Turkey
Aon Türkiye’nin Well-being Uygulamaları, Yan Hak Trendleri ve Ofise Dönüş Anketine göre, şirketlerin yüzde 83’ü çalışma düzenlerinde değişikliğe gitti

Aon Türkiye’nin Well-being Uygulamaları, Yan Hak Trendleri ve Ofise Dönüş Anketine göre, şirketlerin yüzde 83’ü çalışma düzenlerinde değişikliğe gittiRisk, emeklilik ve sağlık konularında profesyonel hizmetler sunan Aon Türkiye tarafından hazırlanan Wellbeing Uygulamaları, Yan Hak Trendleri ve Ofise Dönüş Anketinin sonuçları açıklandı. Araştırma sonucuna göre kurumların uygulamalarında sektör, ölçek, ortaklık yapısı gibi kırılımlardan bağımsız olarak uzaktan çalışma opsiyonunu benimsediği görüldü. Şirketlerin çalışanı desteklemeye yönelik uygulamalarının gelişime açık bir alan olduğu ortaya çıkmıştır.

 
Risk, emeklilik ve sağlık konularında veri ve analizlerden faydalanarak profesyonel hizmetler sunan Aon, Türkiye'de faaliyet gösteren çok uluslu ve yerel firmaların mevcut yan hak yapılarını ve bu yapılardaki değişimleri analiz etmek, yeni uygulamaları belirlemek, şirketlerin çalışanlarını desteklemeye yönelik çalışmalarını incelemek üzere hazırladığı “Wellbeing Uygulamaları, Yan Hak Trendleri ve Ofise Dönüş Anketi”'nin sonuçlarını açıkladı.
 
Araştırmaya, finanstan sağlık hizmetlerine, imalat sanayiden tüketim ürünlerine kadar 16'dan fazla sektörde faaliyet gösteren, yüzde 20'si lokal, yüzde 80'i global şirketlerden oluşan toplam 94 kurum katıldı.
 
Araştırma kapsamında, COVID-19 sonrasında ofise dönüş planlarını tamamlayan şirketlere yeni çalışma düzenleri için hangi uygulamayı belirledikleri soruldu. Şirketlerin yüzde 83'ü çalışma düzenlerinde değişiklik yaptıklarını iletti, ancak tamamen evden çalışmayı benimseyen şirketlerin oranı ise %3 ile sınırlı kaldı.
 
Şirketlerin yüzde 46'sı aynı ilden çalışma koşulu koyuyor, bu da halen şirketlerin çalışanın kolay ulaşılabilir olmasına değer verdiğini gösteriyor.

Yeni dönemde şirket performanslarını en çok etkileyeceğini düşündükleri üç madde ise sırasıyla: Yeteneği çekmek ve tutmak (%71), çalışanların sağlıklı bir iş/yaşam dengesi kurabilmesi (%50), değişen demografik yapı ve değişen çalışan beklentileri (%48) oldu.
 
Değişen çalışma ortamını dikkate alarak şirketler çalışanlarını desteklemeleri gerektiğini düşünmekle birlikte, tam kapsamlı bir wellbeing programı hazırlayarak aksiyona geçen şirketlerin oranı % 5 ile sınırlı kalmıştır. Dar kapsamlı ve sınırlı programlar sunan şirketlerin oranı %36 iken, kısa ve orta vadede program sunmayı planlayan şirketlerin oranı ise %23'tür. Bu alan gelişime açık bir tablo çizmektedir. 
 
Şirketlerin yüzde 87'si çalışan memnuniyetini ve bağlılığını artırmayı amaçlıyor

Şirketler wellbeing planlarını başlatmak için önceliklerini ise şöyle sıraladı: Çalışan memnuniyetini ve bağlılığını artırmak (%87), çalışan verimliliğini artırmak (%74), iş-yaşam dengesini geliştirmek (%70), çalışan stresini azaltmak (%57), yetenekleri çekmek ve tutmak (%51), çalışanın fiziksel sağlığını dest eklemek (%49), şirket iş performansını artırmak (%36), çalışan sirkülasyonunu düşürmek (%25), iş güvenliğini desteklemek (%14), sosyal sorumluluk (%12), çalışanın dayanıklılığını artırmak (%8), iş gücü planlaması (%5), sağlık giderlerini ve devamsızlık oranını düşürmek (%3) ise en son sıralarda yer aldı. (Şirketler birden fazla şıkkı seçebilmiştir)
 
Şirketlerin yüzde 80'inde esnek yan hak uygulaması olmamakla beraber, şirketlerin %22'si önümüzdeki yıllarda esnek yan haklara geçmeyi planladıklarını iletmiştir.
 
“Şirketler, yan hakları genişletme eğiliminde”

Aon Türkiye Sağlık ve Emeklilik Çözümlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sinem Yalçın; “2020 yılında yaptığımız çalışmada uzaktan çalışma yönteminin yükselen trend haline geldiğini tespit etmiştik. Bu çalışmada ise şirketlerin uzaktan çalışma opsiyonunu benimsediğini görüyoruz. Değişen çalışma koşulları, şirketleri çalışana sundukları paketler ve hakları gözden geçirmeye yönlendiriyor. Bu gözden geçirmeler neticesinde şirketlerin aksiyon aldıkları/almayı planladıkları alanların wellness ve esnek yan haklar uygulamaları olarak öne çıktığı gözükmektedir. Anket sonuçlarına göre şirketler wellbeing başlığı altında, çalışanı destekleyecek çeşitli programlara başlasa da çok az şirket bunu sistemli yapabiliyor ve performansı ve geri dönüşümü ölçümleyebiliyor. Bu alanın da gelişime açık olduğu görülüyor. Aon olarak bu konuda müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak ve kapsamlı programlar geliştirmelerini sağlamak için global deneyimimizi de kullanarak danışmanlık hizmetlerimiz ile desteklemekteyiz. ”


Aon Türkiye hakkında
Aon Türkiye, dünya çapında 120 ülkede 50.000 çalışanıyla risk, emeklilik ve sağlık konularında profesyonel hizmetler sunan Aon Corporation'ın Türkiye'deki şirketidir ve 1995 yılında kurulmuştur. Aon Türkiye, sigorta ve reasürans brokerliği ile risk yönetimi danışmanlığı konularında Türkiye'de faaliyet gösteren bir kuruluştur. http://www.aon.com/turkey/tr/

 

Medya İletişim Bilgileri 

 

Cumhur Karabacakoğlu
Medya İlişkileri Sorumlusu - Aon Türkiye için Marjinal Porter Novelli
t +90 212 219 29 71 
[email protected] / [email protected]