Turkey
Enerji

Enerji Sigortaları ve Risk Yönetimi

Enerji talebindeki küresel artış, çevresel etkilerle birlikte enerji ve enerjiye bağlı sektörlerde etkin bir “enerji risk yönetimi” yapılmasını ve dolayısıyla enerji sigortalarına olan ihtiyacı ön plana çıkartmaktadır.

Enerji üretimi ve altyapısı alanlarındaki küresel risk yönetimi ve sigorta ihtiyaçlarını karşılayabilmek için bu alana odaklanmış enerji uzmanlarıyla faaliyette bulunan Aon, sahip olduğu kapsamlı bilgi ve deneyimden yararlanarak, yasal, finansal, teknolojik, çevresel ve coğrafi durumlarına göre müşterilerine enerji üretimiyle ilgili hizmet sunmaktadır.

Yerel Bilgi, Küresel Mevcudiyet

Aon’un, enerji ve enerjiye bağlı sektörlerdeki kaynak ve tecrübesiyle desteklenen küresel mevcudiyeti, bu sektörde faaliyet gösteren müşterilerinin her türlü yerel risk yönetimi ve sigorta ihtiyaçlarına cevap verebilmesini sağlamaktadır.

Küresel güç ve yerel bilginin bir araya gelmesi, “emsaller arasında doğru kıyaslama yapmak, rekabeti arttırmak ve maliyetleri düşürmek adına yeni pazar ve kapasiteler bulmak, yeni ürün ve hizmetler geliştirerek müşterilerin adil ve doğru zamanda hizmet aldıklarından emin olmak için hasar prosedürlerini kontrol etmek” anlamına gelmektedir.


Her Türlü Enerjiye Odaklanma

Aon; fosil yakıtlar, sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji ve nükleer enerji de dahil olmak üzere, enerji üretiminin her alanındaki deneyimiyle müşterilerine risklerini etkin ve verimli bir şekilde tanımlama, yönetme ve transfer edebilme konusunda yardımcı oluyor.

Müşterilerinin risk toleranslarıyla kendi yeteneklerini bir araya getirdiğinde ise, bir firma ya da projenin karşılaşabileceği toplam risk maliyetinin değerlendirmesini rahatlıkla yapabiliyor.

Enerji Projelerinin Desteklenmesi

Enerji projelerinin yaşam döngüleri boyunca etkin risk yönetimi ve sigorta hizmetleri sunan Aon, kendisini, enerji endüstrisinin tüm dünyada karşılaşacağı zorluklara karşı yenilikçi “risk yönetimi” ve “sigorta çözümleri” sunmaya adamış bir şirket olarak faaliyetlerini sürdürüyor.