Netherlands

Grip op cyber bij gemeenten

 

Blijf alert op datalekken en cyberrisico’s

Gemeenten zijn een doelwit voor cybercriminelen die financieel gewin willen behalen via diefstal van geld of vertrouwelijke informatie, of die willen ‘verstoren.’ Ook kan belangrijke IT uitvallen. Cyber is een breed risico waarmee organisaties te maken hebben vanwege hun afhankelijkheid van informatietechnologie, connectiviteit en geautomatiseerde processen. Ook wettelijke regulering neemt toe, net als (contractuele) eisen op het gebied van beveiliging, weerbaarheid en (cyber)aansprakelijkheidsverzekeringen. Toekomstgerichte organisaties nemen daarom proactief stappen om hun weerbaarheid te vergroten. Als overheidsinstantie dienen gemeenten vooral ‘betrouwbaar’ te zijn: burgers verwachten dat gemeenten de eigen veiligheid en continuïteit op orde hebben.

Cyberrisicoprofiel factoren

Veel factoren dragen bij aan het cyberrisicoprofiel van een organisatie, waaronder: actie door medewerkers, systeem- en programmafouten, beveiligingsmaatregelen, aard en hoeveelheid van de verzamelde gegevens, politiek of strategisch belang en afhankelijkheid van technologie.

Cyberrisico-overwegingen voor gemeenten

 • Verzamelen, onderhouden, verspreiden of opslaan van persoonlijke informatie
 • Sterke afhankelijkheid van elektronische processen of computernetwerken
 • Afhankelijkheid of exploitatie van kritische infrastructuur
 • Mogelijke immateriële kosten en schade door een cyberincident
 • Afnemend vertrouwen bij een cyberincident
 • Strenge wet- en regelgeving omtrent cyber en privacy wat kan resulteren in sancties en boetes
 • Verplichte bewaartermijnen van dossiers
 • Verouderde IT-infrastructuur en budgettaire beperkingen
 • Overeenkomsten met vendors, onafhankelijke contractanten of aanvullende dienstverleners
 • Regelgeving over privacy

Potentiële cyberincidenten voor gemeenten

 • Activiteiten van hackers
 • Verstoring van belangrijke IT, waardoor processen en bedrijfsvoering onderbroken zullen worden
 • Opzettelijke handelingen van malafide medewerkers om informatie of geldmiddelen te bemachtigen
 • Ransomware-aanvallen
 • Cyberaanval bij, via of door leveranciers, externen of aanvullende dienstverleners
 • Statelijke actoren die spioneren of willen verstoren

Onze oplossingen

 

CyQu

Met behulp van CyQu, Aon’s datagedreven online assessment, bepalen we met u de cybervolwassenheid van uw gemeenteorganisatie. De kwetsbaarheden van uw organisatie worden in kaart gebracht en u krijgt inzicht in hoe u uw cyberweerbaarheid kan versterken.

Cybercrisismanagement

U probeert een cybercrisis altijd te voorkomen, maar de kans dat u er toch mee te maken krijgt is reëel. Het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement maakt onderdeel uit van Aon. Deze crisisspecialisten helpen gemeenten met het voorbereiden op en het oefenen van crisissituaties en ondersteunen ook tijdens en na een crisis. Zij hebben ruime ervaring met cybercrisismanagement.

Verzekeren

Onze Cyber consultants kunnen u helpen met uw keuze voor de juiste cyberverzekering.

Neem contact op

 

Wilt u meer weten of heeft u vragen? Neem contact met ons op via onderstaand formulier.

Klik hier om uw e-mailvoorkeuren te beheren.