Turkey
Property Insurance

Mal Varlığı Sigortaları

Risk Yönetimi, şirketiniz için özel bir eylem planı oluşturulmasını mümkün kılar ve risklerden kaçınmak, riskleri azaltmak, risklerle başa çıkmak veya başka birini bu iş için görevlendirmekle ilgili sorularınıza cevaplar oluşturur.

 Aon, aşağıdaki konularda proaktif çözümler önerir:

  • Risklerinizi belirlemek, mevcut sigorta poliçelerinizi ve uluslararası programlarınızı analiz etmek.

  • Riskleri değerlendirmek – Halen şirketinizde mevcut olan ancak kendi içerisinde bütünlük sağlanmamış bilgiyi şeffaflaştırmak ve belli senaryolar üzerine bilgi vermek.

  • İşletmeye özel risk stratejisi geliştirmek.

  • Riskleri yönetmek – Riskleri yönetmek için elle tutulur önlem ve prosedürler belirlemek (Örneğin risk mühendisliğinin hedef kullanımı, risk maliyeti belirleme, değişim yönetimi).

  • Uygulamaya konulan önlemleri kontrol etmek, böylelikle etkili ve sürdürülebilir bir risk yönetimini sağlam temeller üzerine kurmak.

Aon, Risk Yönetimi sürecinde destek vermenin yanı sıra, sigorta teminatının genişletilebileceği belli başlı alanları ve sigortanın maliyetinin nerelerde azaltılabileceğini belirlemeyi de amaçlar. Bu çerçevede, teminatın performansını ve sigortanızı karşılaştırır, risk yönetimine olan yaklaşımınızı kapsamlı bir şekilde geliştirir.