Netherlands

Onderwijs

 

Een leven lang leren

Het bestuur van een onderwijsinstelling is verantwoordelijk voor alles wat te maken heeft met de kwaliteit van het onderwijs. Maar ook met het welzijn van alle belanghebbenden, zoals leerlingen/studenten, docenten, ouders, bestuurders en vrijwilligers. Uw taken en verantwoordelijkheden zijn hierdoor zeer divers. Om een leven lang leren mogelijk te maken staat u voor grote uitdagingen.

Uit onderzoek van Aon blijkt dat colleges van bestuur binnen het onderwijs zich vooral zorgen maken over personeel, reputatieschade en cybercrime/dataveiligheid. Heel herkenbaar is natuurlijk het chronische personeelstekort waar de hele sector mee kampt. Uitval van onderwijzend personeel heeft direct invloed op de continuïteit en kwaliteit van het onderwijs. Ook cybercrime, (gewelds)incidenten en schadeclaims hebben een verstorende impact op de dagelijkse gang van zaken. Onderwijs moet immers altijd doorgaan.

Om te zorgen dat alles op rolletjes loopt, is goed en gespecialiseerd risicoadvies essentieel. De adviseurs van Aon kennen de risico’s van het primair, voortgezet, speciaal onderwijs en kinderopvang, maar ook van middelbaar en hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs. Deze risico’s vragen om passend preventie- en verzekeringsadvies. Daar helpen onze gespecialiseerde sectoradviseurs u graag bij. Als kennispartner van onder andere VOS/ABB, Verus, VBS en de MBO-Raad houdt Aon vinger aan de pols bij alles wat er speelt binnen onderwijs.

Heeft u vragen?
Onze adviseurs helpen u graag uw risico's inzichtelijk te maken en oplossingen op maat te vinden. Heeft u vragen? Stel ze aan onze gespecialiseerde adviseurs.