Netherlands

Corona: bedrijfscontinuïteit tijdens de pandemie

 

Actuele adviezen om u te ondersteunen bij het voortzetten van uw zakelijke activiteiten

Bedrijfscontinuïteit is belangrijk voor organisaties, juist als zij te maken krijgen met onvoorziene omstandigheden, zoals nu de coronacrisis. Hoe zorgt u ervoor dat uw bedrijf genoeg veerkracht heeft om in deze periode door te gaan? Met welke uitdagingen en herstelmogelijkheden moet u rekening houden? En hoe staat uw toeleveringsketen ervoor, zijn zij ook geen belemmering voor de voortgang van uw onderneming? Op deze pagina geven onze risico-experts adviezen en praktische tips die u kunnen helpen om de continuïteit van uw bedrijf te bewaken en stimuleren.

Praktische tools

 

De opstart van uw organisatie in de coronacrisis leidt tot nieuwe uitdagingen. Welke zijn dit voor uw organisatie? En welke gevolgen heeft het ‘nieuwe normaal’ voor uw bedrijfsvoering en uw medewerkers? Dit document biedt een overzicht van de thema’s waar u mee te maken kunt krijgen en inzicht in de te volgen de stappen bij de opstart welke u kan helpen uw organisatie te begeleiden tijdens de weg naar terug naar een ‘nieuw normaal’.

Download stappenplan

 

Adviezen voor de geleidelijke opstart

Hoewel we nog middenin de coronacrisis zitten, is het juist in deze periode goed om ook vooruit te kijken. Om te bedenken hoe u straks gaat werken aan herstel, of daar nu zelfs al de eerste stappen voor te zetten. Dit adviesdocument helpt u bij de gefaseerde terugkeer van uw organisatie naar de normale situatie.

Lees verder

 

Checklist voor analyse van de toeleveringsketen bij dreiging van infectieziekten

Aon heeft een checklist opgesteld, die u kunt gebruiken ter voorbereiding op een pandemie. Deze checklist helpt u de veerkracht van belangrijke leveranciers te bepalen.

Lees verder

 

Om bedrijven te helpen de impact van het coronavirus op de bedrijfscontinuïteit in kaart te brengen, hebben de Business Continuity management-experts van Aon het denkkader ‘Bedrijfscontinuïteit coronavirus’ ontwikkeld. Dit document helpt u in kaart te brengen welke uitdagingen en herstelmogelijkheden u heeft op het gebied van klanten, personeel, leveranciers, gebouwen en ICT.

Lees verder
 

Door de bezorgdheid over de verspreiding van het coronavirus is thuiswerken nog nooit zo in opmars geweest. In deze risicowaarschuwing beschrijft Aon de praktische maatregelen die organisaties kunnen nemen om cyberweerbaar te blijven tijdens deze crisis.

Lees verder

 

Het coronavirus (COVID-19) maakt eens te meer duidelijk hoe nauw verbonden landen wereldwijd zijn; een virus beperkt zich nu eenmaal niet tot de grenzen van een land. De permanente dreiging van besmetting zorgt niet alleen voor sociale onrust, maar heeft ook economische gevolgen.

Lees verder

 

Lees over de (preventieve)maatregelen die organisaties kunnen treffen ten behoeve van veiligheid van het personeel en bedrijfscontinuiteit naar aanleiding van het coronavirus.

Lees verder

Wilt u persoonlijk advies van onze risico- en verzekeringsadviseurs? Neem contact op.