Netherlands

Het nut van een goede providerboog

 

Om de gezondheid van medewerkers te bevorderen, laten veel organisaties zich bijstaan door externe partijen; zogenaamde providers. Een effectieve samenwerking met het geheel aan providers noemen we een providerboog. Maar hoe komt u nou tot de inrichting hiervan en hoe haal je als werkgever het optimale uit deze inzet?

Als werkgever is het van groot belang om uw medewerkers fit en gezond te houden. De inzet van een providerboog kan hier een grote bijdrage aan leveren. Vind u, uw medewerker of de arbodienstverlener dat een aanvullende interventie nodig is om de inzetbaarheid van een medewerker of groep medewerkers te bevorderen? Dan is het van belang dat er direct een beroep gedaan kan worden op de providerboog. Hiermee kan tijdig een interventie op het gebied van bijvoorbeeld psychische problematiek, lichamelijke klachten of leefstijl gerelateerde klachten ingezet worden. Zo kan dat bijdragen aan het gezond en fit houden van uw medewerkers en uitval door ziekte voorkomen of de ziekteperiode verkorten.

Gebruik providerboog

Bij het gebruik van een providerboog is het belangrijk om de inhoud af te stemmen op de behoefte aan en doelstellingen voor vitaliteit binnen uw organisatie. Zo kan het aanbod van providers en interventies optimaal afgestemd worden op de gezondheidsrisico’s die binnen uw organisatie aanwezig zijn. Bij de selectie van de providers is het zinvol om criteria te handhaven die onder andere gericht zijn op kwaliteit en effectiviteit.

Naast het maken van goede samenwerkingsafspraken is het opstellen van een procesbeschrijving wenselijk. Hierin kunt u afspraken vastleggen over de wijze van inzet van de interventies, de doorlooptijden en het facturatieproces. Om te zorgen dat er optimaal gebruik gemaakt wordt van de providerboog dient het aanbod bekend te zijn binnen uw organisatie, zowel bij de leidinggeven als medewerkers.

Collectieve zorgverzekering en de providerboog

Naast het zelf inkopen en afspraken maken met providers, heeft u als werkgever de mogelijkheid om gebruik te maken van het aanbod van interventies vanuit de collectieve zorgverzekeraar van uw bedrijf. Gebruikmaken van het aanbod via deze verzekeraars kan u diverse voordelen opleveren. voordelen. Dit komt omdat zorgverzekeraars:

  • dagelijks zorg inkopen en scherp zicht houden op de privacyregels, kwaliteit en effectiviteit van providers;
  • beschikken over een breed aanbod van effectieve arbeidsgerelateerde interventies die eenvoudig en snel aan te vragen zijn via het loket van de verzekeraar;
  • mogelijkheden voor cofinanciering bieden uit de collectieve zorgverzekering en/of gezondheidsbudget.

Hoe richt u een providerboog in?

Stap voor stap bouwen aan de opzet van de providerboog, begint met het bepalen van de visie op het gebied van vitaliteit, de daarbij behorende doelstellingen, inzicht in de effectiviteit van al ingezette interventies en mogelijke gezondheidsrisico’s. Op basis van deze inventarisatie bepaalt u met welke providers uw organisatie wenst samen te werken en welke criteria u hanteert bij de selectie van deze providers. Denk hierbij ook aan het uitnodigen van uw collectieve zorgverzekeraar; zij kunnen een rol spelen in budgetten en beschikken vaak al over een uitgebreide providerboog.

Nadat de inhoud van de providerboog afgestemd is op de mogelijke gezondheidsrisico’s in de organisatie en de samenwerkingsafspraken met de providers zijn gemaakt, is het van belang de providerboog intern onder de aandacht te brengen. Dit kan middels het opstellen en uitrollen van een communicatieprogramma. Betrek managers en leidinggevenden hier actief bij; zij hebben een belangrijke voortrekkersrol en hebben vaak al gezondheidsrisico’s gesignaleerd.

Wat levert een providerboog u op?

Met een goed ingerichte providerboog heeft u zelf de tools in handen om waar nodig interventies in te zetten om de vitaliteit van uw medewerker of groep medewerkers te bevorderen. Op deze wijze draagt u eenvoudig bij aan het stimuleren van de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers en aan de beheersing van de (verzuim)kosten.

Meer informatie

Heeft u vragen? Aon heeft alle expertise in huis om de eerste stappen te zetten, bijvoorbeeld met extra aandacht voor de impact van het coronavirus. Graag adviseren wij u over het inrichten van de providerboog en de mogelijkheden die de collectieve zorgverzekering van uw bedrijf u daarin biedt. Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen met een van onze specialisten.