Turkey
AGRC

Risk Yönetimi Danışmanlığı

Şirketlerin gelişen rekabet ortamında, ulusal ve uluslararası ekonomik, sosyal, politik, teknolojik gelişim ve değişim  ortamının sunduğu fırsat ve tehditleri algılaması ve bu ortamdan kaynaklanacak riskleri en etkin şekilde yöneterek azaltması, önlemesi, transfer etmesi  veya fırsata dönüştürmesi rekabetçi yönetim stratejileri arasındadır. Ayrıca İşletmelerin  her seviyede gerçekleşen faaliyetleri ve ana operasyonlarından kaynaklanan risklerin de şirket hedefleri ve nihai olarak müşterileri üzerindeki etkilerinin yönetilmesi kurumsal sürdürülebilirlik, etkinlik ve karlılık açısından büyük önem taşımaktadır. İç ve dış ortamdan kaynaklanan tehditlerin fark edilmesinin ve ne sıklıkla tekrar edeceğinin tahmininin zor olduğu ve/veya sonuçların belirsiz olduğu şartlarda risklerin yönetimi iş sürekliliği açısından da zorlayıcı hale gelmektedir.


Dünyanın lider Risk Yönetimi Danışmanlık yapısının ülkemizdeki temsilcisi olan Aon Danışmanlık olarak, risklerin etkili ve sistematik bir şekilde belirlenmesi, kabul edilmesi ve yönetilmesi konularında sektörel bazda yerel ve global bilgi, gözlem ve deneyimlerimize dayanarak, aşağıdaki linkte yer alan risk yönetimi eğitimlerini planlamış bulunmaktayız. Eğitimlerimize katılımınızdan ve birikimlerimizi sizlerle paylaşmaktan memnuniyet duyacağız.

Eğitimlerimiz için lütfen tıklayınız.

İletişim