Netherlands

Health & Benefits moeten ook voorzien in úw behoeften

Health & Benefits is onderdeel van Aon Risk Solutions en bestaat uit Corporate Wellness én International People Mobility. Beide business units richten zich op vraagstukken van werkgevers rondom personele risico’s. Voor dienstverlening rondom pensioen wordt nauw samengewerkt met Retirement.

Vanuit een integrale risicomanagement benadering adviseert en ondersteunt Corporate Wellness werkgevers o.a. op het terrein van zorg, gezondheid, verzuim, arbeidsongeschiktheid, preventie en duurzame inzetbaarheid. Belangrijke ontwikkelingen hierbij zijn de algemene gezondheidsontwikkeling, de vergrijzing en de ontgroening, de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd ofwel het langer moeten doorwerken, toenemende aandacht voor werk/privé-balans, toenemende behoefte aan flexibiliteit en de ‘employer of choice’ gedachte.

Ook International People Mobility adviseert en ondersteunt werkgevers vanuit een integrale risicomanagement benadering. Het advies spitst zich toe op expats en het centrale thema is mobiliteit. Advisering vindt plaats o.a. ten aanzien van zorg, arbeidsongeschiktheid en zakelijk reizen. Belangrijke ontwikkeling hierbij is dat de zorgplicht van de werkgever snel toeneemt in een steeds complexer wordende mondiale samenleving. Tevens biedt International People Mobility een totaaloplossing voor internationale studenten binnen Europa.

Naast het beheersen van personele risico’s is het ook van belang om medewerkers te informeren over wat er arbeidsvoorwaardelijk allemaal is geregeld op dit vlak. Hier doen werkgevers zichzelf vaak tekort mee. Met Benefits Communication ondersteunen wij onze klanten bij de communicatie van (flexibele) arbeidsvoorwaarden.

Klanten van Health & Benefits bestaan uit het Midden- en Kleinbedrijf, midden en groot zakelijke markt en multinationals.

Contact

Corporate Wellness
+31 (0)10 – 448 74 10