Netherlands
Retail & Wholesale

Voeding voor verschillende risico’s

 

Natuurlijke hulpbronnen nemen af terwijl de voedselproductie, vanwege de groeiende wereldbevolking, moet stijgen met 60 procent. Klimaatverandering zorgt voor droogte en overstromingen die een directe invloed hebben op de kwaliteit van gewassen. Daarnaast zorgt globalisering ervoor dat internationaal opererende bedrijven meer rekening moeten houden met politieke dreiging, die zorgen voor onzekerheid en bijkomende risico’s. Goed risicomanagement en innovatie is daarom essentieel in de foodsector.

 

Branchespecifiek risicomanagement
Uw risicomanagement moet perfect afgestemd worden op de ambities van uw onderneming. Zo creëert u een eigen visie en worden er kansen zichtbaar. De meest efficiënte wijze om goed risicomanagement te realiseren, is door juiste expertise en begeleiding. Aon bezit branchespecifieke kennis en geeft onafhankelijk advies. Niet voor niets vertrouwen al vele van uw collega’s in de foodsector op Aon voor verzekeringen en risico- en crisismanagement.

Voedselveiligheid
Inbreuk op de voedselveiligheid kan grote gevolgen hebben voor de bedrijfscontinuïteit. Beperking van deze gevolgen heeft daarom prioriteit. Beperking van de risico’s en/of de effecten van de risico’s kan op verschillende manier gerealiseerd worden. Ontstaat er onverhoopt een schade of claim, dan kunt u vertrouwen op het ervaren Aon-schadeteam.

Indien u (nog geen) klant bent bij Aon en alles wilt weten over verzekeringen in uw sector, schrijf u dan in voor de Opleiding Verzekeringen in de Food.

Innovaties vragen nieuwe oplossingen
Vertical farming, data mining, drones of nanotechnology. De lijst van innovaties of ontwikkelingen volgen elkaar in sneltreinvaart op. Vooral de technologische ontwikkeling neemt een enorme vlucht. Uiteraard brengen deze innovaties en ontwikkelingen ook nieuwe risico’s met zich mee. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de afhankelijkheid van de ICT. Vanuit een team van ervaren risicomanagementadviseurs, helpt Aon instellingen de grip op risico’s als gevolg van deze nieuwe risico’s te versterken en zo de impact te beperken. Meer informatie

Verandering in en van medewerkers
De beroepsbevolking in Nederland ontgroent en vergrijst. Mensen moeten langer doorwerken. De technologische veranderingen vragen andere capaciteiten van uw medewerkers. Daar komt bij dat u als werkgever meer verantwoordelijkheid krijgt voor de risico’s van verzuim en arbeidsongeschiktheid.

Het hebben van een duidelijke visie en doelstellingen op het gebied van duurzame inzetbaarheid helpen u bij het doorvoeren van veranderingen in de organisatie, het aanpassen van de werkomgeving, het inrichten van uw primaire processen en het duidelijk maken en inbedden van initiatieven naar werknemers toe. Meer informatie

Specifieke risico’s en oplossingen

Elke sector is uniek en dit geldt zeker voor de foodsector. Aon biedt een compleet dienstenpalet om uw risico’s te managen. Zowel met gericht advies als (specifieke) verzekeringsoplossingen. Denk bijvoorbeeld aan een productcontaminatie-, krediet- of transportverzekering.

Zuivelsector

Ruim 48.000 Nederlanders zijn werkzaam in de zuivelsector. De 1,6 miljoen koeien in ons land zijn samen goed voor 12,7 miljard kilo melk per jaar en de export van onze zuivel draagt jaarlijks 7 miljard euro bij aan ons BNP. Maar het is niet alleen de omvang van deze sector die indruk maakt. Ook de hoge standaarden en kwaliteit van onze producten worden internationaal sterk gewaardeerd. Aon kan u helpen uw specifieke risico’s in kaart te brengen.

Vleessector

Met een omzet van meer dan 10 miljard euro per jaar is de Nederlandse vleessector van groot belang voor de Nederlandse economie. De branche omvat internationaal toonaangevende bedrijven en wereldleiders in gelieerde activiteiten. De branche creëert 12.000 banen en is verantwoordelijk voor 18% van de totale voedingsmiddelenexport.

Lees meer ›

 
 

Banket- en bakkerijensector

In de brood- en deegwarenindustrie zijn zo’n 3.000 bedrijven actief. Het groot aantal bedrijven uit zich voornamelijk in bakkers. Dit verklaart ook waarom 80 procent van de bedrijven minder dan tien werknemers heeft. Naast de kleine bedrijven zijn er ook een aantal grote (industriële) bakkerijen in de branche.

Lees meer ›

Aardappelen, groente en fruitsector

Met de productie van groente staat Nederland binnen de EU op een 5e plek en met de fruitproductie op een 10e plek. Nederland is daarbij over de totale agri- en foodmarkt gezien koploper binnen Europa. Kijkend naar alle ontwikkelingen in deze sector (voedselveiligheid, verduurzaming, innovatietrajecten, handelsembargo’s en klimaatinvloeden) is het van belang om een goede grip te krijgen op de risico’s die hier spelen. Aon kan u helpen uw specifieke risico’s in kaart te brengen.

 

(Fris)dranken

(Fris)dranken zijn, na koffie, sinds jaar en dag de meest gedronken alcoholvrije drank. In Nederland wordt zo’n 2,3 miljard liter frisdrank, water, vruchtensap en siroop geproduceerd. Kortom, een branche waarin veel gebeurd en daarmee dus ook vele risico’s kent. Denk bijvoorbeeld aan productieonderbrekingen die van grote invloed kunnen zijn op de markt maar zeker ook productcontaminaties. Aon kan u helpen uw specifieke risico’s in kaart te brengen.