Netherlands

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

 

Wat we doen, doen we bewust

Aon ontleent maatschappelijke betrokkenheid aan een verantwoorde manier van zakendoen en de omgang met mensen. Maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) is dan ook een integraal onderdeel binnen het Aon-beleid. Aon werkt aan duurzame oplossingen voor de risico's van morgen.

We willen maatschappelijk betrokken waarde leveren aan onze klanten, organisatie, medewerkers en aan de maatschappij. Met die gedachte heeft Aon het mvo-beleid in vier pijlers ondergebracht: milieu, klanten, medewerkers en de lokale gemeenschap. Om een structurele bijdrage te leveren aan de laatste pijler, is in 2012 de Aon Talent Foundation opgericht.

Vier maatschappelijke Aon-pijlers
Milieu
Verlagen van CO²–uitstoot, duurzaam inkopen, verminderen en recyclen van afval.

Klanten
Bewust zaken doen, de volledige keten van klant tot leverancier in vizier hebben en integratie van duurzame producten.

Medewerkers
Stimuleren van de vitaliteit, duurzame inzetbaarheid, flexibiliteit, autonomie, verantwoordelijkheid en veiligheid.

Lokale gemeenschap
Ondersteunende en motiverende bijdrage leveren door de Aon Talent Foundation.
 

Aon Talent Foundation

De Aon Talent Foundation richt zich op drie pilaren: onderwijs, jongeren en sport. Met de Aon Talent Foundation stimuleert Aon talentvolle jongeren met een minder perspectief. We hebben hierin gekozen voor maatschappelijke partners die naadloos aansluiten op de pilaren van de foundation: Fonds Gehandicaptensport, JINC, Lef en Rotterdamse Sporticonen.


2021 ESG Impact Report

In ons 2021 Impact Report leest u over de vele manieren waarop Aon vindingrijkheid en veerkracht heeft getoond tijdens een van de meest uitdagende en volatiele tijden in de recente geschiedenis. Ongeveer een jaar geleden heeft Aon zich ertoe verbonden om tegen 2030 CO2-neutraal te werken in overeenstemming met de op wetenschap gebaseerde doelstellingen. Dit rapport weerspiegelt onze vooruitgang naar dat doel en illustreert de ESG-impact die we hebben gehad voor onze collega's, klanten en gemeenschappen. We benadrukken in het rapport ook ons werk om andere organisaties en gemeenschappen over de hele wereld te helpen betere beslissingen te nemen voor een betere wereld.