Netherlands

Loading

Werkmaatschappijen Aon Nederland

 

Aon Nederland is onderverdeeld in drie werkmaatschappijen:

Aon Risk Solutions

Aon Risk Solutions is een makelaar in assurantiën en adviesorganisatie op het gebied van risicomanagement voor organisaties.

Waar kunt u op rekenen:
 
 • Inzichtelijk en beheersbaar maken van risico's.
 • Oplossingen bieden voor risicovraagstukken door verzekeren en alternatieve risicofinanciering. Dit ter bevordering van bedrijfscontinuïteit.
 • Opzetten en onderhouden van verzekeringsprogramma's en de daaraan verbonden dienstverlening, wereldwijd.
 • Corporate Wellness maakt de effecten van investeringen op Employee Wellness inzichtelijk. Gevolg: verbetering productiviteit van uw medewerkers, verlaging verzuim- en verzekeringskosten en beperking risico's van de onderneming.
 • International People Mobility. Biedt zowel oplossingen en diensten voor werkgevers en non-profit organisaties die hun medewerkers grensoverschrijdend laten werken, als voor onderwijsinstellingen en hun internationale studenten.
 • Veiligheids- en crisismanagement. Goed risico- en crisismanagement begint bij inzicht in uw risico's. Het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement (COT), dochteronderneming van Aon, ondersteunt bedrijven bij specialistische veiligheidsvraagstukken.

Aon Hewitt

Aon Hewitt is een kennisintensieve adviesorganisatie voor employee benefits en actuariële dienstverlening gericht op in Nederland gevestigde werkgevers en pensioenfondsen.

Wat kunt u verwachten:
 
 • Beleidsadvisering.
 • Beleidsformulering.
 • Ontwerpen en uitvoeren van regelingen.
 • Sluiten van verzekeringsovereenkomsten.
 • Ondersteunen van ondernemingen bij de verantwoording van hun pensioenlasten en -verplichtingen in de jaarrekening.

Aon Hewitt beschouwt een integrale benadering van de secundaire arbeidsvoorwaarden als een essentiële voorwaarde voor succes.
 

Aon Benfield

Aon Benfield is een vooraanstaande herverzekeringsmakelaar die bemiddelt tussen verzekeraars, herverzekeraars en offshore verzekeringsmaatschappijen, de zogenoemde captives. We adviseren u over de mogelijkheden tot oprichting van captives en over het gebruik van de kapitaalmarkt. Ook voeren we analyses uit op gebied van bijvoorbeeld 'catastrophe modelling'. De uitkomsten en conclusies van deze analyses worden gebruikt voor het inschatten van mogelijke toekomstige rampen.