Netherlands

Tips crisismanagement coronavirus

 

Bent u gedurende de coronapandemie verantwoordelijk voor het crisismanagement binnen uw organisatie of bedrijf, dan wilt u graag goed geïnformeerde beslissingen nemen. Daarom geven onze risico-adviseurs u tips. We updaten de content aan de hand van het laatste coronanieuws.

  • Volg altijd de adviezen van het RIVM, de GGD en/of autoriteiten op als het gaat om gezondheidskwesties. Ken het nummer van de GGD. Houd rekening met beperkte bereikbaarheid en tijd van instanties tijdens de coronacrisis. Volg de informatie van de veiligheidsregio.
  • Let bij het plannen van uw crisismanagement op de aanpassingen in de lijst van cruciale beroepen: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen
  • Bereid steeds een call / overleg van het crisisteam voor rond landelijke sleutelmomenten. Ken de beslismomenten zoals de genoemde 6 april. Dit is geen einddatum van maatregelen maar een nieuw beslismoment: maatregelen blijven gelijk, worden minder of strenger. Op die momenten stelt u uw crisismanagement bij.
  • Let op elkaar, zeker ook binnen de crisisorganisatie. Zorg voor de benodigde afstand: juist ook voor crisisfunctionarissen. Zorg in een multi-omgeving voor gelijke afspraken/instructies. Ook crisismanagementteams kunnen (deels) op afstand werken. Geef hierin het goede voorbeeld.
  • De impact wordt steeds breder: werk met actieteams rond grote vraagstukken/thema’s op het gebied van crisismanagement. Er zijn grote HR-vraagstukken, businessuitdagingen, planningsvraagstukken en dergelijke. Binnen gemeenten komt het sociaal domein nadrukkelijk in beeld: van jeugdhulp tot kwetsbare ouderen en personen met verward gedrag. De crisisorganisatie wordt meer een brede projectorganisatie. Houd rollen en informatiestromen scherp.
  • Houd rekening met een scenario waarin er wel een ‘lockdown’ komt. Ga ervan uit dat dit het volgende betekent: gedwongen thuis, tenzij… (boodschappen, hond uitlaten, dokter, etcetera). Alleen als het echt niet anders kan mogen mensen naar het werk gaan: ga uit van verplichte minimale bezetting. Verboden worden gehandhaafd. In extreme situaties komt er een vorm van avondklok.
  • Houd binnen uw crisismanagement rekening met coronabesmettingen en zorgen. Mensen krijgen COVID-19 en mensen overlijden. Onderschat de psycho-sociale impact niet. Een uitdaging voor zorginstellingen: hoe stellen we dierbaren in staat contact te hebben met zieken/cliënten?
  • Houd oog voor cybersecurity-aspecten en geef gericht advies aan medewerkers waar op te letten. Ga na wat de respons kan zijn bij een grote IT-storing. Is de reguliere IT-respons ook nu mogelijk? Let op afspraken met derden die u nodig hebt. Denk met uw crisismanagementteam na over hoe jullie grote groepen kunnen bereiken met instructies of waarschuwingen.
  • Begin op tijd met het nadenken over geleidelijk herstel. Zet vrijgekomen capaciteit in om na te denken over plan van aanpak voor geleidelijke terugkeer, herprioritering van activiteiten die niet door zijn gegaan en andere facetten.

Dit hulpmiddel voor crisismanagement in tijden van corona is ontwikkeld door crisisexperts van Aon. www.aon.nl/coronavirus Volg altijd het advies van RIVM/GGD en andere experts.

Download de pdf