Netherlands

Loading

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

 

Wat we doen, doen we bewust

Aon ontleent maatschappelijke betrokkenheid aan een verantwoorde manier van zakendoen en de omgang met mensen. Maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) is dan ook een intergraal onderdeel binnen het Aon-beleid. Aon werkt aan duurzame oplossingen voor de risico's van morgen.

FIRA Extended-erkenning voor mvo-beleid
Mvo staat hoog in het vaandel bij Aon en wij zijn daarom erg trots op de erkenning die wij ontvingen van het FIRA Platform. Begin 2018 heeft Aon een uitgebreid mvo-rapport gepubliceerd op dit internationale mvo-register. Het rapport werd erg goed ontvangen en beloond met 'Extended' (voorheen Zilver). Op het FIRA Platform maken bedrijven hun mvo-prestaties zichtbaar aan klanten, waarna FIRA deze gegevens verifieert en beoordeelt. Minimaal jaarlijks werken wij ons rapport bij en vindt een hertoetsing van onze mvo-prestaties plaats.

We willen maatschappelijk betrokken waarde leveren aan onze klanten, organisatie, medewerkers en aan de maatschappij. Met die gedachte heeft Aon het mvo-beleid in vier pijlers ondergebracht: milieu, klanten, medewerkers en de lokale gemeenschap. Om een structurele bijdrage te leveren aan de laatste pijler, is in 2012 de Aon Talent Foundation opgericht.

Vier maatschappelijke Aon-pijlers
Milieu
Verlagen van CO²–uitstoot, duurzaam inkopen, verminderen en recyclen van afval.

Klanten
Bewust zaken doen, de volledige keten van klant tot leverancier in vizier hebben en integratie van duurzame producten.

Medewerkers
Stimuleren van de vitaliteit, duurzame inzetbaarheid, flexibiliteit, autonomie, verantwoordelijkheid en veiligheid.

Lokale gemeenschap
Ondersteunende en motiverende bijdrage leveren door de Aon Talent Foundation.
 

Aon Talent Foundation

De Aon Talent Foundation richt zich op drie pilaren: onderwijs, jongeren en sport. Met de Aon Talent Foundation stimuleert Aon talentvolle jongeren met een minder perspectief. We hebben hierin gekozen voor maatschappelijke partners die naadloos aansluiten op de pilaren van de foundation: Fonds Gehandicaptensport, JINC en Rotterdamse Sporticonen.