Turkey
risk yonetim danismanligi

 

Risk Yönetim Danışmanlığı

 

Şirketlerin gelişen rekabet ortamında, ulusal ve uluslararası ekonomik, sosyal, politik, teknolojik gelişim ve değişim  ortamının sunduğu fırsat ve tehditleri algılaması ve bu ortamdan kaynaklanacak riskleri en etkin şekilde yöneterek azaltması, önlemesi, transfer etmesi  veya fırsata dönüştürmesi rekabetçi yönetim stratejileri arasındadır.


Ayrıca İşletmelerin  her seviyede gerçekleşen faaliyetleri ve ana operasyonlarından kaynaklanan risklerin de şirket hedefleri ve nihai olarak müşterileri üzerindeki etkilerinin yönetilmesi kurumsal sürdürülebilirlik, etkinlik ve karlılık açısından büyük önem taşımaktadır.

İç ve dış ortamdan kaynaklanan tehditlerin fark edilmesinin ve ne sıklıkla tekrar edeceğinin tahmininin zor olduğu ve/veya sonuçların belirsiz olduğu şartlarda risklerin yönetimi iş sürekliliği açısından da zorlayıcı hale gelmektedir.

 

Dünyanın lider Risk Yönetimi Danışmanlık yapısının ülkemizdeki temsilcisi olan Aon, risklerin etkili ve sistematik bir şekilde belirlenmesi, değerlendirilmesi ve yönetilmesi konularında sektörel bazda yerel ve global bilgi, gözlem ve deneyimlerimize dayanarak, aşağıdaki risk danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.  
 

  • Kurumsal Risk Yönetimi

  • Risk Yönetimi Farkındalık Eğitimleri

  • Kriz Yönetimi

  • Tatbikat Planlaması ve Uygulaması

  • İş Sürekliliği Yönetimi

  • Ürün Geri Çağırma Planı

  • Kurumsal Risk Yönetimi

  • Risk Envanteri Oluşturma/Güncelleme

 

 

Talha Adıyaman
Deputy Director - Aon Global Risk Consulting
Aon Turkey
t +90 216 636 07 00 
[email protected]
Click here to visit our global website about Aon Global Risk Consulting Services.