Poland

Raport Global Wellbeing 2021

Badanie Aon wykazało bezpośredni związek pomiędzy wellbeingiem pracowników a wynikami biznesowymi.


Raport Aon opublikowany we współpracy z IPSOS potwierdza związek między wellbeingiem oraz wynikami firm. Badanie 2021 Global Wellbeing Survey wykazało, że poprawa wellbeingu pracowników ma wpływ na zadowolenie klientów i utrzymanie ich w firmie. Okazuje się jednak, że pojedyncze i niepowiązane ze sobą inicjatywy dają znikome efekty – kluczowe jest wypracowanie strategii wellbeingowej, która pozwala na synergię pomiędzy poszczególnymi elementami.
 
 

Obszar biznesowy

Wzrost wyników wellbeingowych

=

Wzrost wyników biznesowych

Zadowolenie i utrzymanie klientów

3%

=

1%

Zadowolenie pracowników
Pozyskanie klientów

3,5%

=

1%

Zysk firmy

4%

=

1%

Zaangażowanie w innowacyjność
Wskaźnik NPS (Net Promoter Score)
Zaangażowanie pracowników

5%

=

1%

Spadek rotacji wśród pracowników

4%

=

1%


 
Mimo że wysoki odsetek badanych firm twierdzi, że wellbeing i odporność pracowników (employee resilience) są ważne oraz że podejmuje inicjatywy w tym zakresie, niewiele z nich posiada odpowiednie strategie, a jeszcze mniej w pełni zintegrowało wellbeing ze swoją strategią biznesową i dotyczącą talentów.
 
  • W skali globalnej 82% badanych firm twierdzi, że wellbeing pracowników jest ważny, 87% realizuje co najmniej jedną inicjatywę, ale tylko 55% ma opracowaną strategię, a zaledwie 24% w pełni uwzględnia wellbeing w swojej strategii biznesowej i tej dotyczącej talentów.
  • W regionie EMEA firmy z Irlandii, Czech i Republiki Południowej Afryki najczęściej posiadają inicjatywy wellbeingowe, natomiast te z Portugalii, Szwajcarii i ponownie RPA częściej mają opracowane strategie. Firmy w Portugalii najczęściej w pełni integrują wellbeing ze swoją strategią biznesową i dotyczącą talentów (26%), a w Polsce, RPA i Irlandii odsetek takich organizacji wynosi 24%.
  • Badanie wykazało, że ogólnie w regionie EMEA 25% programów wellbeingowych osiąga wyniki wyjątkowe lub powyżej średniej, przy czym Irlandia (37%), RPA i Wielka Brytania (oba kraje 34%) przodują w tej dziedzinie. 
  • W Polsce w 60% organizacji wyniki inicjatyw wellbeingowych spełniają oczekiwania, a w 25% plasują się powyżej średniej.

Wyniki badania pokazały również, że kultura firmy jest najważniejszym czynnikiem w tworzeniu uzasadnienia biznesowego dla idei wellbeingu, ale poza zasobami finansowymi i inwestycjami jednym z największych wyzwań dla rozpoczęcia lub rozszerzenia inicjatyw wellbeingowych jest zaangażowanie i zainteresowanie pracowników (według 42% uczestników badania na całym świecie). Liderzy organizacji mogą nadawać ton kulturze i wellbeingowi; 89% badanych firm zgodziło się, że dyrektorzy HR (CHRO) są liderami inicjatyw związanych z wellbeingiem, a na drugim miejscu (78%) znaleźli się dyrektorzy generalni (CEO).
 
Inny raport Aon The Rising Resilient wykazał również, że chociaż inicjatywy dotyczące zdrowia i wellbeingu są dobrze ugruntowane wśród pracodawców, a 80% z nich zgadza się, że są one korzystne dla organizacji, programy te nie prowadzą do tworzenia odpornych zespołów. Badanie pozwoliło ustalić, że tylko 30% pracowników respondentów wykazuje się odpornością. Odporność w środowisku pracy oznacza, że ludzie potrafią lepiej przystosować się do niekorzystnych sytuacji, radzą sobie ze stresem i utrzymują motywację, co pozwala organizacjom lepiej zarządzać zmianami.

Łukasz Konotopski, Smart Benefit Manager, Aon Polska, dodaje: „Okazuje się, że wyzywania związane z wellbeingiem są niezwykle uniwersalne i nie obserwujemy znaczących różnic pomiędzy Polską a wynikami globalnymi. Na drugim miejscu najistotniejszych kwestii wellbeingowych, zaraz po work-life balance, znalazło się zdrowie psychiczne. Myślę, że jest to zwiastun długotrwałych zmian w rozwoju benefitów pracowniczych w Polsce. Podobnie należy traktować wzrost znaczenia pozyskiwania i utrzymania talentów, które znalazło się na 5 miejscu priorytetów związanych z wellbeingiem, a także na18 miejscu rankingu najważniejszych ryzyk dla organizacji w Polsce (raport „Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w przedsiębiorstwach w Polsce 2019/2020”). Sprawia to, że z jeszcze większą niecierpliwością czekam na wyniki edycji z 2021 roku”.


 
Wpływ pandemii COVID-19, niepokojów społecznych i zmieniającej się gospodarki zwiększył w ubiegłym roku znaczenie wellbeingu dla jednostek, organizacji i społeczności. Badanie wykazało, że najważniejszymi czynnikami ryzyka, które mają wpływ na wyniki firm na całym świecie, są kwestie związane z wellbeingiem emocjonalnym, takie jak stres (67%), wypalenie zawodowe (46%) i niepokój (37%).
 
Równowaga pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym okazała się najważniejszą kwestią związaną z wellbeingiem w regionie EMEA – wskazało na nią 65% respondentów. Na kolejnych miejscach znalazły się zdrowie psychiczne i środowisko/kultura pracy (oba po 40%) oraz zdrowie fizyczne (33%). W Polsce top trzy najważniejszych obszarów prezentuje się podobnie: work-life balance (59%), zdrowie psychiczne (52%), środowisko/kultura pracy (45%).

Łukasz Konotopski, Smart Benefit Manager, Aon Polska, podkreśla: „Trudno przecenić znaczenie wniosków, które płyną z raportu w zakresie różnic między efektami poszczególnych inicjatyw a strategii wellbeingowej. Zdecydowanie potrzebujemy szerszego spojrzenia na wellbeing i benefity pracownicze jako na złożony system a nie niezależne elementy”.

 

Zapoznaj się z pełnym raportem Global Wellbeing Survey 2021 na interaktywnej stronie:
Sprawdź także, jak eksperci Aon pomogą Ci zarządzać programami pracowniczymi i strategią benefitową. Dodatkowo zapraszamy do Akademii Benefitów – cyklu kwartalnych webinariów dotyczących tematyki benefiów pracowniczych.

Pełny raport

Executive Summary

Kontakt

Wsparcie Aon w obszarze wellbeingu