Netherlands
 

Aon Verzuimadvies

 
Aon stuurt op preventie en een snelle terugkeer naar werk. We focussen op de werkelijke reden van verzuim, door verder te kijken dan alleen de medische oorzaak. Spelen persoonlijke factoren of de werksituatie bijvoorbeeld een rol? Aon’s model richt zich op het vergroten van de inzetbaarheid van uw medewerkers en het voorkomen en beperken van de oorzaken van verzuim, nu en straks.
Verzuimadvies, onze aanpak
Met Aon’s model wordt gestuurd op preventie en een snelle terugkeer in werk door inzicht te krijgen in factoren die verder gaan dan alleen de medische klacht:
 
 • Spelen privéfactoren een rol?
 • Heeft de werksituatie invloed op de inzetbaarheid?
 • Hoe zit het met de arbeidswaardering en -motivatie?
Door inzicht te geven in alle factoren die een rol spelen bij de inzetbaarheid van de medewerker worden doelstellingen voor re-integratie, terugkeer naar werk en mogelijkheden voor preventie bepaald.

Onze verzuimadviseur werkt onder taakdelegatie van de medisch adviseur en heeft een nauwe samenwerking met uw leidinggevende en HR-afdeling. De leidinggevende wordt door de verzuimadviseur gecoacht en ondersteund. Dat wil zeggen dat de adviseur op de juiste momenten stuurt op activiteiten die rondom de wet Poortwachter van belang zijn. De verzuimadviseur coacht 'on the job' met als doel de werknemer zo spoedig mogelijk weer duurzaam aan het werk te krijgen. We monitoren de re-integratie zorgvuldig en zijn scherp op de urenopbouw. Zo houden we maximale regie op alle kosten. Ook die van de medewerker.

Resultaat
Aon biedt een integrale aanpak waarbij verzuim, arbeidsongeschiktheid, duurzame inzetbaarheid en verzekerde regelingen samenkomen. Onze aanpak leidt tot meer rendement voor zowel uw medewerker als uw organisatie. Het negatieve effect van verzuim gaat structureel omlaag. Uw mensen worden verantwoordelijk voor hun eigen inzetbaarheid en gaan meer in mogelijkheden denken dan in beperkingen. Grotere bewustwording van verzuimkosten en een effectieve aanpak bereiken we gezamenlijk met bijvoorbeeld een gericht en effectief opleidingsprogramma voor het management. Aon streeft ernaar gezamenlijk en maximaal rendement uit inzetbaarheid te halen. Dit doen we door goed werkgeverschap te faciliteren en te zorgen voor (blijvende) verandering in werk- en leefgewoonten bij management en medewerkers.

Hoe ziet dat eruit?
Aon biedt landelijke dekking en ondersteunt klanten met de volledige begeleiding en advisering van verzuim en arbeidsongeschiktheid. Dit doen wij met een vast team. Ons doel voor klant en medewerker is het verzuim tot een minimum te reduceren en de inzetbaarheid van medewerkers duurzaam te vergroten. Dat bereiken wij door:
 
 • Focus op inzetbaarheid
 • Minimaliseren van gelegenheidsverzuim
 • Terugdringen van langdurig verzuim
 • Dedicated verzuimadviseur
 • Concrete en gerichte adviezen aan management en medewerker
 • Verzorgen van opleidingsprogramma’s
 • Genereren van uitgebreide analyses en managementinformatie vanuit de verzuimapplicatie
 • Deze kan gekoppeld worden met uw eigen systemen

Wat levert het u op?
Het beste resultaat wordt bereikt als er 100% partnership met elkaar aan wordt gegaan. Met een implementatietraject geven wij vorm aan de transitie van een traditionele verzuimaanpak naar sturing op inzetbaarheid, rekeninghoudend met de organisatiecultuur. Met als resultaat:
 
 • Integrale aanpak waarin verzuim, inzetbaarheid en verzekerde regelingen samenkomen
 • Ondersteuning gedurende de gehele periode van arbeidsongeschiktheid
 • Meer stabiliteit en bedrijfscontinuïteit, maximale verzuimreductie
 • Stijging van de inzetbaarheid en productiviteit
 • Duidelijke rol- en taakverdeling
 • Goede stuurinformatie en maximaal inzicht in cruciale managementinformatie

Meer informatie
Wilt u meer weten over verzuimadvies? Neem dan contact met ons op. We helpen u graag verder.