Netherlands
 

Aon Verzuimadvies

 

Wanneer u te maken krijgt met ziekteverzuim, heeft dit grote gevolgen voor uw organisatie en medewerkers. U mist een ervaren kracht en werkzaamheden komen op de schouders van collega’s terecht. Het voorkomen en begeleiden van verzuim is daarom cruciaal en als werkgever speelt u daarin een belangrijke rol. Tegelijkertijd staat u hierin niet alleen. Verzuimspecialisten helpen preventie te verbeteren en zorgen voor effectieve oplossingen bij verzuim, zodat medewerkers snel en duurzaam terugkeren naar werk.
 

Effectieve aanpak

Vitale en veerkrachtige medewerkers dragen bij aan een succesvolle organisatie. Effectieve verzuimpreventie en begeleiding naar herstel zijn van groot belang. Met onze arbodienstverlening Aon Verzuimadvies hebben we een unieke aanpak ontwikkeld waarmee wij sturen op preventie en een snelle, duurzame terugkeer naar werk:

 • U krijgt een eigen verzuimadviseur
  Uw verzuimadviseur zorgt samen met de leidinggevende en HR voor een effectieve aanpak op het gebied van preventie en verzuimreductie en adviseert over de inzet van gespecialiseerde professionals.
 • U houdt zelf de regie
  Wij gaan uit van de kracht van de onderlinge relatie tussen de leidinggevende en de medewerker. Wij coachen en adviseren op een effectieve dialoog, essentieel om tot een duurzame oplossing te komen.
 • De-medicaliseren het verzuim
  70% van het ziekteverzuim heeft een niet-medische oorzaak. In onze werkwijze gaan wij met een gerichte vraagstelling op zoek naar de werkelijke reden achter het verzuim. Wij werken samen met de leidinggevende aan een effectieve en duurzame oplossing.
 • Garantie op de Wet verbetering poortwachter
  Wanneer u samen met onze verzuimadviseur alle stappen in het verzuimproces volgt, garanderen wij dat u voldoet aan de wettelijke vereisten.

Verzuimadviseur Carina Taverne legt in deze video kort uit hoe onze unieke aanpak werkt.

 

Meer informatie

Wilt u meer weten over verzuimadvies? Neem dan contact met ons op. We helpen u graag verder.