Netherlands

Loading

Thema's

Een overzicht van al onze thema's


 

Cyberrisico's


Cyber security draait meer en meer om digitale compliance. Dat gaat verder dan alleen oplossingen voor kwetsbaarheden in uw ICT-systemen.

Meer over Cyberrisicomanagement  

Arbeidsongeschiktheid en verzuim


Als werkgever bent u tot wel 12 jaar verantwoordelijk voor de kosten van langdurig zieke medewerkers. Sinds 2014 geldt dat ook voor werknemers in tijdelijke dienst.

Meer over Arbeidsongeschiktheid
en verzuim  
 

Zorg en gezondheid


Aon helpt de werkgever graag de balans te vinden met behulp van een collectieve zorgverzekering waarin gezondheid en een hogere inzetbaarheid centraal staan.

Meer over Zorg en gezondheid  

Pensioenrichtleeftijd 68 jaar


Wat zijn de (financiële) gevolgen van de verhoogde pensioenleeftijd en wat zijn de meest recente pensioenontwikkelingen? En past uw huidige pensioenregeling en -aanbieder nog wel bij uw organisatie?

Meer over Pensioenleeftijd 68 jaar  
 

Duurzame inzetbaarheid


De beroepsbevolking in Nederland ontgroent en vergrijst en mensen moeten langer doorwerken. Daar komt bij dat u als werkgever meer verantwoordelijkheid krijgt voor de risico’s van verzuim en arbeidsongeschiktheid.

Meer over Duurzame inzetbaarheid  

Pensioenoplossingen


Het tempo waarmee onze pensioenwetgeving verandert is hoog. Werkgevers en pensioenfondsen kunnen vaak alleen het hoogst noodzakelijke doen om aan de wettelijke eisen te blijven voldoen.

Meer over pensioenoplossingen  

Nieuw wetsvoorstel financieel toetsingskader


Op 25 juni 2014 heeft het kabinet het wetsvoorstel ter verbetering van het financieel toetsingskader (FTK) naar de Tweede Kamer gestuurd. Het wetsvoorstel kan gezien worden als een tussenvariant van de eerdere voorstellen.

Meer over nFTK  

Kansen benutten


Voor veel bedrijven zijn het turbulente tijden. In de huidige economie is het niet eenvoudig financieel gezond te blijven.

Meer over Kansen benutten