Turkey
Aon'un Araştırması Şirketler İçin

Aon'un Araştırması Şirketler İçin "Yeni Daha İyi" Dönemini Tanımlıyor

100'ün üzerinde şirketin vaka çalışmalarına dayanan analizler COVID-19 sonrasındaki dönemde şirketlerin risk yönetim önceliklerini ortaya koydu. Şirketlerin odaklanacağı dört alan “yetersiz hizmet alanlara hitap eden çözümler üretmek”, “yeni dalgalanmalara hazırlıklı olmak”, “dayanıklı bir işgücü kurmak” ve “sermayeye erişimi yeniden biçimlendirmek” olarak sıralanıyor.

Risk, emeklilik ve sağlık konularında profesyonel hizmetler sunan Aon, dünyanın önde gelen 100'ün üzerinde şirketin deneyimlerini analiz ederek iş dünyası için COVID-19 sonrasındaki “yeni daha iyi” dönemini tanımlayan bir rapor hazırladı. COVID-19 salgını ile birlikte gelişen risklerin incelendiği raporda toplum ve ekonomiye dair çalışma, seyahat ve toplanma olmak üzere üç boyutu inceleniyor.
 
Raporla ilgili açıklamalarda bulunan Aon Türkiye Eş CEO'su Selda Oknas Tanbay, şunları söyledi: “Araştırmamızın en önemli ve şaşırtıcı olmayan neticesi katılımcıların büyük çoğunluğunun salgının getirdiği risklere karşı hazırlıksız olduğuydu. Şirketlerin ancak yarısından azı pandemiye tam manasıyla hazırlıklı oldukları görüşünü paylaştı. Pandemi bu hazırlıksız ortamda şirket yöneticilerini hem hızlı düşünmeye hem de hızlı karar almaya mecbur etti. Tedarik zincirleri aksarken, durmalar ve hastalıklar sebebiyle işgücünün azalması ile birlikte şirketlerin yönetmesi gereken risklerin boyutları da değişti. Biz bu dönemin kısıtlamalarından olumsuz etkilenmek yerine risk ve müşteri odaklı bir şirket olarak müşterilerimize ulaşıp, onların katılımıyla bir araştırma yaptık ve ‘yeni daha iyi' yi tanımlayarak proaktif bir yaklaşımı tercih ettik. Bu dönemin etkilerinden alınacak dersler, kurumsal performansa yepyeni bakış açılarıyla bakmamızı sağlayabilir.”
 
Araştırmada pandemi döneminde organizasyonlarını daha etkin yöneten şirketlerin odaklandığı önemli kurumsal davranış değişikliklerine yer veriliyor. Risklere karşı etkili olan bu dört davranış değişimi “risk değerlendirme yöntemlerinde değişim”, “organizasyon şemasına farklı bir bakış açısıyla yaklaşmak”, “yeni iletişim hatları kurmak” ve “çalışan sağlığı programlarının yeniden gözden geçirilmesi” olarak sıralanıyor.
 
Aon'un şirketlerle yaptığı görüşmede en çok öne çıkan konulardan biri “çalışma düzeni” oldu. Analiz sürecine katılan şirketlerde eski çalışma düzenine dönüşün mümkün olmadığı görüşü ağırlık kazanırken, şirketlerin pandemi sonrasındaki düzendeki önceliklerinin “yetersiz hizmet alanlarına hitap etmek”, “istikrarsızlığın yeni biçimlerini yönetmek”, “dayanıklı bir işgücü oluşturmak” ve “sermayeye erişime yeni bakış açıları kazandırmak” olmak üzere dört ana başlıkta şekilleneceği vurgulanıyor. Pandemi, yetersiz hizmet alan endüstrileri, ekonomi, topluluk ve bireylerin zayıflıklarını ortaya çıkarırken, iş liderleri de önümüzdeki dönemde farklı paydaşların desteğiyle bu yetersizliklerin yarattıkları etkileri azaltacak çözümlere ve stratejilere yönelecekler.
 
Şirketler dalgalı denizde uzun vadeli risk stratejilerine odaklanacak
Şirketler “yeni daha iyi” döneminde pandemiye ilişkin mevcut risklerin yanı sıra karmaşık bir geleceğin uzun vadeli risklerinin yönetim stratejilerine odaklanacak. Uzun vadeli riskleri şekillendirense iş dünyasının yaşadığı değişimlere eşlik eden harici faktörler olacak. Söz konusu dönemde şirketlerin normale dönüşe odaklanmaktan ziyade istikrarsızlığın yeni biçimlerini daha yenilikçi çözümlerle yönetmeye yöneleceği belirtiliyor. Aon'un Ağustos 2020'de 800 liderin katılımıyla yaptığı bir araştırmada liderlerin yüzde 67'sinden fazlası pandeminin geleceğe ilişkin düşüncelerini değiştirmek zorunda bırakan yeni risk ve maruziyetleri açığa çıkardığını kaydetmişti.
 
Yeni döneme uyum seviyesini dayanıklı işgücü belirleyecek
Pandemi sonrasındaki dönemin içerdiği değişimler, işgücü yaklaşımlarına yenilikçi bakış açıları kazandırıyor. Yaşanacak değişimlere uyum gösterebilen, buna bağlı stresi yönetebilen ve belirsizlik ortamında üretkenliği koruyabilen bir işgücü oluşturmak günümüzün en önemli sorunları arasında yer alıyor. Pandemi döneminde çalışan sağlığı ve mutluluğuna olan odağını artıran şirketler önümüzdeki dönemde arka plan, deneyim ve düşünme açısından daha çeşitli bir işgücü oluşturmaya yönelecekler. Aon'un yaptığı bir araştırmaya katılanların yüzde 86'sı yeni dönemin gerektirdiği çevik işgücü yaklaşımına adapte olabilmek için çeşitliliği yüksek bir işgücü ve kapsayıcı çalışma kültürünün kritik önemde olacağını belirtiyor.
 
Fikri mülkiyetin önemi artıyor
Pandemi şirketleri sermayelerine erişim imkanları oluşturma konusunda daha yaratıcı olmaya teşvik ederken, fikri mülkiyet ve diğer soyut varlıklar şirketlerin kaynakları arasındaki önemlerini artırdılar. Soyut varlıklarının yönetimi için somut varlıkları kadar kapsamlı stratejilere ve araçlara sahip olmayan şirketlerin yeni daha iyi dönemindeki fırsatları kaçırabileceği belirtiliyor. Bu yolculukta veri ve gelişmiş analitiğin kritik önemde olacağı vurgulanırken sermayelerini varlıklarının potansiyeline göre ölçekleyebilen şirketlerin güçleneceği ifade ediliyor. Aon'un yaptığı bir araştırmada COVID-19 gibi risklere karşı hazırlıklı olduğunu düşünen liderlerin yüzde 79'u önümüzdeki beş yılın potansiyel risklerine hazırlıklı olabilmek için kaynak yatırımları yapma eğiliminde olduklarını belirtiyor.

 

 
Aon Türkiye hakkında
Aon Türkiye, dünya çapında 120 ülkede 50.000 çalışanıyla risk, emeklilik ve sağlık konularında profesyonel hizmetler sunan Aon Corporation'ın Türkiye'deki şirketidir ve 1995 yılında kurulmuştur. Aon Türkiye, sigorta ve reasürans brokerliği ile risk yönetimi danışmanlığı konularında Türkiye'de faaliyet gösteren bir kuruluştur. http://www.aon.com/turkey/tr/

 

Medya İletişim Bilgileri 

 

Cumhur Karabacakoğlu
Medya İlişkileri Sorumlusu - Aon Türkiye için Marjinal Porter Novelli
t +90 212 219 29 71 
[email protected] / [email protected]