Netherlands
Transport & Logistiek | Aon

Risicoadviezen en verzekeringen voor bedrijven in transport en logistiek

Bij bedrijven in transport en logistiek staan behandeling van goederen, vervoer en opslag van eigendommen van derden centraal. In de uitvoering hiervan kan schade ontstaan, bijvoorbeeld aan derden waardoor de dienstverlener op grond van de wet of contract aansprakelijk kan zijn. De gevolgen kunnen aanzienlijk zijn. En als de dienstverlening (gedeeltelijk) wordt uitbesteed aan derden, kan de afwikkeling van schade zelfs complexer worden.

Transport en logistiek

In de unit Transport & Logistiek bij Aon staat een deskundig team van specialisten klaar. Dit team adviseert u over de vele aspecten op het gebied van (contract)voorwaarden (bijvoorbeeld met opdrachtgevers) en regels. We ondersteunen u met uitgebreide vakkennis over sector specifieke risico's als:

 • Aansprakelijkheid (zowel wettelijk als contractueel);
 • Aansprakelijkheid m.b.t. douanedocumenten;
 • Container/traileraansprakelijkheid;
 • Transportgoederenverzekering ten behoeve van opdrachtgevers;
 • Werkmaterieel (materiële schade en aansprakelijkheid);
 • Charterer's liability;
 • Cyberrisico's;
 • Brand/bedrijfscontinuïteit;
 • Milieuaansprakelijkheid;
 • Wagenpark;
 • Kredietrisico's;
 • Interim risk en insurance management;
 • Personeelsgerelateerde risico's;
 • Crisismanagement.

Daarnaast begeleiden we u om tot de beste aansluiting te komen tussen contract en polisdekking zonder dat er sprake is van een juridisch advies.

 
Tijdslijn kapotte stuw in Grave
 

Op donderdagavond 29 december is de stuw in de Maas bij Grave door een aanvaring beschadigd. Lees alle gebeurtenissen in deze tijdslijn.

Bekijk de tijdslijn ›

 
 
Rapport: Cybersecurity voor logistieke dienstverleners
 

Ook logistieke dienstverleners doelwit van cybercriminaliteit

De sector Transport en Logistiek wordt steeds vaker geconfronteerd met digitale vormen van criminaliteit, zoals de manipulatie van systemen met vrachtinformatie, datagijzeling of diefstal van gegevens. 54 procent van de bedrijven in deze sector is onvoldoende beveiligd tegen cyberrisico’s. Maar liefst 63 procent kreeg eerder te maken met malware en 10 procent was ooit slachtoffer van ransomware. Dit concluderen ABN AMRO, TLN en Aon in het gezamenlijke rapport ‘Cybersecurity voor logistieke dienstverleners’. Hieruit blijkt ook dat het voorkomen van cyberaanvallen niet de aandacht krijgt die het verdient.

Slechts 51,6 procent van de bedrijven bevestigt dat cybercrime een belangrijk aandachtspunt is. In de sector wisselen ketenpartners elke seconde enorme hoeveelheden data uit, al of niet via de cloud. Dat brengt voor logistieke dienstverleners een speciale verantwoordelijkheid met zich mee. Ze moeten ervoor zorgen dat hun organisatie ook digitaal ‘in control’ is en risico’s die een bedreiging kunnen vormen in kaart worden gebracht.

download het rapport

 
 
Een onschuldige handeling met grote gevolgen
Deel deze video:     


U ziet dat de gevolgen van een cyberincident altijd groter zijn dan gedacht. Een slecht cyberbeleid kan leiden tot grote financiële en imagoschade, bedreiging van continuïteit, ketenaansprakelijkheid en hoge boetes, indien niet wordt voldaan aan de Wet meldplicht datalekken.

Meer over cyberrisicomanagement ›

 

 

 

 

 
 
 

In het nieuws