Netherlands

Casus

 

”Ik was blij dat mijn verzekeraar de discussie met de claimant kon voeren over de aansprakelijkheidsvraag en hoogte van de schade."

Oorzaak
Een ICT-bedrijf krijgt de opdracht om voor een klant een nieuw logistiek systeem te ontwikkelen. Het nieuwe systeem moet het oude gaan vervangen. Jaco de Vries, de projectleider die namens het ICT-bedrijf het project gaat leiden, komt met de klant overeen dat het project na twee jaar moet worden opgeleverd. Na een tijd blijkt het project niet goed te lopen. De klant heeft heel andere verwachtingen van het nieuwe systeem dan de ideeën die bij Jaco en zijn team leven. Jaco doet z’n uiterste best om het project alsnog op de rails te krijgen maar uiteindelijk lukt het niet om tot overeenstemming te komen met de klant.

Risico’s
Het blijkt dat het project alleen nog zou kunnen slagen als de klant bereid zou zijn daar extra voor te betalen. Dat wil de klant echter niet, want dan wordt het project te duur en dan was men wel met een andere leverancier in zee gegaan. Uiteindelijk wordt het contract ontbonden en wordt het ICT-bedrijf aansprakelijk gesteld voor de door de klant vergeefs gemaakte kosten en voor de schade die ontstaat omdat het oude systeem langer in de lucht moet blijven.

Oplossing
Aon handelt de claim af bij de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van het ICT-bedrijf. Deze wikkelt de schade namens het ICT-bedrijf met de klant af.


> Lees nog een case uit de praktijk