Turkey
Claims Settlement

Hasar Çözümleri

Aon Hasar Çözümleri alanında, hem Türkiye’de hem de yurtdışındaki hasarların  sonuçlandırılmasında müşterilerimize destek verip onlara etkin şekilde rehberlik edecek yetenekte, uzman bir hasar ekibiyle hizmet vermektedir.

Hasarı oluşturan etmenlerin analizi, sigorta teminatının değerlendirilmesinde esas unsuru oluşturmaktadır. Bu çerçevede Aon, sigortacı ile yapılacak olan görüşmeleri üstlenmekte, hak sahibi, alt yüklenici veya tedarikçi gibi üçüncü taraflarla işlemlerin nasıl yürütüleceği konusunda tavsiyelerde bulunmaktadır.

Aon olarak, hasar önleme, hasar etkisini hafifletme ve hasar süreç yönetiminde hem eğitim, hem de öneriler sunuyoruz. Talep edilmesi halinde, hasar ve risk yönetimi araçları olan “-hasar istatistiklerini-“ topluyor ve bunu yaparken destekleyici bilişim teknolojisi aracı “Aon Risk Konsol’dan yararlanıyoruz.