Netherlands
Transport & Logistiek | Aon

Risicoadviezen en verzekeringen voor bedrijven in transport en logistiek

Bij bedrijven in transport en logistiek staan behandeling van goederen, vervoer en opslag van eigendommen van derden centraal. In de uitvoering hiervan kan schade ontstaan, bijvoorbeeld aan derden waardoor de dienstverlener op grond van de wet of contract aansprakelijk kan zijn. De gevolgen kunnen aanzienlijk zijn. En als de dienstverlening (gedeeltelijk) wordt uitbesteed aan derden, kan de afwikkeling van schade zelfs complexer worden.

Transport en logistiek

In de unit Transport & Logistiek bij Aon staat een deskundig team van specialisten klaar. Dit team adviseert u over de vele aspecten op het gebied van (contract)voorwaarden (bijvoorbeeld met opdrachtgevers) en regels. We ondersteunen u met uitgebreide vakkennis over sector specifieke risico's als:

 • Aansprakelijkheid (zowel wettelijk als contractueel);
 • Aansprakelijkheid m.b.t. douanedocumenten;
 • Container/traileraansprakelijkheid;
 • Transportgoederenverzekering ten behoeve van opdrachtgevers;
 • Werkmaterieel (materiële schade en aansprakelijkheid);
 • Charterer's liability;
 • Cyberrisico's;
 • Brand/bedrijfscontinuïteit;
 • Milieuaansprakelijkheid;
 • Wagenpark;
 • Kredietrisico's;
 • Interim risk en insurance management;
 • Personeelsgerelateerde risico's;
 • Crisismanagement.

Daarnaast begeleiden we u om tot de beste aansluiting te komen tussen contract en polisdekking zonder dat er sprake is van een juridisch advies.

 
 
Een onschuldige handeling met grote gevolgen
Deel deze video:     


U ziet dat de gevolgen van een cyberincident altijd groter zijn dan gedacht. Een slecht cyberbeleid kan leiden tot grote financiële en imagoschade, bedreiging van continuïteit, ketenaansprakelijkheid en hoge boetes, indien niet wordt voldaan aan de Wet meldplicht datalekken.

Meer over cyberrisicomanagement ›