Turkey
Yönetici Sorumluluk

Yönetici Sorumluluk Sigortası
 

Kanun ve Uygulamalar, yönetim kurulu üyeleri ve yöneticiler için birçok yükümlülük getirmektedir. Yöneticilerin şirket içi ve dışı yönetimsel riskler altında yerine getirdikleri görevler kapsamında ilgili kanunlarla yüklenen sorumlulukların ihlali ise, tazminat davası ve/veya cezai yaptırımla sonuçlanabilmektedir.

Bu çerçevede yöneticiler, bu yükümlülükler nedeniyle oluşan zararlardan şahsi olarak sorumlu tutulabilir ve şirket, şirket hissedarları, resmi devlet kurumları, şirket çalışanları, şirketin iş yaptığı firmalar, rakipler, alacaklı kurumlar, tasfiye memurları ve düzenleyici kurumlar tarafından dava edilebilirler.

Yönetici Sorumluluk Sigortası; yönetim ve denetim kurulu üyelerinin ve yöneticilerin görevlerini yerine getirirken kötü niyet veya kasıt olmaksızın yaptıkları kusurlu eylemler, aldıkları hatalı kararlar ve ihmallere bağlı olarak neden oldukları zararlardan doğan yükümlülüklerini sigortalamaktadır. Şirketin, yöneticilerin uğradığı zararları karşılaması durumunda ise Yönetici Sorumluluk Sigortası poliçesi, şirketin yönetici adına katlandığı zararları şirkete ödemektedir.

Dünyada Yönetici Sorumluluk Sigortası’nın önemi gün geçtikçe artmakta, sigortacılar sürekli olarak yeni, gelişmiş ve değişik teminatlar sunmaktadırlar.

Aon, müşterilerinin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda en geniş kapsamlı teminat yapısını oluşturup, en uygun şart ve fiyat pazarlıklarını yürütüyor ve sigortacılar arasından yapılacak seçimde müşterilerine yardımcı oluyor. Alanında uzmanlaşmış kadrosuyla müşterisinin yanında yer alarak, tazminat taleplerinde de gereken desteği sağlıyor.