Turkey
Doğal Kaynaklar ve Madencilik

Doğal Kaynaklar ve Madencilik

Global riskler, özellikle enerji sektöründe her geçen gün daha da artarak karmaşık bir hal almaktadır.Üretimden satışa dönük işlemlere kadar tüm enerji sanayii; uzak yerlerdeki arama çalışmaları, daha derin kuyu ve sular, daha kapsamlı sorumluluklar ve kamusal/siyasal riskleri de kapsayan pek çok riskle karşı karşıyadır.

Şirketler hammadde piyasası ve mali piyasalardaki dalgalanmalarla uğraşıp yeni projeleri tamamlamak için giderek artan sermaye harcamaları ile yüzleştikçe, bu riskler de büyümektedir.

Sektörde yakın zamanda meydana gelen kayıplar, etkili “sigorta ve risk yönetimi” programlarına duyulan ihtiyacı bir kez daha ortaya koymuştur. Bir krizin ortasında bir şirketin karşılaşmak isteyeceği en son şey, güvendikleri sigorta poliçelerinin istedikleri gibi çalışmamasıdır.

Aon’da, bu riskleri anlamanız, belirlemeniz ve azaltmanız için yardımcı olacak, sigorta ve risk yönetimi programları geliştirecek uzmanlarla hizmet verilmektedir.
 

Uzmanlık Alanlarımız

 

Enerji sektörüne yönelik odak noktamız sayesinde, bu sektörle bağlantılı değişik alanlardan müşterilerimizle birebir ilgilenebilecek nitelikte profesyoneller Aon’da görev başındadır. Bu sektörler arasında şunlar yer almaktadır:

  • Üretim sektörü (keşif/üretim)
  • Başlıca entegre ve ulusal petrol ve doğalgaz şirketleri
  • Mid-stream (boru hatları/terminaller/sıvılaştırılmış doğalgaz)
  • Yükleniciler (sondaj/hizmet)
  • Satış sektörü (arıtma/petrokimya)
  • Madencilik

Global Hizmet Gücümüz

Aon’un gücü, 120’den fazla ülkede yer alan 500 ofisimiz tarafından desteklenen ve 300 uzmandan oluşan global ekibimizle müşterilerimize hizmet verebilmektir.

Rekabetçi Fiyatlarımız

Niş piyasalarda en geniş kapsamlı teminatı en rekabetçi fiyatlarla elde etmek, enerji piyasasında her gün faal olmayı gerektirir. Enerji piyasasına sunduğumuz dev iş hacmi sayesinde, müşterilerimiz için daha geniş kapsamlı poliçe şartlarını rekabetçi fiyatlarla sağlayabiliyoruz.


Enerji Hasarları Yönetimi

Enerji hasarları karmaşık bir konudur; ancak Aon’da hasar takımımızın bilgi ve deneyimlerinden en etkili şekilde yararlanabilirsiniz. Aon, herhangi bir hasarla karşılaşmanız durumunda, hızlı ve tatmin edici sonuçlar alabilmeniz için sigorta piyasaları ve yasal sektörde, müşterilerinin tamamen lehine olacak şekilde hizmet verir.