Netherlands

Gedrag & ethische code

 

In de gedragscode staan de richtlijnen beschreven voor ethisch gedrag die alle medewerkers en vertegenwoordigers van Aon dienen na te leven als zij uit naam van het bedrijf handelen. De gedragscode is bedoeld als een brede en heldere uiteenzetting van de fundamentele gedragsregels die, waar ter wereld Aon ook zaken doet, van iedere medewerker worden verwacht.

Aon verwacht dat de gedragscode wordt ondersteund met een goede dosis gezond verstand en een juist inschattingsvermogen. En hoewel wetten per land kunnen verschillen, onze waarden en de in deze gedragscode gestelde eisen zijn universeel.

 

Ethische code
De reputatie van Aon steunt op het gedrag van zijn medewerkers. We gaan er van uit dat iedere medewerker en vertegenwoordiger die verbonden is met Aon, bijdraagt aan de instandhouding van de goede reputatie van het bedrijf. Hierbij hanteren we de volgende regels en waarden:

  • Aon gaat ervan uit dat de medewerkers bij het uitvoeren van hun taken een beroep doen op hun beste, objectieve inzicht in alle zaken waar Aon bij betrokken is.
  • Aon hanteert hoge integriteitsnormen. Zowel naar onze medewerkers als naar onze klanten en leveranciers.
  • Wij staan voor een gelijke, eerbiedige en eerlijke behandeling van iedereen waarbij we de mogelijkheden van onze medewerkers maximaal benutten.
  • De eigendommen van Aon en van onze klanten worden alleen respectievelijk voor het bedrijf en de klant gebruikt.
  • Iedere medewerker dient de wet- en regelgeving na te leven bij het nemen van zakelijke beslissingen en in zijn/haar handelen. De juridische afdeling van Aon behandelt de (overheids)onderzoeken en elke andere acties op het vlak van wet- en regelgeving.

Beleidsverklaring van Aon
Aon hanteert de hieronder vermelde regels van de beleidsverklaring van Aon:

  • Fondsen of bedrijfsmiddelen van het bedrijf worden niet aangewend voor doelen die een schending zouden kunnen inhouden van enige geldende wet- of regelgeving.
  • Alle fondsen en bedrijfsmiddelen van het bedrijf worden in de boeken en archieven van het bedrijf opgetekend.
  • Er worden geen valse, fictieve of misleidende posten opgevoerd in de boeken en archieven van het bedrijf.
  • Aon en zijn medewerkers doen geen zaken met een aanzienlijke waarde waardoor de eerlijke, zakelijke relatie tussen het bedrijf en de andere personen of entiteiten zou kunnen worden beĆ«invloed.

Bovenstaande is van toepassing op alle Aon-kantoren.