Turkey

Siber Risk Sigortası ve Risk Danışmanlık Hizmetleri

 

Aon, siber risk danışmanlığı ve sigorta brokerliği konularında uzman ve geniş kadrosuyla siber risklerin tayin edilmesi, etkilerinin azaltılması, transfer edilmesi ve olaya müdahale edilmesi konularında müşterilerine hizmet vermektedir.

 

+600 uzman personeliyle Amerika, Kanada, Londra, EMEA, Asya Pasifik ve Bermuda

 • +1,050 siber sigorta plasmanı

 • +750 siber sigorta hasarı - 2012’den bu yana

 • +1,500 firmaya ait siber tehdit ve risk verisi

 • +200 siber analiz projesi

 • 20 büyük siber vakanın 12’si Aon – Stroz Friedberg tarafından yönetilmiştir.

Her boyuttan, coğrafyadan ve sektörden kurumun, bulut bilişim, yapay zeka, 5G, Nesnelerin İnterneti, mobil cihazlar, otomatik tedarik zincirleri ve dağıtık veri defteri / blockchain gibi veri analitiğine ve teknolojisine bağlılıkları artıyor. Bu gelişmelerin her biri yeni ve farklı siber riskler getiriyor.

Risk ve Sigorta Yöneticileri, siber riskleri yönetmek için kurum çapında bir yaklaşım benimsemelidir.

Kurumsal Bir Siber Risk Programı Oluşturmak İçin Bugün Başlatabileceğiniz Beş Proaktif Aksiyon:

 • Güvenlik açıklarınızı değerlendirin. Bu, kaynaklarınızı en savunmasız alanlardan başlayarak akıllıca kullanmanızı mümkün kılar. 
 • Siber olaylara ne kadar hazırlıklı olduğunuzu test etmek için ihlal tatbikatları ve masa üstü egzersizleri gerçekleştirin.
 • ​Bir siber müdahale ekibi organize edin ve acil eylem planlarınızı hazırda güncel tutun.
 • ​Mevcut sigorta poliçelerinizi gözden geçirerek finansal zararlara ve iş kesintisine karşı teminatlarınız olduğundan emin olun.
 • Siber güvenlik önlemlerini yeni çalışanların işe başlatılması sürecinin bir parçası haline getirin.


İş durmasının siber varlıklara etkisi mülk, tesis ve ekipman varlıklarından (PP&E) %50 daha fazladır.Bilgi varlıkları için muhtemel maksimum zarar (PML) değerlerinin sadece %15'i sigorta kapsamındadır; toplam mülk, tesis ve ekipman (PP&E) varlık değerlerinin ise neredeyse üçte ikisi (%60) teminat altındadır.Katılımcıların sadece %30'u uluslararası veri ihlali veya güvenlik istismarının ekonomik ve yasal sonuçlarının “tamamen farkında” olduklarını belirtiyor.

 

Yenilemede Limit Artışları

 

Finansal kuruluşlar, ağırlama, sağlık, perakende, üretim, teknoloji, medya ve ulaştırma gibi birçok sektördeki şirketler daha yüksek limit seçenekleri aramaktadırlar.

Diğer endüstrilerdeki birçok kuruluş, diğer nedenlerin yanı sıra, yasal düzenlemeler, sözleşmeler, D&O (yönetici sorumluluk), kıyaslama / kayıp bilgisi ve mali tablo baskıları nedeniyle siber sigorta teminini değerlendirmektedir.

Daha Fazla Yeni Alıcı

 

2018’de yeni siber sigorta alımlarında en büyük artışı, üretim, kritik altyapı, ilaç / yaşam bilimleri, endüstriyel malzeme / otomotiv, kamu sektörü, enerji / güç ve kamu hizmetleri, yüksek öğrenim, emlak / inşaat, tarım ve nakliye / lojistik sektörleri sergilediler.

Bu endüstrilerdeki en büyük endişe, teknolojiye bel bağlamak ve iş durmasıdır.

Siber Risklerde Odak Değişimi

 

Geçmiş yıllarda, kuruluşların ilk sıradaki siber risk endişesi gizlilik ihlalleri ile ilgiliydi.2018'de, hemen hemen bütün sektörlerde daha fazla müşteri, sistem arızası, siber şantaj ve dijital varlık restorasyonunu da içeren iş durması teminatına odaklandı.

Mahkemelerin kapsama reddini onayladığı siber sigorta davaları, kuruma göre özelleştirilen sigorta poliçesi ifadelerini, teminat altına alınan belirli siber risklerle eşleştirmenin kritik önemini ortaya koymaktadır.

Siber Sigorta Poliçesinin Temel Noktaları

         

  Önleme

 

 • İhlal öncesi değerlendirmeler

 • Önceden onaylanmış tedarikçilere erişim

 • Siber güvenlik bilgisi

  Destek

 • Adli araştırmacılar

 • Yasal hizmetler

 • Bildirim

 • Kredi izleme

 • Çağrı merkezi hizmetleri

 • Kriz yönetimi/halka ilişkiler

  Operasyonlar

 • İşletmenin sürdürülebilirliğini sağlamak için yapılan mailyetler

 • Gelir ve kar kaybı

 • Veri ve bilgilerin restorasyonu/yeniden oluşturulması için yapılan maliyetler

   Sorumluluk

 

 • Gizlilik ihlali veya ağ güvenliği arızası iddiasıyla yapılan yasal tazminatlar ve maliyetler

 Piyasadaki Standart Siber Sigorta Poliçe Kapsamına Genel Bakış

 

 Operasyonel Risk:

 

 • İş Durması

 • Sistem Hatası

 • Bağlı İş Durması/Sistem Hatası

 • Siber Şantaj

 • Dijital Varlıkların Restorasyonu 

 

  Gizlilik ve Ağ Güvenliği Riski:

 

 • Veri Gizliliği ve Ağ Güvenliği Sorumluluğu

 • Düzenleyici Kurum Yasal Cezaları

 • Medya Sorumluluğu

 • ​PCI (Ödeme Kartları Endüstrisi) Cezaları

 • ​İhlal Olayı Kriz Yönetim Masrafları


Aon'un siber risk raporlarına ulaşmak için aşağıdaki bağlantılara tıklayınız. 

Cyqu Nedir ?