Netherlands

Compliance voor Gemeenten

 

In enkele stappen naar een weerbare organisatie

Het takenpakket van gemeenten is in de loop van tijd gegroeid. Gemeenten beschikken daarom over steeds meer gevoelige informatie over burgers. Aan de verwerking van deze informatie worden strenge eisen gesteld vanuit wet- en regelgeving zoals de AVG. Ook de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van deze data dient geborgd te worden.

Investeren in compliance en cultuur
Gemeenten investeren in toenemende mate in compliance en zetten alles op alles om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving. Naast beleid en procedures besteden gemeenten daarom ook aandacht aan de organisatiecultuur en het gedrag van medewerkers rondom het werken met gevoelige informatie.

Uw doelen behalen
Het is voor uw organisatie belangrijk uw compliance-doelen op een efficiënte wijze te behalen, gevallen van non-compliance te voorkomen en de weerbaarheid te versterken. Om dit op een grondige manier aan te pakken, is het goed te kunnen steunen op adviseurs die kennis hebben van uw sector en u ondersteunen met een pragmatische aanpak.

Advies op maat
De adviseurs van de practice compliance consulting leveren op maat gemaakte oplossingen die voldoen aan uw behoefte. Wij helpen u graag bij het opzetten van beleid en procedures, maar ook bij het implementeren ervan en het toezien op de naleving door middel van self assessments. Tot slot helpen wij u graag bij het creëren van bewustwording binnen uw organisatie met een op maat gemaakte e-learning of workshop.

U kunt rekenen op complete service rondom compliance. Heeft u vragen? Neem dan contact op met een van onze adviseurs.