coraz bardziej narażone
Ryzyko zakłócenia łańcucha dostaw, spotęgowane przez zmiany klimatyczne i ekstremalne warunki pogodowe, stanowi coraz większy problem dla rynków wschodzących, na których COVID-19 spowodował pogorszenie równowagi budżetowej, wyższą inflację i większe obciążenie długiem. W rezultacie kraje te są bardziej narażone na ryzyko pozostania w tyle w wysiłkach na rzecz łagodzenia skutków katastrofy klimatycznej. Rosnące ceny surowców i inflacja mogą jednak pomóc w zmniejszeniu obciążenia długiem rynków wschodzących, których gospodarki oparte są na surowcach.

Vlad Bobko, Head of Crisis Management, London Global Broking Centre w Aonie, powiedział: „Pandemia COVID-19 skomplikowała i tak już rozdrobniony krajobraz ryzyka geopolitycznego, w którym muszą nawigować firmy z całego świata. Świadome podejmowanie decyzji nigdy nie było tak ważne – w rzeczywistości z coraz częstszymi przypadkami niepokojów społecznych oraz zakłóceniami gospodarczymi i długoterminowym potencjałem inflacji.

Praktyka Crisis Management wspiera klientów w radzeniu sobie z tym złożonym ryzykiem. Niezależnie od tego, czy chodzi o ochronę przed interwencjami rządowymi na rynkach wschodzących, niewypłacalność państwowych i prywatnych kontrahentów, czy też o ochronę ludzi i operacji przed zagrożeniami wynikającymi z niepokojów społecznych, przemocy na tle politycznym i terroryzmu, nasz zespół w Aon pracuje nad ochroną i ograniczeniem często znaczących i złożonych ekspozycji klientów”.
 

 

Zapoznaj się z pełnym raportem Mapy Ryzyk 2021 na interaktywnej stronie:


 

Pełny raport

Kontakt dla mediów