Turkey
Ürün ve Hizmetler


 

Çözümler

Kurumsal Ticari ÇözümlerSorumluluk Sigortası


Şirketler; faaliyetleri, hareketleri, ihmal ve kusurları nedeniyle üçüncü şahısların uğrayacağı zararları karşılamak için tazminat ödemek durumunda kalabilirler. Sürekli değişen ve gelişen bir dünyada, sorumluluk risklerini sıkı denetim altında tutmak karmaşık ve zorlu bir iştir.
Sorumluluk Sigortası uzmanlarımız, bu tür riskleri ele alabilmeniz ve bunların üstesinden gelebilmeniz için yardımcı olmaktadırlar.
 

Motorlu Taşıt Sigortası


Motorlu taşıt filoları için müşterilerimize özel geliştirdiğimiz sigorta programı, oluşabilecek hasarlar ve bu hasarlar neticesinde karşılaşabileceğiniz mali risklere karşı koruma sağlar.
 

Emtea Nakliyat Sigortası


Emtea nereye giderse gitsin, mal sahibi (yani imalatçı, tüccar veya alıcı) için, nakliye zinciri boyunca kazalar, doğal afetler, hatalı nakliye, hırsızlık gibi birçok risk unsuru vardır. Deniz yolu taşımacılığında bunlara ek olarak “müşterek avarya” durumu da söz konusudur.
 

Mal Varlığı Sigortaları – Risk Yönetimi


Risk Yönetimi, şirketiniz için özel bir eylem planı oluşturulmasını mümkün kılar ve risklerden kaçınmak, riskleri azaltmak, risklerle başa çıkmak veya başka birini bu iş için görevlendirmekle ilgili sorularınıza cevaplar oluşturur.

 

Hasar Çözümleri


Aon bu alanda, sigorta hukukunda uzmanlaşmış avukatlardan oluşan, hem Türkiye’de hem de yurtdışındaki hasarların değerlendirilmesinde müşterilerimize destek verip onlara etkin şekilde rehberlik edecek yetenekte, uzman bir hasar ekibiyle hizmet vermektedir.
 

Filo Risk Yönetimi 


Aon Filo Çözümleri, kurumların risklerini azaltmalarına ve araçları nasıl finanse edilirse edilsin bütçelerini rahatlatmalarına yardımcı olur.
 

Hasar Çözümleri


Aon bu alanda, sigorta hukukunda uzmanlaşmış avukatlardan oluşan, hem Türkiye’de hem de yurtdışındaki hasarların değerlendirilmesinde müşterilerimize destek verip onlara etkin şekilde rehberlik edecek yetenekte, uzman bir hasar ekibiyle hizmet vermektedir.
 

Emtea Nakliyat Sigortası


Emtea nereye giderse gitsin, mal sahibi (yani imalatçı, tüccar veya alıcı) için, nakliye zinciri boyunca kazalar, doğal afetler, hatalı nakliye, hırsızlık gibi birçok risk unsuru vardır. Deniz yolu taşımacılığında bunlara ek olarak “müşterek avarya” durumu da söz konusudur.
 

Gıda-İçecek Sektöründe Tarımsal İşletmelerde Risk Yönetimi


Yönetmeliklerde yapılan değişiklikler ve giderek büyüyen iş potansiyeli nedeniyle tarımsal endüstri sektöründeki şirketler için yeni riskler ortaya çıkmaya devam etmektedir. Gıda güvenliği, tedarik zinciri risk yönetimi, biyo-terörizm, güvenlik, genetiği değiştirilmiş organizmalar, küresel ısınma ve çevre kirliliği gibi konular doğru şekilde belirlenip ele alınmadığı taktirde, mali olarak yıkıcı etkiler bırakabilmektedir.
 

İlaç / Kimya Risk Yönetimi


Araştırma-Geliştirme sürecinin yüksek maliyetleri, imalat ve test süreçlerindeki riskler, çevre kanunlarının hızla değişmesi, ilaç ve kimya sanayilerinin önünde karmaşık güçlükler yaratan etmenlerden sadece birkaçıdır.
 

Gayrimenkul Risk Yönetimi

 

Gayrimenkul sigortaları ekibimiz, rekabetçi fiyatlarla sigorta çözümleri tasarlama ve uygulamada benzersiz bir uzmanlığa sahiptir. Sunduğumuz çözümler, sektörün bulunduğu noktayı ve gitmekte olduğu yeri çok iyi anlamamızın sonucu olarak ortaya çıkmaktadır.
 

Teknoloji ve Telekomünikasyon Risk Yönetimi


Yapıları gereği, teknoloji ve telekomünikasyon sektörleri küresel niteliktedir. Kendisi de küresel bir şirket olan Aon, sınırlar arası ticaret yapmanın aslında ne kadar karmaşık ve engellerle dolu olduğunun bilincinde hareket etmektedir.
 

Siber Risk Sigortası ve Risk Danışmanlığı HizmetleriAon, siber risk danışmanlığı ve sigorta brokerliği konularında uzman ve geniş kadrosuyla siber risklerin tayin edilmesi, etkilerinin azaltılması, transfer edilmesi ve olaya müdahale edilmesi konularında müşterilerine hizmet vermektedir.


Risk Yönetim Danışmanlığı


Şirketlerin gelişen rekabet ortamında, ulusal ve uluslararası ekonomik, sosyal, politik, teknolojik gelişim ve değişim  ortamının sunduğu fırsat ve tehditleri algılaması ve bu ortamdan kaynaklanacak riskleri en etkin şekilde yöneterek azaltması, önlemesi, transfer etmesi  veya fırsata dönüştürmesi rekabetçi yönetim stratejileri arasındadır.


Sağlık, Emeklilik ve Yan Hak Çözümleri

 

Sigorta Çözümleri


Çalışanlarınız için kapsamlı bir sağlık sigorta poliçesi temin etme koşulları her geçen gün değişiyor. Primlerin ve risklerin artmasıyla birlikte; çalışanlara sağlanan yan haklar çoğunlukla fark edilmiyor veya takdir edilmiyor.
 

Esnek Yan Haklar ve Çalışanlarla İletişim


Çalışanlarınıza geniş yan haklar sağlamak sizi işveren olarak rakiplerinizden ayıran en önemli unsurlardan birisidir. Ancak bu, çalışanların bağlılığını arttırmak, tercih edilen bir işyeri haline gelmek ya da gerçekten istediğiniz İK hedeflerine ulaşmak, diğer bir deyişle yan haklar programınızın asıl amacına ulaşmak için yeterli değildir.
 

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES)


Bir emeklilik planına sahip olmak, şirket hedeflerinizi de destekleyecektir. Bir yandan şirketinize bağlı, mutlu ekipler ile şirketinizin hedeflerine odaklanırken, diğer yandan çalışanlarınızın geleceğini de güvence altına alabilirsiniz.


Reasürans Çözümleri ve Özel Riskler

 

Kaçırılma ve Fidye Sigortası


Kaçırılma ve Fidye Sigortası kapsamında, müşterilerimizi yalnızca maddi kayıplara karşı korumakla kalmıyor, aynı zamanda dünyanın önde gelen kriz yönetimi ve güvenlik şirketlerinin sunduğu hizmetlere erişimlerini de sağlıyoruz.
 

Yönetici Sorumluluk Sigortası
 

Kanun ve Uygulamalar, yönetim kurulu üyeleri ve yöneticiler için birçok yükümlülük getirmektedir. Yöneticilerin şirket içi ve dışı yönetimsel riskler altında yerine getirdikleri görevler kapsamında ilgili kanunlarla yüklenen sorumlulukların ihlali ise, tazminat davası ve/veya cezai yaptırımla sonuçlanabilmektedir.


Ticari Kredi ve Alacak Sigortası


Aon Trade Credit ekibi, müşterilerimizin ticari alacak risklerinin korunması konusunda sundukları profesyonel destek, hizmet ve özel çözümlerle, sektörde rakipsiz bir deneyime sahiptir.


Enerji Sigortaları ve Risk Yönetimi
 

Enerji talebindeki küresel artış, çevresel etkilerle birlikte enerji ve enerjiye bağlı sektörlerde etkin bir “enerji risk yönetimi” yapılmasını ve dolayısıyla enerji sigortalarına olan ihtiyacı ön plana çıkartmaktadır.


Doğal Kaynaklar ve Madencilik Risk Yönetimi
 

Global riskler, özellikle enerji sektöründe her geçen gün daha da artarak karmaşık bir hal almaktadır.Üretimden satışa dönük işlemlere kadar tüm enerji sanayii; uzak yerlerdeki arama çalışmaları, daha derin kuyu ve sular, daha kapsamlı sorumluluklar ve kamusal/siyasal riskleri de kapsayan pek çok riskle karşı karşıyadır.

Havacılık ve Denizcilik Risk Yönetimi
 

Aon’un global havacılık uzmanları müşterilerimize, risk yönetimi imkanlarıyla birlikte, hafif jetlerden bayrak taşıyıcılara, bölgesel havaalanlarından uydu işlemlerine kadar sektörün hemen tüm segmentleri için broker’lik hizmeti sunmaktadır.   İnşaat Riskleri Yönetimi
 

Global ağı, farklı uzmanlık alanları ve geniş ürün yelpazesi ile Aon İnşaat Ekibi, müşterilerinin tüm inşaat sigortası ve risk yönetimi ihtiyaçlarını karşılayabilmekte; inşaat şirketlerinin ya da diğer sektörlerde faaliyet gösterip inşaat projeleri bulunan tüm şirketlerin ihtiyaçlarını analiz ederek en uygun çözümleri sunmaktadır.


Affinity - Bireysel , KOBİ  ve Özel Sigorta Çözümleri


“Affinity” kavramını genel olarak, “sigortacılık ve buna bağlı hizmetleri ürün haline getirerek, kurumların çalışanlarına, üyelerine, müşterilerine bağlılık yaratan ve bu bağlılığı kurumlara gelir yaratabilecek bir düzeye getiren programlar” olarak tanımlayabiliriz.
Tevfik Erdengi
Head of Commercial Risk Solutions
Aon Turkey
t +90 216 636 07 00 
[email protected]
Click here to visit our global website.