Netherlands

Geschiedenis Aon Nederland

 

De geschiedenis van Aon Nederland gaat terug naar 1688, de 17e eeuw. Een periode waarin ons land actief was in de handel op Oost- en West-Indië. Lucratief, maar vol risico's. Op open zee, met relatief kleine schepen en eenvoudige navigatie-instrumenten. Gevaren lagen continu op de loer: stormen, tyfoons, piraten en ziektes. Met alle financiële gevolgen van dien.

Deze risico’s vroegen om een oplossing om de financiële belangen van de deelnemers in de zeevarende ondernemingen te beschermen. Zo werd risicomanagement in de zeventiende eeuw gemeengoed in de internationale handel vanuit Nederland.

Kapiteins, scheepseigenaren en andere betrokkenen konden destijds hun verzekeringen niet direct bij verzekeraars afsluiten. Zij wendden zich tot een assurantiemakelaar, zoals onze stamvader Evert van Heijningen. Hij zorgde 325 jaar geleden al dat ondernemende mensen verantwoorde risico’s kunnen én durven nemen.

Aon Nederland heeft twee stamvaders. In 1688 sloot onze eerste stamvader, Evert van Heijningen, de eerste Nederlandse verzekeringspolis af. Na zijn dood werd het bedrijf voortgezet door familieleden. Totdat in 1770, bij gebrek aan opvolgers, de ondernemingsbelangen werden verkocht. Na diverse fusies (Van Bosse, Lavoma) ontstaat in 1972 de Hudig-Langeveldt Groep wanneer het Amsterdamse Langeveldt fuseert met de andere grote assurantiemakelaar in Nederland: D. Hudig & Co. in Rotterdam.

De Hudig-Langeveldt Groep werd in 1991 dochter van de Amerikaanse, wereldwijd opererende financiële dienstverlener Aon Corporation in Chicago, tegenwoordig gevestigd in Londen. Twee jaar later veranderde de naam Hudig-Langeveldt in Rollins Hudig Hall om in 1996 als Aon Hudig verder te gaan. De historie van onze tweede stamvader, Franco Mendes, gaat terug naar de achttiende eeuw. Er zijn polissen van zijn hand gevonden die dateren uit 1765. Zijn firma groeide uit tot een grote verzekeringsmakelaar. Hieruit ontstond – na meerdere fusies – uiteindelijk de internationale assurantiemakelaar Alexander & Alexander. In 1997 voegde Alexander & Alexander zich bij Aon Hudig en tegenwoordig opereren ze samen onder de naam Aon Nederland.