Turkey
Emtea Nakliyat Sigortaları

 

Emtea Nakliyat Sigortası

Emtea nereye giderse gitsin, mal sahibi (yani imalatçı, tüccar veya alıcı) için, nakliye zinciri boyunca kazalar, doğal afetler, hatalı nakliye, hırsızlık gibi birçok risk unsuru vardır. Deniz yolu taşımacılığında bunlara ek olarak “müşterek avarya” durumu da söz konusudur.

Politik ve sosyal risklerin sigorta kapsamına girmesi her geçen gün daha önemli bir unsur haline gelmektedir. Bu nedenle, nakliye ve lojistik alanında, risk yönetimi bakımından ihtiyaçlarınıza özel çözümler sunacak uzmanlarla çalışmak son derece önemlidir.

Herhangi bir kaybınızın olması durumunda hızlı ve tam tazminat almanın en kesin yolu, ihtiyaçlarınıza göre düzenlenmiş bir sigorta poliçesidir. Çeşitli kargo hizmet sağlayıcılarının –nakliye aracısı veya yük taşıyıcısı gibi – yükümlülükleri oldukça sınırlıdır. Bazı durumlarda ise, ki bunlardan biri de doğal afetlerdir, neredeyse yoktur. Çok sık yaşanan durumlardan biri de, kayıp veya hasarların, nakliye zincirinde bu duruma yol açan kimselere yüklenememesidir. 

Aon Hizmetlerinin Kapsamı:

  • Mevcut sigorta yapısının detaylı analizi (primler ve teminatın kapsamı, program yapısı da dahil)
  • Piyasa bilgimizi ve satın alma gücümüzü kullanarak en uygun fiyat ve şartlı sigorta çözümlerini tasarlamak 
  • Türkiye ve yurtdışındaki bölgesel koşulları da göz önüne alarak, uluslararası sigorta programları geliştirmek
  • Aon’un nakliyat sigortası alanındaki teknik bilgilerine dünya çapında erişim sağlamak 
  • Yetkin çalışanlarımızla, “müşteri odaklı hasar hizmeti” sunmak
  • Risk önlemlerine temel oluşturmak için hasar verilerini analiz etmek ve değerlendirmek

Nakliyat sigortası, risk yönetimi, uluslararası ticari hükümler, hasar işlemleri gibi konularda müşteriye özel eğitim vermek

İletişim