Netherlands

Human Resources

 

Het managen van personele risico's is een must

De kennis en kunde van uw medewerkers is u veel waard. Het managen van personele risico's is een must. Met goede en moderne arbeidsvoorwaarden kunt u invloed uitoefenen op uw personele risico's. Maar ook met gericht verzuimbeleid of door de betrokkenheid van medewerkers te vergroten. Het managen van personele risico's is dan ook vanzelfsprekend maatwerk.

 
Deel deze pagina

Aon, onafhankelijk risicoadviseur
Aon adviseert als strategisch consultant bij het opstellen van uw HR-beleid om een zichtbare bijdrage te leveren aan de (financiële) doelstellingen van de onderneming. Aon is expert in human resources en is actief in health, retirement & talent. Aon adviseert organisaties bij het oplossen van complexe vraagstukken op het gebied van arbeidsvoorwaarden, talentmanagement en outsourcing voor werkgevers en pensioenfondsen. Aon ontwikkelt, implementeert, communiceert en beheert een breed scala aan mogelijkheden op het gebied van menselijk kapitaal, pensioenen, beleggingsbeheer, zorg, beloningen, verzekeringen en talentmanagement.

 
 

Nieuw Financieel Toetsingskader

 

Het kabinet heeft het wetsvoorstel voor aanpassing van het Financieel Toetsingskader (FTK) naar de Tweede Kamer gestuurd. Het voorstel zal grote gevolgen hebben voor pensioenfondsen en werkgevers die een pensioenregeling hebben bij een pensioenfonds. De nieuwe wet wordt op 1 januari 2015 ingevoerd.

Lees verder  
 

Connected

 

Met deze nieuwsbrief creëren wij de verbinding tussen de ontwikkelingen in de markt en de mogelijkheden voor uw organisatie.

Lees verder  
 
 

Zorg en gezondheid

 

Trends en ontwikkelingen rond zorgverzekeringen leiden ertoe dat het voor u als werkgever steeds belangrijker wordt om in ieder geval zicht te houden of te krijgen op de zorgverzekering van uw medewerkers.

Lees verder  
 

Pensioenthermometer

 

Als pensioenfondsbestuur draagt u de verantwoordelijkheid de financiële gezondheid van uw pensioenfonds in de gaten te houden. Goede monitoring stelt u in staat om ongewenste ontwikkelingen in een vroeg stadium te ontdekken en daarop te acteren.

Lees verder  
 

Whitepapers & rapporten

 


Whitepaper Zorg en gezondheid     Whitepaper duurzame inzetbaarheid