Netherlands

Corporate Wellness

De Nederlandse arbeidsmarkt is fundamenteel aan het veranderen. Op relatief korte termijn zijn er voor het eerst in de geschiedenis minder mensen beschikbaar voor het werk dat er is. Daarnaast veranderen vraag en aanbod voortdurend onder andere door economische en technologische ontwikkelingen en maatschappelijke trends.

Gunstiger positie op de arbeidsmarkt
Om de vergrijzing het hoofd te bieden moeten medewerkers te midden van al deze ontwikkelingen langer doorwerken. Duurzaam inzetbare medewerkers en organisaties die sturen op duurzame inzetbaarheid spelen beter in op deze veranderingen en verwerven zich daarmee een gunstiger positie op de arbeidsmarkt.

 

“Wij adviseren werkgevers bij het beheersen en optimaliseren van hun personele risico's"

Aon
 

Duurzame inzetbaarheid en schadelastbeheersing
Wijzigingen in de sociale zekerheid zorgen ervoor dat uw financiële risico’s toenemen. Werkgevers hebben meer dan ooit behoefte aan een integrale aanpak op het gebied van verzuim, inzetbaarheid, arbeidsongeschiktheid en verzekerde regelingen. Met deze aanpak worden optimale resultaten ten aanzien van duurzame inzetbaarheid en schadelastbeheersing gegarandeerd.
Een team van 120 opgeleide consultants staat klaar om u te adviseren bij het behalen van uw doelstellingen.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze corporate story hieronder.


English version

 
Duurzame inzetbaarheid
Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid draagt bij aan een hogere arbeidsproductiviteit en een beter bedrijfsresultaat en verdient volop de aandacht. Hoe houdt u uw medewerkers fit, productief en inzetbaar tot hun pensioen?

Lees meer »
 
WGA
WGA

Als werkgever bent u ook na de verplichte loondoorbetalingsperiode van 104 weken verantwoordelijk voor de kosten van arbeidsongeschiktheid van uw (ex)-werknemers.

Lees meer »
 
Ziektewet
Ziektewet

Voor u als werkgever nemen de personele risico's flink toe. Sinds 1 januari 2014 krijgt u een rekening voor vrijwel iedere zieke ex-werknemer, zelfs al had deze een tijdelijk contract. Hoe speelt u hier op in?

Lees meer »
 
Arbeidsongeschiktheid en Verzuim
Arbeidsongeschiktheid en Verzuim

Als werkgever bent u tot wel 12 jaar verantwoordelijk voor de kosten van langdurig zieke medewerkers. Zorg daarom dat u grip krijgt op uw verzuim- en re-integratiekosten.

Lees meer »
 
Zorg en gezondheid
Zorg en gezondheid

Trends en ontwikkelingen rond zorgverzekeringen leiden ertoe dat het voor u als werkgever steeds belangrijker wordt om in ieder geval zicht te houden of te krijgen op de zorgverzekering van uw medewerkers!

Lees meer »
 
Inkomensbescherming bij arbeidsongeschiktheid
Inkomensbescherming bij arbeidsongeschiktheid

Werknemers die na 104 weken ziekte arbeidsongeschikt raken, krijgen van de overheid een WIA-uitkering. Maar als die uitkering laag is, gaat hij of zij er flink in inkomen op achteruit. Hoe gaat u daar als werkgever mee om?

Lees meer »
 
Arbodienstverlening en verzuimbegeleiding
Arbodienstverlening en verzuimbegeleiding

De impact van het verzuim op de organisaties wordt steeds groter. Heeft u voldoende grip op uw verzuim?

Lees meer »
 
Benefits Communication
Benefits Communication

Arbeidsvoorwaarden zijn aan verandering onderhevig en kunnen ingezet worden om nieuwe medewerkers te vinden en bestaande te behouden.

Lees meer »
 
 
Contact

Corporate Wellness
+31 (0)10 – 448 74 10