Netherlands

Casus

 

”Investeren in een goede organisatie voorkomt heel veel problemen.”

Oorzaak
In verband met een groot project schrijft de overheid een aanbesteding uit. Een aannemer wil deze opdracht graag binnenhalen. Men is echter onvoldoende bekend met de regelgeving rond de Europese aanbesteding en schakelt daarom een bedrijf in dat zich daarin heeft gespecialiseerd. Namens dit bedrijf treedt een specialist in contact met de aannemer. De nodige informatie wordt uitgewisseld en de procedure wordt in werking gezet. Na enige tijd wordt de specialist ziek.

Risico’s
De opvolging blijkt bij het gespecialiseerde bedrijf niet goed geregeld en daardoor wordt een termijn over het hoofd gezien. Het resultaat is dat de aannemer de opdracht mis loopt. Later blijkt dat men de opdracht zou hebben gekregen als de regels wel juist zouden zijn gevolgd. De aannemer stelt hun adviseur aansprakelijk voor de geleden schade. Helaas blijkt de adviseur niet over een goede beroepsaansprakelijkheidsverzekering te beschikken.

Oplossing
TEKST VOLGT


>> Lees nog een case uit de praktijk