Netherlands

Specifieke tip: ‘reset’ aanpak (crisis)organisatie coronavirus

 

De coronacrisis duurt voort - zó houdt uw crisismanagement het vol

U bent tijdens de uitbraak van het coronavirus verantwoordelijk voor de (crisis)aanpak van uw organisatie. Inmiddels duurt die situatie al enige tijd. Voor veel organisaties is dit een kantelpunt. Balans is belangrijk anders bezwijkt de crisisorganisatie en is de staande organisatie niet voldoende toegerust. Met deze tips zorgt u dat uw team het hoofd boven water houdt.

  • Ons advies is om als crisisteam en directie/ bestuur in de komende dagen ruimte in te bouwen om een ‘reset’ te doen van de aanpak. Een moment van reflectie met aandacht voor de opgave die voor jullie ligt. Wat komt er de komende 8 – 12 weken op de organisatie af? En welke vorm van organiseren past hierbij? Maak in de aanpak een onderscheid tussen wat nodig is voor de inrichting en aansturing van de nieuwe ‘dagelijkse’ organisatie en wat nodig is vanuit ‘de crisis’. De operatie gaat door.
  • Vele organisaties zijn al sinds het begin van de coronacrisis ‘opgeschaald’ met de inzet van een projectteam/ pre-crisisteam en zeker de laatste twee weken met één of meerdere crisisteams. Te midden van de onzekerheid over het coronavirus zijn moeilijke keuzes gemaakt. Nieuwe (inter)nationale overheidsmaatregelen zorgden én zorgen voor veel dynamiek. Veel organisaties moesten vol in de operatie om te reageren en zich tegelijkertijd voorbereiden op escalatie. Een uitputtingsslag. Ook voor crisisfunctionarissen.
  • Deze situatie gaat lang duren. Er staat ons nog veel menselijk leed te wachten als gevolg van de coronapandemie. Ook economisch en maatschappelijk zal de impact steeds meer voelbaar zijn. De respons is een marathon met een nog onbekende finish. En herstel zal geleidelijk gaan.
  • De impact in de samenleving en in afzonderlijke organisaties en ketens als gevolg van het coronavirus is voelbaar. Op steeds meer aspecten worden keuzes gemaakt en aanpassingen gedaan. Er komen steeds meer vraagstukken op de crisisorganisatie af: meer disciplines worden aangehaakt en er ontstaan ‘subteams’. Langzamerhand komen de crisisorganisatie en de staande organisatie dichter bij elkaar.
  • Ontzie de crisisorganisatie en activeer de staande organisatie in uw aanpak: dit vergt juist nu het opnieuw richten en inrichten.
  • Onder ‘crisis’ vallen mogelijke verstoringen, sterk dynamische aspecten en ‘grote’ besluiten: een smalle crisisorganisatie blijft nodig.
  • De stapeling van uitdagingen rondom het coronavirus raakt de hele directie of het hele bestuur en ook de lijnverantwoordelijken en vakspecialisten. Dit vergt een andere aanpak. Denk daarbij aan de wijze van organiseren, informeren, communiceren en beslissen: een tijdelijke aanpassing van de staande organisatie. Delen van de zorg zijn nu anders ingericht vanwege COVID-19. Dit geldt ook voor onderwijs op afstand, een minimale bezetting van een productiebedrijf en het volledig thuiswerken van een kantoororganisatie.

Laatste update: 19 maart 2020

Download de pdf