Netherlands

Pensioenblije medewerkers dankzij persoonlijke begeleiding

 

“De cijfers bevestigen wat we in de praktijk zien: steeds meer werknemers ervaren geen financiële grip”, vertelt Heleen Vaandrager Commercial Chief Officer bij Aon’s afdeling Retirement & Investment. “Goede pensioencommunicatie kan hier verandering in brengen. Als werknemers eerder informatie inwinnen over hun pensioen, hebben ze nog alle tijd en ruimte om te zorgen voor een pensioen dat goed aansluit bij hun wensen. Werkgevers kunnen hier een belangrijke rol in spelen en wij stimuleren ze om deze kans te pakken.”

De aanname dat je bij je pensioen gegarandeerd 70% van je inkomen zult krijgen, is hardnekkig. In de realiteit is dit nog maar zeer zelden het geval. Pensioen is een stuk minder voorspelbaar geworden. Eindloonregelingen bestaan bijna niet meer, zelfs middelloonregelingen worden steeds meer vervangen door beschikbare premieregelingen. Dit betekent simpelweg dat we vaak minder werkgeverspensioen opbouwen en krijgen dan we op voorhand denken.

Pensioencommunicatie

Om te zorgen voor een goed pensioen, moeten werknemers weten wat hun pensioen inhoudt en begrijpen welke invloed belangrijke momenten in hun leven hebben op hun pensioen. Het begint allemaal bij inzicht. Pensioencommunicatie is daarom essentieel. Medewerkers krijgen informatie van pensioenverzekeraars en vanuit de overheid, maar aanvullende informatie en uitleg vanuit de werkgever is nodig om medewerkers echt goed te informeren, om een totaalbeeld te krijgen en aan te zetten tot actie.

”De overheid organiseert vooral nieuwe technische oplossingen voor meer inzicht in pensioen, zoals het UPO en mijnpensioenoverzicht.nl”, vertelt Heleen. “Maar om medewerkers echt te helpen moeten we het veel meer zoeken in de menselijke maat. Dus persoonlijke voorlichting en begeleiding bij hun financiële planning. En vooral: op tijd beginnen.”

Hoe u uw medewerkers kunt voorbereiden op hun pensioen, en welke voordelen dit voor u als werkgever met zich meebrengt, leest u in het rapport De kracht van de pensioenblije medewerker.