Turkey
Ticari Alacak Sigortaları

Aon Trade Credit Türkiye

Uluslararası platformda 400’ü aşkın uzman kadrosuyla Kredi Sigortası alanında lider konumda bulunan Aon Trade Credit, “ticari alacak riskleri”  ve  “politik risk çözümleri” ile ilgili  olarak aşağıdaki alanlarda hizmet vermektedir:

 • İhracat Kredi Sigortası

 • Yurtiçi Kredi Sigortası

 • Politik Risk Sigortası

 • Aon Trade Credit ekibi, müşterilerimizin ticari alacak risklerinin korunması konusunda sundukları profesyonel destek, hizmet ve özel çözümlerle, sektörde rakipsiz bir deneyime sahiptir.

 • Aon Trade Credit ekibi olarak;

 • Müşterilerimizin ihtiyaçlarına cevap veren kredi sigortası programını müşterilerimizle birlikte tasarlıyoruz.

 • Rakipsiz piyasa gücümüzle en iyi fiyat, limit ve poliçe şartlarını müşterilerimiz adına pazarlık ediyoruz.

 • Programın işler hale gelmesi, poliçe içeriği ve hasar yönetimi ile ilgili olarak poliçe süresi boyunca kesintisiz hizmet veriyor, müşterimizin programını kendisiyle birlikte yönetiyoruz.
   

İhracat ve Yurtiçi Kredi Sigortası

 

Kredi Sigortaları; müşterilerimizin mal ve hizmet satışlarından doğan alacaklarını güvence altına alarak, alıcıların iflası veya geç ödemesi nedeni ile karşılaşılabilen tahsilat risklerini ortadan kaldırır.
Neden Kredi Sigortası?

 • 3 farklı servis

 • Riski önleme

 • Alacak tahsilatı

 • Tazminat ödemesi

 • Finansal risk ve nakit akışı düzeni

 • Ticari alacaklar teminat altındadır.

 • Şüpheli alacaklar için karşılık ayırmaya gerek kalmaz.

 • Hızlı ve etkin tahsilat olanağı sağlar.

 • Satış ve kredi yönetiminde gelişme

 • Doğru alıcıların seçimi ve yeni pazarlara giriş desteklenir.

 • Teminat mektubu ve akreditif gibi diğer satış koşullarına göre daha düşük maliyetlidir.

 • Rekabet koşullarında avantaj sağlar; çek, senet, teminat mektubu gibi tahsilat enstrümanlarının kullanılması gerekmez.
   

Politik Risk Sigortası

Politik Riskler; diğer bir ülke ile veya diğer bir ülkede iş yaparken karşılaşılabilen, işin yapılmasını engelleyen, politik nedenlerden kaynaklanan, görünmeyen risklerdir. Bu riskler, yurtdışı kontratların, yatırımların ve taşınmaz aktiflerin zarar görmesine neden olarak, bir şirketin aktiflerinin tümünün ya da bir kısmının kaybolmasına sebep olabilir.
 

Politik Risk Teminatları

 
 • Yurtdışı Kontratlar

 • Kontrat şartlarının kamu alıcıları tarafından yerine getirilememesi ve kontrattan doğan alacakların ödenmemesi riski

 • Verilen teminat mektuplarının haksız yere geri çağrılması

 • Açılan akreditif taahhütlerinin yerine getirilememesi riski

 • İthalat ve ihracattaki ambargolar

 • Peşin ödenmiş malların teslimatındaki sorunlar

 • Savaş, iç savaş ve isyan

 • Kamu alıcılarının taahhütlerini yerine getirememesi

 • Yurtdışı Yatırımlar

 • El koyma, istimlak, millileştirme (CEN)

 • Haksız yere çıkarma

 • Dövize çevrilebilme ve transfer

 • İthalat ve ihracattaki ambargolar

 • Politik şiddet sonucu mal varlığının zarar görmesi

 • İş durması riskleri