Netherlands

Is de zakenreisverzekering voor uw medewerkers ingericht op een pandemie?

 

Culture of care: De invulling van uw zorgplicht naar uw medewerkers

 

15 augustus 2020

De meeste werkgevers hebben een zakenreisverzekering. Maar welke zaken zijn er gedekt tijdens een pandemie? En wat kunt u nog meer doen om goed voor uw medewerkers in het buitenland te zorgen? De huidige pandemie heeft duidelijk gemaakt dat, naast de standaard zorgverzekering, uw veiligheidsbeleid en instructies op het gebied van mobiliteit nog veel belangrijker zijn om uw culture of care in te kleuren.

Met name tijdens de eerste fase van de COVID-19 pandemie waren er veel vragen over de dekking van de lopende zakenreisverzekering. Of er dekking is, hangt helemaal af van de situatie, polis en voorwaarden. In de praktijk blijkt dat er in de voorwaarden vaak geen extra aandacht is besteed aan dekkingen tijdens een pandemie.

De lockdowns leiden tot veel bijzondere situaties die vragen om internationale alternatieve verzekeringsoplossingen. Dekkingen moeten worden uitgebreid of nieuwe dekkingen dienen te worden gezocht en ingepast.

Verschillende scenario’s

Werkgevers dienen scherp te zijn op mogelijke beperkingen die gelden in de landen waar naartoe gereisd mag worden. Hierbij is het ook van belang om verschillende scenario’s in acht te nemen. Wat zijn bijvoorbeeld de gevolgen wanneer een land in lockdown gaat en medewerkers niet kunnen (terug)reizen? Al dit soort zaken zijn direct van invloed op de mogelijke dekking via een zakenreisverzekering.

Ook de kleurcode van een land, of een tussentijdse wijziging van de kleurcode, kan direct impact hebben op de dekking van uw zorgverzekering. Het kan bijvoorbeeld zijn dat er bij een tweede golf in een bepaald land geen dekking meer is op verschillende onderdelen. Om die reden is het belangrijk om op voorhand rekening te houden met verschillende scenario’s, de zakenreisverzekering hierop te toetsen en keuzes te maken in het aanpassen van deze verzekering of het /niet uitzenden van medewerkers naar een bepaald land.

Een kleurcode van het Ministerie van Buitenlandse Zaken is meestal eenleidraad voor het advies. Een code oranje of rood heeft niet alleen impact op de zakenreisverzekering, maar mogelijk ook op de dekking van ziektegeld, arbeidsongeschiktheid en overlijden. Dit kan tot zeer grote financiële gevolgen leiden. Aon IPM kan u helpen om hier meer inzicht in te krijgen.

Veiligheidsbeleid

Covid-19 laat zien dat het welzijn van medewerkers en hun gezin op plek 1 staat. Medewerkers bepalen immers het succes van de organisatie en zijn daarmee voor werkgevers het meest waardevolle bezit. Naast de zakenreisverzekering is het hebben van een beleid en instructies bij het uitzenden naar het buitenland essentieel om uw mensen veilig en gezond op reis te sturen zodra dit weer meer kan en mag.

De toenemende vraag naar hulp bij het inrichten van dit beleid toont dat veel werkgevers zich hier inmiddels van doordrongen zijn.

Advies

Wij helpen werkgevers dagelijks om de vertaling te maken van hun culture of care naar beleid, tools, instructies en communicatie. Zeker in de onzekere tijden van een pandemie is het essentieel om medewerkers goed voor te bereiden en relevante en actuele informatie ter beschikking te stellen. Wij helpen u hier graag bij.

 

Culture of care – Maximale zorg voor uw medewerkers

Werkgevers hechten veel waarde aan het veilig uitzenden van medewerkers naar het buitenland. Toch zijn er zaken die vaak vergeten worden, of risico’s waar simpelweg op voorhand niet aan wordt gedacht. Wilt u nét dat stapje extra zetten voor uw medewerkers, en alle mogelijke risico’s tijdens een uitzending zo maximaal mogelijk beperken? Lees dan snel de 5 aandachtspunten om uw culture of care verder te verbeteren.

Bekijk de aandachtspunten