Netherlands

Loading

Ongevallen en veiligheid

Ongevallen en veiligheid

 

Financiële gevolgen gedekt met de collectieve ongevallenverzekering

Als een werknemer ten gevolge van een ongeval overlijdt, heeft dit vaak grote financiële gevolgen voor achterblijvende gezinsleden. Ook een ongeval met blijvende invaliditeit tot gevolg brengt vaak hoge kosten met zich mee. Niet alleen voor de werknemer zelf, maar ook voor u als werkgever. De ongevallenverzekering kan een uitkomst bieden voor deze financiële gevolgen. Daarnaast kan de ongevallenverzekering een eerste uitkomst bieden wanneer u naar aanleiding van een ongeval van één van uw werknemers als werkgever aansprakelijk wordt gesteld.

 

De meest voorkomende redenen om als werkgever een ongevallenverzekering af te sluiten, zijn:

  • Verplichting vanuit arbeidsvoorwaardelijke toezegging en/of CAO
  • Aanvulling op sociale en andere verzekeringen
  • Als secundaire arbeidsvoorwaarde

Op basis van onze uitgebreide ervaring en kennis van de markt, kunnen wij u adviseren over de verschillende mogelijkheden van een ongevallenverzekering. Hierbij rekening houdend met eventuele arbeidsvoorwaardelijke toezeggingen en/of van toepassing zijnde CAO’s.

Aanpassen aan wet- en regelgeving
Door ontwikkelingen als veranderende wet- en regelgeving kan het noodzakelijk zijn de polis aan te passen. Aon houdt de markt nauwgezet in de gaten en attendeert u als aanpassingen nodig of wenselijk zijn.

Schadebehandeling
Aon beschikt al jaren over een eigen professionele schadeafdeling. Wij adviseren u en begeleiden de behandeling van uw claim. Onze schadebehandelaars zijn bekend met de markt en onderhouden goede relaties met belangrijke instanties als verzekeraars, rechtshulpbureaus en vakbonden.

De collectieve ongevallenverzekering van Aon
Aon heeft een unieke en eigentijdse ongevallenverzekering ontwikkeld. Onze verzekering kenmerkt zich door moderne dekkingscomponenten, met vele interessante aanvullende dekkingen voor zowel uw werknemers als u als werkgever. En dat tegen een zeer scherpe premie. Wilt u meer weten? Lees meer over de collectieve ongevallenverzekering van Aon.