Thailand

คําชี้แจงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเอออนประเทศไทย

 

บริษัท เอออน จํากัด (มหาชน) (ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก: AON) เป็นบริษัทให้บริการระดับมืออาชีพชั้นนําระดับโลกที่ดูแลการบริหารความเสี่ยง การเกษียณอายุ และการประกันสุขภาพ พนักงาน 50,000 คนของเราใน 120 ประเทศให้ความสำคัญกับลูกค้าโดยใช้ข้อมูลและการวิเคราะห์ที่เป็นกรรมสิทธิ์เพื่อส่งมอบข้อมูลเชิงลึก เพื่อลดความผันผวนและเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพ

เอออนมุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ ความมุ่งมั่นนี้สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าที่เราคงไว้ซึ่งความไว้วางใจที่ได้รับจากพนักงาน ลูกค้า คู่ค้าทางธุรกิจและทุกคนที่แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขากับเรา

คําชี้แจงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ทําอะไรได้บ้าง

คําชี้แจงนโยบายความเป็นส่วนตัวจากส่วนกลางของเอออน ("คําชี้แจง") นี้ใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่คุณให้ไว้กับเอออน และข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่เรารวบรวมจากแหล่งอื่นๆ เว้นแต่คุณจะได้รับคําชี้แจงนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นในขณะที่รวบรวมข้อมูล คําชี้แจงนี้ใช้ไม่ได้กับการใช้งานเว็บไซต์ของบุคคลที่สามใดๆ ที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ หรือเว็บไซต์ใดๆ ที่มีประกาศความเป็นส่วนตัวของตนเอง

คําชี้แจงนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเรา ดังคำอธิบายต่อไปนี้ :

คําชี้แจงนโยบายความเป็นส่วนตัวจากส่วนกลางของเอออน

 1. ใครเป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลของคุณ
 2. เราเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณอย่างไรและเราเก็บรวบรวมข้อมูลใดบ้าง
 3. เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร
 4. พื้นฐานทางกฎหมาย
 5. เรารวบรวมข้อมูลจากเด็กหรือไม่
 6. เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนานเท่าใด
 7. เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร
 8. เราถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณข้ามภูมิภาคหรือไม่
 9. เรามีมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อปกป้องข้อมูลของคุณหรือไม่
 10. สิทธิอืนๆ เกี่ยวกับข้อมูลของคุณ
 11. การตัดสินใจอัตโนมัติ
 12. ติดต่อเรา
 13. การเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงนี้

1. ใครเป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลของคุณ

ตลอดคําชี้แจงนี้ "เอออน" หมายถึง บริษัท เอออน จํากัด (มหาชน) รวมถึงบริษัทในเครือและบริษัทย่อย (หรือที่เรียกว่า "เรา" "แก่เรา" หรือ "ของเรา") ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกรวบรวมโดยสมาชิกแต่ละคนในกลุ่มเอออน ที่รับผิดชอบการประมวลผลในขอบเขตของพวกเขาในฐานะผู้ควบคุม รายชื่อหน่วยงานกลุ่มทั้งหมดของเราสามารถดูได้ ที่นี่. หน่วยงานเหล่านี้อาจชี้แจงประกาศความเป็นส่วนตัวแยกต่างหาก ตัวอย่างเช่น เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกเก็บรวบรวมครั้งแรกโดยบริษัทเอออนใดๆ ที่คุณหรือบริษัทที่คุณทํางานให้ ส่งเรื่องให้เราดำเนินการให้บริการ

เอออน ยังให้บริการแก่ลูกค้าในฐานะผู้ประมวลผล ในกรณีนี้เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามข้อผูกพันทางกฎหมายและข้อผูกพันตามสัญญากับลูกค้าของเรา

2. เราเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณอย่างไรและเราเก็บรวบรวมข้อมูลใดบ้าง

เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับลักษณะของบริการของเรา คําชี้แจงนี้ให้ภาพรวมของประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมและวัตถุประสงค์ที่เราใช้ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมสําหรับแต่ละบริการของเรา พร้อมวัตถุประสงค์และสิทธิตามกฎหมายสําหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล อาจจัดแสดงให้ในประกาศความเป็นส่วนตัวแยกต่างหากที่เกี่ยวข้องกับบริการนั้นๆ

ก. เอออนเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธีต่อไปนี้:

 

ข้อมูลที่คุณให้กับเรา

เอออนรวบรวมข้อมูลโดยตรงจากคุณเมื่อคุณ:

 • ขอการบริการจากเรา;
 • เยี่ยมชมเว็บไซต์เอออน หรือเข้าร่วมกิจกรรมของเอออน;
 • สมัครงานในตําแหน่งที่เอออน;
 • ติดต่อเราด้วยการร้องเรียนหรือแบบสอบถาม
 • มีส่วนร่วมกับเราผ่านโซเชียลมีเดีย หรือ
 • ลงทะเบียนกับเราหรือใช้เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันใดๆ ของเรา

 

คุณจะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่เราจำเป็นต้องร้องขอ (ในรูปแบบที่เรายอมรับได้) เพื่อตอบสนองภาระผูกพันของเราที่เกี่ยวข้องกับบริการที่เราให้คุณ รวมถึงข้อผูกพันทางกฎหมายและข้อบังคับใดๆ ในกรณีที่คุณไม่สามารถให้หรือชะลอการให้ข้อมูลที่เรามีเหตุผลต้องปฏิบัติตามภาระผูกพันเหล่านี้ เราอาจไม่สามารถให้บริการกับคุณและ/หรือเราอาจยุติการบริการที่ให้โดยทันที

เมื่อคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกแก่เอออน (เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับคู่สมรสของคุณ หุ้นส่วนตามกฎหมาย บุตร ผู้อยู่ในอุปการะหรือผู้ติดต่อฉุกเฉิน) ตามความเหมาะสม คุณควรให้สําเนาคําชี้แจงนี้แก่บุคคลเหล่านี้ล่วงหน้าหรือตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวกเขาตระหนักถึงวิธีการใช้ข้อมูลของพวกเขาโดยเอออน หากคุณให้ข้อมูลกับเราเกี่ยวกับผู้รับผลประโยชน์ของคุณ เราอาจต้องการให้คุณให้ความยินยอมอย่างชัดเจนในนามของพวกเขา

การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยระบบอัตโนมัติ

ในบางกรณี เราจะรวบรวมข้อมูลบางประเภทโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราและผ่านทางอีเมลที่เราอาจมีการแลกเปลี่ยนกัน การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยระบบอัตโนมัติอาจรวมถึงการใช้บันทึกเว็บเซิร์ฟเวอร์เพื่อรวบรวม IP แอดเดรส "คุกกี้" และเว็บบีคอน ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ของเราสามารถดูได้ใน ประกาศ เกี่ยวกับคุกกี้ของเรา

ข้อมูลที่เรารวบรวมจากลูกค้าหรือบุคคลที่สาม

เมื่อเราให้บริการแก่ลูกค้าของเรา เราอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากลูกค้าของเราเกี่ยวกับคุณ เช่นชื่อ รายละเอียดการติดต่อ วันเกิด เพศ สถานภาพการสมรส รายละเอียดทางการเงิน รายละเอียดการจ้างงานและสวัสดิการความคุ้มครอง เราอาจเก็บรวบรวม (อย่างเคร่งครัดในแต่ละกรณีที่เกี่ยวข้องกับบริการที่เราให้) ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนเกี่ยวกับคุณ เช่นข้อมูลสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ความรับผิดทางวิชาชีพ และการประกันการชดเชยแรงงาน หรือประกันสวัสดิการพนักงานที่นายจ้างจัดให้ ข้อมูลส่วนบุคคลส่วนใหญ่ที่เราได้รับเกี่ยวข้องกับการที่คุณเข้าร่วมอยู่ในโปรแกรมสวัสดิการและผลประโยชน์ที่นายจ้างของคุณจัดให้ หากกฎหมายในประเทศอนุญาตและเหมาะสมที่จะกระทำได้ เราอาจรวบรวมข้อมูลประวัติอาชญากรรม ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่เป็นความจำเป็นของกระบวนการการตอบรับการทำธุรกิจ ด้านการเงิน การบริหาร การสรรหาบุคลากร การต่อต้านการฟอกเงินและการคว่ำบาตร

ข. ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณอาจรวมถึงข้อมูลต่อไปนี้:

 

ก. รายละเอียดพื้นฐานส่วนบุคคล เช่น ชื่อ รายละเอียดการติดต่อ ที่อยู่ วันเกิด อายุ เพศ และสถานภาพการสมรส
ข. หมายเลขเฉพาะตัวบุคคล เช่น หมายเลขประกันสังคม หรือหมายเลขโครงการเงินบํานาญ
ค. รายละเอียดทางประชากรศาสตร์ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับอายุ เพศ เชื้อชาติ สถานภาพการสมรส ไลฟ์สไตล์ และข้อกําหนดการประกันภัยของคุณ
ง. ข้อมูลการจ้างงาน เช่น บทบาท สถานะการจ้างงาน (เช่น เต็มเวลา พาร์ทไทม์ หรือเป็นสัญญา) ข้อมูลเงินเดือน สวัสดิการ และประวัติการทำงาน
จ. ข้อมูลสุขภาพ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของคุณ ประวัติการรักษา และผลการประเมินทางการแพทย์
ฉ. ข้อมูลสิทธิประโยชน์ของสวัสดิการ เช่น ข้อมูลผลประโยชน์สวัสดิการที่คุณเลือก ข้อมูลผลประโยชน์เงินบํานาญที่ได้ วันครบเกษียณอายุ และเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่ส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์สวัสดิการของคุณ เช่น เงินสมทบภาคสมัครใจ คําสั่งจัดสรรเงินบํานาญ การคุ้มครองภาษี หรือการปรับเปลี่ยนอื่น ๆ
ช. รายละเอียดทางการเงิน เช่น รายละเอียดบัตรชําระเงินและบัญชีธนาคาร ประวัติเครดิตและสถานะบุคคล เงินเดือน รหัสภาษี เงินที่ถูกหักจากบุคคลอื่น โบนัส ผลประโยชน์และข้อมูลสิทธิผลประโยชน์ที่ได้รับ รายละเอียดเงินสมทบประกันสังคม
ซ. รายละเอียดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยของคุณหรือของนายจ้าง
ฌ. การตั้งค่าการตลาดของคุณ ;
ญ. ข้อมูลออนไลน์ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าชมเว็บไซต์ของเรา
ฎ. ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรม เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมที่คุณสนใจและการเข้าร่วมในกิจกรรมของเรา รวมถึงข้อเสนอแนะของคุณ
ฏ. ข้อมูลโซเชียลมีเดีย เช่นการโต้ตอบ (ได้แก่การกดไลค์และการลงโพสต์) ของคุณบนโซเชียลมีเดียของเรา และ
ฐ. ข้อมูลประวัติอาชญากรรม เช่น การกระทำความผิดหรือถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิดทางอาญา หรือข้อมูลการยืนยันว่าไม่เคยมีประวัติอาชญากรรม

 

ในกรณีที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน (เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของคุณหรือข้อมูลที่ถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิดทางอาญา) เราจะตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีความจําเป็น และจะดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ซึ่งอาจรวมถึงการได้รับความยินยอมที่ชัดเจนและ / หรือการได้รับอนุญาตที่จําเป็นจากคุณก่อนที่จะรวบรวมข้อมูลนั้นๆ

3. เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร

ต่อไปนี้เป็นบทสรุปของวัตถุประสงค์ที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลสําหรับแต่ละบริการของเรา รวมทั้งวัตถุประสงค์และพื้นฐานทางกฎหมายสําหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล นโยบายความเป็นส่วนตัวอาจจัดแยกต่างหากเพื่อให้เกี่ยวเนื่องตรงกับบริการนั้นๆ ที่เราให้กับคุณ

การให้บริการสําหรับลูกค้าของเรา

เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ลูกค้าของเราให้แก่เราเพื่อการจัดประกันภัยความเสี่ยง การประกันภัยต่อ การเกษียณอายุ การประกันสุขภาพ และการวิเคราะห์ข้อมูล วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ถูกต้องชัดเจน จะถูกกําหนดโดยขอบเขตและข้อกําหนดของการว่าจ้างงานของลูกค้าของเรา ตามกฎหมายที่บังคับใช้ แนวทางด้านกฎระเบียบ และมาตรฐานวิชาชีพ

การจัดการว่าจ้างงานของลูกค้า

เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับลูกค้าของเราและลูกค้ารายบุคคลภายใต้ลูกค้าองค์กรของเราเพื่อ:

 • ปฏิบัติตามข้อผูกพันด้านกฎระเบียบของเอออน และการกำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึง
  • การตรวจสอบและคัดกรอง "การระบุตัวตนของลูกค้า"
  • การต่อต้านการฟอกเงิน
  • การคัดกรองการคว่ำบาตรทางการค้า
  • การขอและปรับปรุงข้อมูลเครดิตกับหน่วยงานที่เหมาะสม เช่น หน่วยงานรายงานข้อมูลเครดิต ซึ่งมีการทําธุรกรรมด้วยเครดิต
 • สื่อสารกับลูกค้าของเรา
 • ตอบคําถามและข้อร้องเรียนของลูกค้า และ
 • จัดการการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

การสื่อสารและการตลาดให้กับลูกค้าและลูกค้าที่มุ่งหวังของเรา

เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับลูกค้า ลูกค้าที่มุ่งหวัง และลูกค้ารายบุคคลภายใต้ลูกค้าองค์กรของเราเพื่อ: ส่งจดหมายข่าว, ความรู้เชิงปฏิบัติการ, สื่อส่งเสริมการขายและการสื่อสารทางการตลาดอื่นๆ และเชิญลูกค้าของเราเข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงการจัดและจัดการกิจกรรมเหล่านั้น

การดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูล การเปรียบเทียบและการสร้างแบบจําลอง

เอออนทำธุรกิจที่เป็นนวัตกรรมซึ่งอาศัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ซับซ้อน โดยดึงประสบการณ์ของเราจากการมีส่วนร่วมก่อนหน้านี้เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มหรือทิศทาง นอกจากนี้ เอออนยังใช้ข้อมูลเพื่อทําการวิเคราะห์ การสร้างแบบจําลอง การเปรียบเทียบ และการวิจัย

การป้องกันอาชญากรรม

เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเป็นการป้องกัน ตรวจสอบ และสืบสวนอาชญากรรม และการจับกุมหรือดำเนินคดีผู้กระทำความผิดและเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย / กฎระเบียบ ตัวอย่างเช่น เราประมวลผลเพราะเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตอบรับทางธุรกิจ การเงิน การบริหารและการสรรหาบุคลากร รวมถึงการตรวจสอบการต่อต้านการฟอกเงินและการตรวจสอบการคว่ำบาตร

การควบรวมกิจการและการเข้าซื้อกิจการ

เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่มีการขาย การซื้อกิจการ หรือการปรับโครงสร้างองค์กร ซึ่งหมายรวมถึงการประมวลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการวางแผนและการตรวจสอบ ทั้งก่อนและหลังปิดธุรกรรม ด้วยเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับการขาย การซื้อกิจการ หรือการปรับโครงสร้างองค์กร และเพื่อโอนย้ายข้อมูลของธุรกิจไปยังผู้รับทอดธุรกิจ

การปรับปรุงกระบวนการและบริการ

เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อรักษาและปรับปรุงกระบวนการที่ใช้ในการให้บริการและการใช้เทคโนโลยีรวมถึงการทดสอบและการอัพเกรดระบบ นอกจากนี้เรายังประมวลผลข้อมูลเพื่อพัฒนาบริการใหม่ๆ

หากเราต้องการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ที่เก็บรวบรวม เราจะขอความยินยอมจากคุณ เว้นแต่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกประมวลผลเพื่อตอบสนองข้อผูกพันทางกฎหมายและข้อบังคับของเรา ในทุกกรณี เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างถูกกฎหมายสอดคล้องกับผลประโยชน์ สิทธิ และเสรีภาพของคุณตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะไม่อยู่ภายใต้ความเสี่ยงที่ไม่จำเป็น

4. หลักสิทธิตามกฎหมาย

เรายึดหลักสิทธิทางกฎหมายต่อไปนี้เพื่อรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ:

ก. ดําเนินงานของสัญญาการให้บริการ ในกรณีที่เราเสนอบริการหรือทําสัญญากับคุณเพื่อให้บริการ เราจะรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อจําเป็น เพื่อให้เราสามารถดําเนินการตามขั้นตอนเพื่อเสนอการให้บริการ ประมวลผลการยอมรับข้อเสนอของคุณ และเพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันของเราในสัญญากับคุณ
ข. ข้อผูกพันทางกฎหมายและข้อบังคับ การรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในบางเรื่องเป็นสิ่งจําเป็น เพื่อให้เราสามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายและข้อบังคับของเรา ตัวอย่างเช่น เอออนอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานกํากับดูแลของธุรกิจบางประเภท และเราจําเป็นต้องให้ปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามตามกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
ค. การป้องกันและตรวจจับการฉ้อโกง เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับคดีความทางอาญาหรือความผิดที่ถูกกล่าวหา เพื่อป้องกันและตรวจสอบการฉ้อโกงอาชญากรรมทางการเงินอื่นๆ และอาชญากรรมโดยทั่วไปในธุรกิจประกันภัยและบริการทางการเงิน
ง. ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย การรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในบางด้านเป็นสิ่งจําเป็น เพื่อให้เราติดตามผลประโยชน์ทางการค้าที่ถูกต้องตามกฎหมายของเรา ตัวอย่างเช่น เรามีผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายในเรื่อง:
 • การให้บริการอย่างมืออาชีพในระดับโลกของเรา
 • การดําเนินธุรกิจของเราและการจัดการและพัฒนาความสัมพันธ์ของเรากับลูกค้า ซัพพลายเออร์และกับคุณ
 • การทําความเข้าใจและตอบคําถาม
 • การรับข้อมูลจากบุคคลที่สามและบริษัทในเครือของเอออนเพื่อให้บริการ
 • การแบ่งปันข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการและการเข้าซื้อกิจการและการโอนธุรกิจ
 • การปรับปรุงบริการของเรา และ
 • ทําความเข้าใจว่าคุณและลูกค้าของเราใช้บริการและเว็บไซต์ของเราอย่างไร
ในกรณีที่เราใช้สิทธิตามกฎหมายนี้เพื่อรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจะดําเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าการประมวลผลจะไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพที่คุณพึงมีภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
จ. การให้ความยินยอม

ในบางกรณี เราถือการให้ความยินยอมของคุณเป็นสิทธิตามกฎหมาย ตัวอย่างเช่น เราใช้ความยินยอมของคุณในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับบทลงโทษทางอาญาหรือความผิดที่ถูกกล่าวหา โดยเฉพาะสําหรับการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกันภัยที่คาดว่าจะทำหรือกรมธรรม์ที่มีอยู่ของคุณ นอกจากนี้เรายังอาจแบ่งปันข้อมูลนี้กับผู้ร่วมงานในตลาดประกันภัยรายอื่นๆ และบุคคลที่สามหากจําเป็น เพื่อเสนอ ดูแลและจัดการการบริการที่มีให้คุณ เช่น บริษัทประกันภัย ผู้พิจารณาภัย โบรกเกอร์และหน่วยงานตรวจสอบ

ในกรณีที่เราใช้การให้ความยินยอมของคุณเพื่อการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลของคุณ คุณอาจเลือกที่จะเพิกถอนความยินยอมของคุณได้ทุกเมื่อในภายหลัง อย่างไรก็ตามหากคุณปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลที่เรามีเหตุผลจำเป็นเพื่อการให้บริการ เราอาจไม่สามารถให้บริการและ / หรือเราอาจยุติการให้บริการที่มีให้โดยทันที

หากคุณเลือกที่จะรับบริการจากเรา คุณยอมรับการรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในแบบที่เราอธิบายในส่วนนี้ของคําชี้แจง และถือว่าคุณยอมรับว่าข้อมูลดังกล่าวอาจถูกรวบรวมและใช้เพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้นโดยผู้รับประกันภัยที่ปรากฎชื่ออยู่ในเอกสารกรมธรรม์ประกันภัยของคุณ คุณควรพิจารณาคําชี้แจงนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทประกันภัยบนเว็บไซต์ของบริษัทนั้นๆ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของพวกเขา

ฉ. สาธารณประโยชน์ที่สำคัญ (ตามกฎหมายที่บังคับใช้) หากกฎหมายที่บังคับใช้อนุญาต เราอาจรวบรวมและใช้ข้อมูลของคุณเพื่อประโยชน์สาธารณะที่สำคัญ ตัวอย่างเช่น เพื่อป้องกันหรือตรวจจับการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือในด้านสาธารณสุข
ช. ในบริบทของการยกเว้นเฉพาะภายใต้กฎหมายท้องถิ่นของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปและประเทศอื่นๆ ที่ใช้ GDPR เราจะใช้นำมาอ้างอิงเป็นหลักเฉพาะในบางสถานการณ์ ตัวอย่างเช่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการประกันหรือเพื่อกำหนดผลประโยชน์ภายใต้โครงการบำเหน็จบำนาญอาชีพ การรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในบางแง่มุม เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของคุณ มีความจำเป็นสำหรับการประกันและ/หรือโครงการบำเหน็จบำนาญอาชีพ
ซ. หลักสิทธิทางกฎหมายเฉพาะประเทศ ในประเทศนอกสหภาพยุโรปซึ่งหลักสิทธิทางกฎหมายในการรวบรวมและใช้งานข้อมูล เอออนได้แสดงเรื่องสิทธิ์ตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวเฉพาะเหล่านี้ ไว้บนด้านบนสุดของหน้านี้

 

5. เรารวบรวมข้อมูลจากเด็กหรือไม่?

เว็บไซต์ของเราไม่ได้มุ่งตรงไปยังเด็ก ๆ และเราไม่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็ก ๆ บนเว็บไซต์ของเรา เด็กจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เว็บไซต์ของเรา

สายงานของบางหน่วยของเอออนอาจทำการประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเด็ก เช่น วันเกิด ที่อยู่ และข้อมูลอื่นๆ ที่สามารถระบุตัวตนได้ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ไม่ได้ถูกรวบรวมโดยตรงจากเด็ก แต่ถูกรวบรวมมาจากบุคคลอื่น เช่น จากลูกค้าของเรา จากบริษัทประกันภัย หรือเก็บรวบรวมโดยตรงจากคุณในฐานะพ่อแม่หรือผู้ปกครองของเด็ก (เช่น เพื่อให้เด็กได้มีชื่อเป็นผู้รับผลประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันภัยหรือแผนเงินบํานาญ)

6. เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนานเท่าใด

ระยะเวลาที่เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการรับข้อมูลและลักษณะของข้อมูลที่ได้รับ เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในช่วงเวลาที่จําเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่อธิบายไว้ในคําชี้แจงนี้ เว้นแต่จะมีอนุญาติให้เก็บข้อมูลในระยะเวลาที่ยาวนานขึ้นตามกฏหมายที่กําหนดและเป็นไปตามนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลของเอออน ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกทําลายอย่างปลอดภัยเมื่อข้อมูลไม่มีความจําเป็นต้องเก็บอีกต่อไป

7. เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร

โดยทั่วไปเราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับผู้รับตามหมวดหมู่ต่อไปนี้ ในกรณีที่จําเป็น เพื่อเสนอ ดูแล และจัดการบริการที่มีให้กับคุณ:

ก. ภายในเอออน: เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับหน่วยงานเอออน แบรนด์ แผนก และบริษัทย่อยอื่นๆ ของเอออน เพื่อวัตถุประสงค์ในการประมวลผลที่ระบุไว้ในคําชี้แจงนี้
ข. ผู้รับประกันภัยที่เข้าร่วม ในกรณีที่จําเป็นเพื่อเสนอ ดูแล และจัดการบริการที่มีให้กับคุณ เช่น บริษัทประกันภัยและผู้รับประกันภัย บริษัทประกันภัยต่อ นายหน้าประกันภัย คนกลางประกันภัย และผู้เจรจาตกลงค่าสินไหมทดแทน ผู้รับประกันภัย คือ บริษัทประกันภัยที่รับประกันภัยกรมธรรม์ของคุณและมีชื่อในเอกสารกรมธรรม์ของคุณ คุณควรอ้างถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทประกันภัยจากเว็บไซต์ของบริษัทประกันภัยนั้นๆ เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติเรื่องความเป็นส่วนตัว
ค. หน่วยงานตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง เช่น การอ้างอิงเครดิต ประวัติอาชญากรรม การป้องกันการฉ้อโกง การตรวจสอบข้อมูลและหน่วยงานที่ปรึกษามืออาชีพอื่นๆ ที่จําเป็นเพื่อป้องกันและตรวจจับการฉ้อโกงในอุตสาหกรรมประกันภัยและดําเนินการตามขั้นตอนเพื่อประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกันภัยที่คาดหวังหรือกรมธรรม์ประกันภัยที่มีอยู่และ/หรือบริการต่างๆ
ง. ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ผู้เจรจาตกลงค่าสินไหมทดแทน และพนักงานสอบสวนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ในกรณีที่จําเป็นในการตรวจสอบ การใช้สิทธิหรือปกป้องการเรียกร้องทางกฎหมาย การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันภัยหรือการเรียกร้องอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายกัน
จ. ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ เช่น ข้อมูลด้านสุขภาพที่คุณได้ให้เกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยของคุณ
ฉ. หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เมื่อจําเป็นต้องดําเนินการตามกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมาย พระราชบัญญัติ กฎ ข้อบังคับ หรือมาตรฐานวิชาชีพ หรือเพื่อตอบสนองต่อหมายศาล หมายค้น หรือคําขอทางกฎหมายอื่นๆ และในกรณีที่จําเป็นเพื่ออํานวยความสะดวกในการป้องกันหรือตรวจจับอาชญากรรมหรือการจับกุมหรือดําเนินคดีกับผู้กระทําผิด
ช. หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานกํากับดูแล และหน่วยงานราชการ ในกรณีที่จําเป็นสําหรับเราที่จะปฏิบัติตามกฏหมายและข้อผูกพันทางกฎหมาย หรือเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบกิจกรรมที่น่าสงสัยว่าน่าจะผิดกฏหมายหรือกระทำผิดกฎหมายจริง
ซ. ผู้ให้บริการบุคคลที่สาม ที่เราจ้างดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในนามของเรา ตัวอย่างเช่น ผู้ให้บริการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่จัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเครือข่ายโทรคมนาคม และผู้ให้บริการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ให้กับเรา หน่วยงานดําเนินการประมวลผลเหล่านี้จะอยู่ภายใต้การควบคุมของเราและจะดําเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัยและคําสั่งการที่เข้มงวดจากเรา
ฌ. ผู้เข้ารับกิจการใหม่ ที่เอออนหรือบริการที่ถูกขายให้กับ ได้มาโดยการเข้าถือสิทธิ์ หรือการควบรวมกิจการเข้ากับองค์กรอื่น ทั้งหมดหรือบางส่วนและข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นจะต้องแบ่งปันกับบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตรวจสอบสถานะทางธุรกิจและการโอนไปเป็นนิติบุคคลใหม่ ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลถูกแบ่งปันในสถานการณ์เหล่านี้จะมีการจัดการแบ่งปันตามคําชี้แจงนี้ และ
ญ. ผู้ตรวจสอบภายในและภายนอก ในกรณีที่จําเป็นสําหรับการดําเนินการตรวจสอบของบริษัท หรือเพื่อตรวจสอบข้อร้องเรียนหรือเพื่อตรวจสอบภัยคุกคามด้านความปลอดภัย

 

8. เราถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณข้ามภูมิภาคหรือไม่?

เราเป็นองค์กรที่มีการดำเนินงานอยู่ทั่วโลกและมีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างข้ามพรมแดนทางภูมิศาสตร์ตามกฎหมายที่บังคับใช้

เมื่อเราทําเช่นนั้น หากกฎหมายที่บังคับใช้กําหนดให้เราใช้กลไกทางกฎหมายที่หลากหลายเพื่อช่วยให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลของคุณได้รับสิทธิและการคุ้มครองทางกฏหมายตลอดเส้นทางการเดินทางของข้อมูลของคุณ เช่น:

 • เรามั่นใจว่าการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างหน่วยงานของเอออนต่างๆ ได้รับการคุ้มครองโดยสัญญาที่รวมถ้อยคำที่กำหนดไว้ เช่น ข้อกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ประมวลผลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศที่สามของคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปซึ่งกําหนดให้แต่ละฝ่ายทําสัญญาเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลได้รับระดับการป้องกันที่เพียงพอและสอดคล้องกัน
 • ในกรณีที่เราถ่ายโอนหรือรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากบุคคลที่สามที่ช่วยจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เราได้รับข้อผูกพันตามสัญญาจากพวกเขาที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งรวมข้อสัญญามาตรฐานไว้ด้วยเมื่อจำเป็น.
 • ในกรณีที่เราได้รับคําขอข้อมูลจากการบังคับใช้กฎหมายหรือหน่วยงานกํากับดูแล เราจะตรวจสอบคําขอเหล่านี้อย่างรอบคอบก่อนที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ

หากจําเป็น สามารถติดต่อเราเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันเหล่านี้

9. เรามีมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อปกป้องข้อมูลของคุณหรือไม่

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นสิ่งสําคัญสําหรับเราและเอออนได้นํามาตรฐานความปลอดภัยทางกายภาพ ทางเทคนิค และการจัดการมาตรฐานความปลอดภัยที่เหมาะสม ในความพยายามที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลจากการสูญเสีย การเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต การใช้ในทางที่ผิด การเปลี่ยนแปลงหรือการทําลาย และเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลดังกล่าวได้รับการประมวลผลตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

10. สิทธิ์อื่นๆ เกี่ยวกับข้อมูลของคุณ

ภายใต้การยกเว้นบางประการและเขตอํานาจศาลที่คุณอาศัยอยู่และในบางกรณีขึ้นอยู่กับกิจกรรมการประมวลผลที่เรากําลังดําเนินการ คุณอาจมีสิทธิ์บางประการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราได้ระบุสิทธิ์ทั่วไปบางอย่างที่อาจมีผลบังคับใช้ด้านล่าง เมื่อคุณใช้สิทธิ์เหล่านี้เราอาจจําเป็นต้องขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อยืนยันตัวตนของคุณก่อนที่จะเปิดเผยข้อมูลให้คุณหรือตอบสนองต่อคําขอของคุณ เราจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเว้นแต่คําขอของคุณไม่มีมูลโดยชัดแจ้งหรือมากเกินไป และ/หรือเราได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าว

คุณสามารถใช้สิทธิ์ของคุณโดยติดต่อเรา ภายใต้ข้อพิจารณาทางกฎหมายและข้อพิจารณาที่อนุญาตอื่นๆ เราจะพยายามทุกวิถีทางตามสมควรที่จะปฏิบัติตามคำขอของคุณโดยทันทีหรือแจ้งให้คุณทราบหากเราต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อตอบสนองคําขอของคุณ เราอาจไม่สามารถดำเนินการตามคำขอของคุณได้อย่างเต็มที่เสมอไป เช่น หากการกระทำนั้นจะส่งผลกระทบต่อหน้าที่ในการรักษาความลับที่เป็นหน้าที่รับผิดชอบของเราต่อผู้อื่น หรือหากเรามีสิทธิตามกฎหมายที่จะจัดการกับคำขอในลักษณะที่ต่างออกไป หากเราไม่สามารถดำเนินการตามคำขอของคุณได้อย่างเต็มที่ เราจะติดต่อคุณเพื่อแจ้งให้คุณทราบและอธิบายสาเหตุที่คําขอของคุณถูกปฏิเสธ

สิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
คุณมีสิทธิ์ในบางสถานการณ์ในการเข้าถึงและตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลที่เอออนจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับคุณ หากคุณสร้างโปรไฟล์ของคุณ คุณจะเข้าถึงข้อมูลนั้นได้โดยไปที่บัญชีของคุณ

สิทธิในการแก้ไข
คุณอาจมีสิทธิ์ขอให้เราแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ไม่ถูกต้องหรือล้าสมัย

สิทธิขอให้ลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคล (สิทธิในการลบ)
คุณมีสิทธิ์ในบางสถานการณ์เพื่อลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ข้อมูลของคุณจะถูกลบได้ก็ต่อเมื่อข้อมูลของคุณไม่จําเป็นอีกต่อไปสําหรับวัตถุประสงค์ในการรวบรวมและเราไม่มีเหตุผลทางกฎหมายอื่นใดในการประมวลผลข้อมูล

สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูล
คุณมีสิทธิภายใต้สถานการณ์บางประการที่จะร้องขอการจำกัดข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากการใช้งานต่อไป เช่น ในกรณีที่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับความถูกต้องของข้อมูลและคุณขอให้ไม่ใช้ข้อมูลจนกว่าจะได้รับการยืนยันความถูกต้อง

สิทธิในการโอนย้ายข้อมูล
คุณมีสิทธิ์ในบางสถานการณ์ในการโอนย้ายข้อมูลซึ่งกําหนดให้เราต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับคุณหรือผู้ควบคุมข้อมูลอื่นในรูปแบบที่สามารถอ่านได้ด้วยระบบที่ใช้กันทั่วไป แต่เฉพาะในกรณีที่การประมวลผลข้อมูลนั้นขึ้นอยู่กับ (1) ความยินยอม หรือ (2) การปฏิบัติตามสัญญาที่คุณเป็นคู่สัญญา

สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
คุณมีสิทธิที่จะคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ตลอดเวลา แต่เฉพาะในกรณีที่การประมวลผลนั้นขึ้นอยู่กับสิทธิที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา หากคุณคัดค้าน เรามีโอกาสที่จะแสดงให้เห็นว่าเรามีสิทธิที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งมีผลเหนือสิทธิและเสรีภาพของคุณ

สิทธิในการคัดค้านการตัดสินใจแทนโดยระบบอัตโนมัติ
คุณมีสิทธิ์คัดค้านการตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งถูกซึ่งดําเนินการโดยระบบอัตโนมัติเท่านั้น ดูข้อมูลเพิ่มเติมด้านล่างในส่วนที่ 11

สิทธิคัดค้านการทำกิจกรรมการตลาดแบบตรง
ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้รับการประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดโดยตรง คุณจะมีสิทธิ์คัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเขาหรือเธอได้ตลอดเวลาเพื่อทําการตลาดดังกล่าว เราจะให้ข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับวิธียกเลิกจากโครงการริเริ่มทางการตลาดของเราผ่านสื่อที่เราสื่อสารกับคุณ

11. ระบบตัดสินใจอัตโนมัติ

ในกรณีที่คุณสมัครหรือลงทะเบียนเพื่อรับบริการ เราอาจทําการประเมินอัตโนมัติแบบเรียลไทม์เพื่อตรวจสอบว่าคุณมีสิทธิ์ได้รับบริการหรือไม่ การประเมินอัตโนมัติคือการประเมินที่ดําเนินการโดยอัตโนมัติโดยใช้วิธีการทางเทคโนโลยี (เช่น ระบบคอมพิวเตอร์) โดยไม่ต้องมีส่วนร่วมของผู้ประเมิน การประเมินนี้จะวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและประกอบด้วยการตรวจสอบหลายครั้ง เช่น ประวัติเครดิตและการตรวจสอบการล้มละลาย การตรวจสอบใบขับขี่และความเชื่อมั่นในการขับขี่ การตรวจสอบประวัติการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนก่อนหน้านี้ และการตรวจสอบการป้องกันการฉ้อโกงอื่นๆ ในกรณีที่ใบสมัครของคุณเพื่อรับบริการไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่มีสิทธิ์ ใบสมัครของคุณอาจถูกปฏิเสธโดยอัตโนมัติ และคุณจะได้รับการแจ้งเตือนนี้ในระหว่างขั้นตอนการสมัคร อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่การตัดสินใจดําเนินการโดยวิธีอัตโนมัติที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณมีสิทธิ์ที่จะคัดค้านการตัดสินใจและขอให้เราพิจารณาเรื่องนี้อีกครั้งด้วยการตรวจสอบโดยบุคคล หากคุณต้องการใช้สิทธิ์นี้คุณควรติดต่อเรา

12. ติดต่อเรา

หากคุณมีคําถามใดๆ ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและแนวทางการจัดการข้อมูลของเรา ต้องการหารือเกี่ยวกับการเลือกไม่เข้าร่วมหรือถอนความยินยอม หรือต้องการร้องเรียนเกี่ยวกับคําชี้แจงนี้ โปรดติดต่อสํานักงานความเป็นส่วนตัวจากส่วนกลางของเอออน, Aon plc, 200. Randolph, Chicago, Illinois 60601 หรือ [email protected].

หรือคุณอาจส่งคำถามของคุณไปที่สำนักงานนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเอออนในประเทศไทย ชั้น 18 อาคารสยามพิวรรธน์ 989 ถนนพระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือ [email protected].

หากเอออนอาศัยความยินยอมของคุณในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณสามารถถอนความยินยอมของคุณได้โดยกรอกแบบฟอร์มนี้ หรือแจ้งต่อสํานักงานความเป็นส่วนตัวส่วนกลางของเอออน หรือสํานักงานความเป็นส่วนตัวของเอออนประเทศไทย โดยใช้รายละเอียดการติดต่อด้านบน โปรดรับทราบว่าการเพิกถอนความยินยอมของคุณจะไม่ส่งผลต่อความถูกต้องตามกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามความยินยอมครั้งก่อนของคุณที่ให้ไว้ก่อนที่จะเพิกถอนความยินยอมดังกล่าว

สำหรับการรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (“คปภ.”) เพื่อกำกับดูแลและส่งเสริมธุรกิจประกันภัยตามกฎหมายว่าด้วยการกำกับดูแลและส่งเสริมธุรกิจประกันภัยและกฏหมายว่าด้วยประกันชีวิตและประกันวินาศภัย ตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงาน ซึ่งสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของสำนักงาน (https://www.oic.or.th).

นอกจากนี้คุณยังมีสิทธิ์ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานกํากับดูแลการปกป้องข้อมูลในประเทศของคุณ

13. การเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงนี้

เราอาจปรับปรุงคําชี้แจงนี้เป็นครั้งคราว เมื่อเราทําเช่นนั้น เราจะโพสต์เวอร์ชันปัจจุบันในเว็บไซต์นี้และเราจะแก้ไขวันที่เวอร์ชันที่อยู่ด้านล่างของหน้านี้

เราขอแนะนําให้คุณทบทวนคําชี้แจงนี้เป็นระยะๆ เพื่อให้ท่านทราบถึงแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเรา

คำชี้แจงนี้ได้รับการปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565