Netherlands

Schadebehandeling

 

Aon heeft een grote en zeer professionele schadeafdeling binnen haar organisatie die het mogelijk maakt voor klanten om de volledige schadebehandeling en schaderegistratie aan Aon over te dragen. Deze afdeling is in hoge mate geautomatiseerd waardoor Aon de schaden snel en efficiënt kan afhandelen.

Aon kan in geval van schade met motorvoertuigen onder meer zorgdragen voor:

  • afhandeling van W.A.-schaden
  • afhandeling van cascoschaden
  • afhandeling van verhaalschaden (ook indien casco niet is verzekerd)
  • beheer van zowel Casco als W.A.-depots bij alternatieve risicofinanciering
  • begeleiding/advies bij berging en repatriëring van vrachtauto's

 

Aon kan indien gewenst zorgdragen voor de financiële afwikkeling richting geselecteerde schadeherstellers zodat de administratie tot een minimum wordt beperkt.

Indien er is gekozen voor een alternatieve risicofinanciering constructie kan Aon ook zorgdragen voor de behandeling van schaden die niet verzekerd zijn en/of schaden onder het eigen risico.