Netherlands

Gezondheidszorg

 

De zorgsector ligt onder een vergrootglas

Hoe blijven we zo lang mogelijk gezond en veerkrachtig? En tegen welke prijs? De toegenomen focus op vitaliteit en kwaliteit van leven, zorgt voor een verandering van de zorgvraag. De patiënt stelt zich steeds meer op als zelfbewuste en kritische klant met persoonlijke eisen en wensen. Deze veranderingen hebben een grote impact op ziekenhuizen, op de verpleging en verzorging (VVT), de geestelijke gezondheidzorg (GGZ) en gehandicaptenzorg (GZ). Daarnaast heeft de sector te maken met een tekort aan duurzaam inzetbaar personeel.

De beste zorg voor de patiënt

U doet alles voor het welzijn van de patiënt, maar heeft tegelijkertijd te maken met hoge kosten en een krappe arbeidsmarkt waardoor het steeds lastiger wordt om goed personeel aan u te binden. Om optimale zorg te kunnen bieden, werken zorgpartners in de regio steeds meer samen. Ook worden zorgprocessen steeds verder geautomatiseerd, zoals medicijnverstrekking, domotica, medische instrumenten en e-health-toepassingen. Hierdoor stromen er steeds meer medische, privacygevoelige persoonsgegevens door uw organisatie. Aandacht voor en investeringen in digitalisering en technologische innovaties zijn noodzakelijk, zodat u in de toekomst betere en efficiëntere zorg kunt bieden.

Mogelijkheden en risico’s inzichtelijk maken

De ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg gaan hard en tegelijkertijd heeft u te maken met steeds meer risico’s die van de overheid naar uw zorginstelling verschuiven. Dit vraagt om veel ondernemerschap van zorginstellingen. Hoe besteedt u de beperkte middelen om het beste resultaat voor de patiënten en uw personeel te behalen? Om kansen en risico’s inzichtelijk te maken is professioneel risicomanagement essentieel. Wanneer uw strategie is afgestemd op uw organisatie en ambities, worden nieuwe mogelijkheden zichtbaar en anticipeert u op tijd op mogelijke risico’s.

Gespecialiseerd advies voor uw organisatie
Onze gespecialiseerde adviseurs ondersteunen u graag. Zij analyseren risico's, helpen u bij het beheersen van crisissituaties en het verhogen van de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers. Zij geven inzicht in uw bedrijfsvoering en vinden passende oplossingen om uw organisatie zo gezond mogelijk te houden. U kunt ook op ons rekenen voor:

  • Advies bij fusies, overnames, samenwerkingen en bij grote bouwactiviteiten
  • Begeleiding van duurzame inzetbaarheids- en (online) vitaliteitsprogramma’s
  • Simulaties en trainingen op het gebied van crisis- en calamiteitenmanagement
  • Onderzoek rapportages voor IGZ en het OM na een calamiteit
  • Marktonderzoek naar de gunstigste (medische) aansprakelijkheidsverzekeringen.