Netherlands

Vervroegd met pensioen en de regeling vervroegd uittreden

 

Regeling vervroegd uittreden (RVU) uitgelegd voor ondernemingsraad

Medewerkers die richting hun pensioenleeftijd (AOW-leeftijd) gaan, kunnen de behoeften hebben om eerder te stoppen met werken. Om dit mogelijk te maken, is de regeling vervroegd uittreden tijdelijk aangepast. Er is een toenemende vraag naar deze regeling. Om die reden is het als ondernemingsraad belangrijk om goed op de hoogte te zijn van deze gewijzigde regeling. Hoe gaat uw organisatie om met verzoeken tot eerdere uitdiensttreding? Op deze pagina leest u de belangrijkste zaken over de RVU.

Zo zit de regeling vervroegd uittreden in elkaar

De regeling vervroegd uittreden is gewijzigd. Hierdoor is het tijdelijk makkelijker om medewerkers eerder met pensioen te laten gaan. De werkgever geeft hierbij een deel van het nog resterende salaris tot pensioenleeftijd mee aan de medewerker. Over dit bedrag dient de werkgever normaliter een RVU-heffing van 52% te betalen. Dankzij de RVU-vrijstelling is het op dit moment mogelijk om een medewerker eerder met pensioen te laten gaan, zonder dat de werkgever hierover een heffing verplicht is. Hier zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden.

Voorwaarden

Via de regeling vervroegd uittreden (RVU) is het voor werkgevers mogelijk om met oudere medewerkers afspraken te maken over eerder stoppen met werken. Werkgevers kunnen vanaf 2021 tot en met 2025 afspraken maken over regelingen voor vervroegde uittreding mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

  • uittreding vindt plaats in de laatste drie jaar voor AOW-leeftijd;
  • vergoeding aan de werknemer bedraagt maximaal € 1.847 bruto per maand (2021). Dit bedrag komt overeen met de netto AOW-uitkering voor alleenstaanden. Als de toezegging is gedaan voor 31 december 2025 dan mag de vrijstelling gebruikt worden met een maximum van 3 jaar (dus uiterlijk tot en met 2028). Vindt de (eerste) uitkering plaats op een moment dat gelegen is op minder dan 36 maanden vóór de AOW-leeftijd, dan geldt de vrijstelling alleen voor de resterende maanden.
  • Het bedrag mag per maand of ineens vooraf uitbetaald worden.
  • Bedraagt een vergoeding ingevolge een RVU meer dan het bedrag van de drempelvrijstelling, dan is over het meerdere de RVU-heffing wel verschuldigd.

Rol van de ondernemingsraad

Maakt uw organisatie gebruik van de RVU? Of wilt u met uw werkgever het gesprek aangaan om de wensen en mogelijkheden te bespreken? Om u als ondernemingsraad zo optimaal mogelijk voor te bereiden op dit traject, hebben we de belangrijkste informatie en tips samengevat in de video Kennissessie voor de ondernemingsraad. In deze video wordt in ruim 10 minuten besproken wat de belangrijkste aandachtspunten zijn voor ondernemingsraden met betrekking tot de RVU.

Bekijk de video voor ondernemingsraden