Turkey
Claims Settlement

Hasar Çözümleri

Aon bu alanda, sigorta hukukunda uzmanlaşmış avukatlardan oluşan, hem Türkiye’de hem de yurtdışındaki hasarların değerlendirilmesinde müşterilerimize destek verip onlara etkin şekilde rehberlik edecek yetenekte, uzman bir hasar ekibiyle hizmet vermektedir.

Hasarı oluşturan etmenlerin analizi, sigorta teminatının değerlendirilmesinde esas unsuru oluşturmaktadır. Bu çerçevede Aon, sigortacı ile yapılacak olan görüşmeleri üstlenmekte, hak sahibi, alt yüklenici veya tedarikçi gibi üçüncü taraflarla işlemlerin nasıl yürütüleceği konusunda tavsiyelerde bulunmaktadır.

Üçüncü taraflarla ilgili strateji geliştirmede müşterilerimizin ticari menfaatleri bizim için temel teşkil etmektedir. Müşterilerimizin idari masrafları, poliçe yenilemeleri ve prim gelişimi açısından maliyet/kazanç oranlarına özellikle dikkat ederiz. Zira hedefimiz, müşterilerimizin yalnızca işlerine odaklanmaları için gerekli kolaylıkları sağlamaktır.

Aon olarak, hasar önleme, hasar etkisini hafifletme ve hasar süreç yönetiminde hem eğitim, hem de öneriler sunuyoruz. Talep edilmesi halinde, hasar ve risk yönetimi araçları olan “hasar istatistikleri”ni topluyor ve bunu yaparken destekleyici bilişim teknolojisi aracı “Aon Risk Konsol”dan yararlanıyoruz.

Contact