-->
Netherlands

Het Pensioenprogramma van Aon

 

Maak van uw pensioenlast een benefit!

Met een goede pensioenregeling kunt u zich als werkgever onderscheiden op de arbeidsmarkt. Het kan helpen om talent te werven en te behouden. Maar pensioenen zijn ook ingewikkeld, en kostbaar. En bovendien na het salaris is het de belangrijkste arbeidsvoorwaarde. Met het Pensioenprogramma van Aon maakt u van uw pensioenlast een benefit!

Pensioenen zijn complex
De wet- en regelgeving op het gebied van pensioenen is complex en voortdurend onderhevig aan veranderingen. Het gaat daarbij niet alleen om wijzigingen als gevolg van politieke besluitvorming. Ook over de Europese boekhoudregels IFRS en vervlechting met het risicobeleid van ondernemingen. Daarnaast heeft u te maken met verplichtingen richting de ondernemingsraad, de aandeelhouders en de moedermaatschappij.

Aon biedt full service dienstverlening
Het Pensioenprogramma van Aon biedt u een regeling die past bij uw organisatie en strategie maar waar u zeker niet teveel voor betaalt. Daarnaast zorgen wij bij Aon voor een goede inbedding van uw regeling in de organisatie. En dat terwijl u zelf aan het roer zit. Van het opzetten van een juridisch kloppende pensioenregeling tot en met risicoanalyses en het verzenden van de jaarlijkse pensioenbrief aan uw medewerkers. Vanzelfsprekend kan Aon u ook op deelterreinen ondersteunen, zoals de communicatie erover of de administratie.

Wat levert het u op?
Het Pensioenprogramma van Aon biedt u als werkgever grote voordelen:

  • Verlaging van de pensioenkosten
  • Beheersing van de pensioenrisico’s
  • Minder druk op uw HR-afdeling
  • Zekerheid dat de pensioenregeling voldoet aan wet- en regelgeving
  • Hogere waardering van de pensioenregeling door werknemers

Aanvullende diensten
Aon biedt diensten die als aanvulling op het Pensioenprogramma kunnen worden ingezet. Het gaat daarbij om:

  • Financial Control
  • Pensioenhervorming en harmonisatie
  • Nieuwe pensioenregeling
  • Pensioencommunicatie

Uw wensen, uw pensioenprogramma
Het Pensioenprogramma van Aon sluit aan op uw organisatie en doelstellingen. Een programma voor duidelijkheid en zekerheid. Aon biedt advies en ondersteuning op strategisch niveau en kan zorgdragen voor (onderdelen van) de uitvoering. Neem voor meer informatie of advies contact met ons op.