Netherlands
 

Aon Verzuimadvies

 
Wanneer u te maken krijgt met ziekteverzuim, heeft dit grote gevolgen voor uw organisatie en medewerkers. U mist een ervaren kracht en werkzaamheden komen op de schouders van collega’s terecht. Het voorkomen en begeleiden van verzuim is daarom cruciaal en als werkgever speelt u daarin een belangrijke rol. Tegelijkertijd staat u hierin niet alleen. Verzuimspecialisten helpen preventie te verbeteren en zorgen voor effectieve oplossingen bij verzuim, zodat medewerkers snel en duurzaam terugkeren naar werk.


Verzuimadvies, onze aanpak

Voorkomen is beter is dan uitvallen, daarom is aandacht voor preventie erg belangrijk. Onze adviseurs zorgen dat zij goed om de hoogte zijn van uw situatie, zowel organisatorisch als op individueel niveau, zodat zij u gericht en integraal kunnen adviseren. Met ons model sturen wij op preventie en een snelle terugkeer naar werk door inzicht te krijgen in factoren die verder gaan dan alleen de medische klacht:

 • Spelen privéfactoren een rol?
 • Heeft de werksituatie invloed op de inzetbaarheid?
 • Hoe zit het met de arbeidswaardering en -motivatie?

Al deze factoren kunnen een rol spelen bij de inzetbaarheid van de medewerker. Door inzicht te krijgen in deze factoren kunt u de doelstellingen bepalen voor re-integratie, terugkeer naar werk en mogelijkheden voor preventie.

Hoe ziet dat eruit?

Aon ondersteunt u met de volledige begeleiding bij en advisering over verzuim en arbeidsongeschiktheid. Dit doen wij met een vast team. Onze aanpak is erop gericht het verzuim tot een minimum te reduceren en de inzetbaarheid van medewerkers duurzaam te vergroten: 

 • U krijgt een eigen verzuimadviseur
  Uw verzuimadviseur zorgt samen met de, procesregisseur, leidinggevende en HR voor een effectieve aanpak op het gebied van preventie en verzuimreductie en adviseert over de inzet van gespecialiseerde professionals.
 • U houdt zelf de regie
  Wij gaan uit van de kracht van de onderlinge relatie tussen de leidinggevende en de medewerker. Wij coachen en adviseren op een effectieve dialoog, essentieel om tot een duurzame oplossing te komen.
 • De-medicaliseren het verzuim
  70% van het ziekteverzuim heeft een niet-medische oorzaak. In onze werkwijze gaan wij met een gerichte vraagstelling op zoek naar de werkelijke reden achter het verzuim. Wij werken samen met de leidinggevende aan een effectieve en duurzame oplossing.
 • Garantie op de Wet verbetering poortwachter
  Wanneer u samen met onze verzuimadviseur en procesregisseur alle stappen in het verzuimproces volgt, garanderen wij dat u voldoet aan de wettelijke vereisten.

De medische adviseur delegeert een aantal taken aan de verzuimadviseur die onder zijn verantwoordelijkheid een aantal taken uitvoert(verlengde arm), om de re-integratie zorgvuldig te monitoren en de medewerker goed te begeleiden bij het herstel. Ook is er geregeld contact met de leidinggevende en HR-afdeling van uw organisatie. De procesregisseur bewaakt het proces rondom de Wet Verbetering Poortwachter in de eerste twee jaar. Zo weet u zeker dat u voldoet aan wat u wettelijk verplicht bent te doen bij een verzuimende medewerker. 

Verzuimadviseur Carina Taverne legt in deze video kort uit hoe onze unieke aanpak werkt.

 

De leidinggevende wordt door de verzuimadviseur gecoacht en ondersteund in het contact met de medewerker. Het doel is de medewerker zo spoedig mogelijk weer duurzaam aan het werk te krijgen. We monitoren de re-integratie zorgvuldig en zijn scherp op de urenopbouw. Zo houden we maximale regie op alle kosten.

Resultaat

Het beste resultaat bereiken we door een 100% partnership met elkaar aan te gaan. Wij helpen u de transitie te maken van een traditionele verzuimaanpak naar sturing op inzetbaarheid, rekening houdend met de organisatiecultuur. Met als resultaat:

 • Integrale aanpak waarin verzuim, inzetbaarheid en verzekerde regelingen samenkomen
 • Ondersteuning gedurende de gehele periode van arbeidsongeschiktheid
 • Meer stabiliteit en bedrijfscontinuïteit, maximale verzuimreductie
 • Stijging van de inzetbaarheid en productiviteit
 • Duidelijke rol- en taakverdeling
 • Goede stuurinformatie en maximaal inzicht in cruciale managementinformatie

Meer informatie

Wilt u meer weten over verzuimadvies? Neem dan contact met ons op. We helpen u graag verder.
Ik wil graag contact