Turkey
Ticari Alacak Sigortaları

Ticari Alacak Sigortaları 

Uluslararası platformda 400’ü aşkın uzman kadrosuyla Alacak Sigortası alanında lider konumda bulunan Aon Alacak Riski & Finansal Kurumlar Departmanı, “ticari alacak riskleri”  ile ilgili  olarak aşağıdaki alanlarda hizmet vermektedir:
 • Yurtiçi Alacak Sigortası
 • İhracat Alacak Sigortası
 
Aon Alacak Riski & Finansal Kurumlar Departmanı ekibi, müşterilerimizin ticari alacak risklerinin korunması konusunda sundukları profesyonel destek, hizmet ve özel çözümlerle, sektörde rakipsiz bir deneyime sahiptir.

 
Aon Alacak Riski & Finansal Kurumlar Departmanı ekibi olarak;
 • Müşterilerimizin ihtiyaçlarına cevap veren kredi sigortası programını müşterilerimizle birlikte tasarlıyoruz.
 • Rakipsiz piyasa gücümüzle; en iyi fiyat, limit ve poliçe şartları temini için müşterilerimiz adına pazarlıkları yürütüyoruz.
 • Programın işler hale gelmesi, poliçe içeriği ve hasar yönetimi ile ilgili olarak poliçe süresi boyunca kesintisiz hizmet veriyor, müşterimizin alacak sigortası programını kendisiyle birlikte yönetiyoruz.

İhracat ve Yurtiçi Alacak Sigortası
 
Alacak Sigortası; müşterilerimizin mal ve hizmet satışlarından doğan alacaklarını güvence altına alarak, alıcıların iflası veya geç ödemesi nedeni ile karşılaşılabilen tahsilat risklerini ortadan kaldırır.
 
Neden Alacak Sigortası?

Alacak sigortası üç farklı servis sağlar.
 • Riski önleme
 • Alacak tahsilatı
 • Tazminat ödemesi

Aynı zamanda, alacak sigortası aşağıdaki durumlarda yarar sağlayan etkin bir üründür.
 
 • Finansal riski azaltır, nakit akışını düzenler.
 • Şüpheli alacaklar için karşılık ayırmaya gerek kalmaz.
 • Hızlı ve etkin tahsilat olanağı sağlar.
 • Satış ve kredi yönetimini geliştirir.
 • Doğru alıcıların seçimi ve yeni pazarlara girişi destekler.
 • Teminat mektubu ve akreditif gibi diğer satış koşullarına göre daha düşük maliyetlidir.
 • Çek, senet, teminat mektubu gibi tahsilat enstrümanlarına alternatif olarak rekabet koşullarında avantaj sağlar.