Netherlands

Beroepsaansprakelijkheid

 

Oplossingen

Analyse & advies
Aon is in staat u te helpen met het in kaart brengen van en het beschermen tegen uw aansprakelijkheidsrisico's. Verder kunnen wij u adviseren hoe om te gaan met leveringsvoorwaarden en/of het accepteren van voorwaarden van opdrachtgevers.

Passende productvoorwaarden
Aon heeft voor diverse doelgroepen meerdere aansprakelijkheidsproducten ontwikkeld, die speciaal zijn toegesneden op de risico's van uw doelgroep. Wij hebben eerst de risico's van de doelgroepen in kaart gebracht om daarna een maatwerkpolis te ontwikkelen. Het staat u natuurlijk vrij om bepaalde risico's niet te verzekeren. Dit levert u premievoordeel op. Onze polisvoorwaarden geven duidelijk weer welke risico's wel of niet zijn verzekerd.

Actualiteit & service
Aon heeft veel ervaring met het verzekeren van het aansprakelijkheidsrisico van dienstverlenende bedrijven. Voor diverse beroepsgroepen zijn specifieke aansprakelijkheidsverzekeringsproducten ontwikkeld. Wij zorgen er voor dat deze producten up-to-date worden gehouden als daartoe aanleiding is. Nadat de verzekering is afgesloten blijven wij u vanzelfsprekend op de hoogte houden van de ontwikkelingen op het gebied van jurisprudentie, leveringsvoorwaarden, e.d. Door onze brede ervaring kennen wij veelal de risico's van uw beroepsgroep en zijn wij in staat om samen met u deze risico's in kaart te brengen en een polis te ontwikkelen die deze risico's voor u verzekerd.

Begeleiding bij schade
Natuurlijk zit niemand te wachten op schade, maar als het toch gebeurt, zorgt Aon voor een adequate afwikkeling. Eén telefoontje is voldoende voor het in gang zetten van de schadebehandeling. Voorts bepalen wij welke informatie we nog nodig hebben omtrent de schade. Eventueel zal een expert worden ingeschakeld om de schadeoorzaak en schadehoogte vast te stellen.