Netherlands

Vragen en antwoorden over het coronavirus - Plichten van werkgever en medewerker

 

Er leven veel vragen over de rechten en plichten van werkgevers en medewerkers in verband met het coronavirus. Een overzicht van de meest gestelde vragen en de bijbehorende antwoorden van onze experts:

Deze pagina's worden regelmatig geüpdatet.

Moeten werkgevers hun medewerkers informeren?

Ja. Door medewerkers te informeren over symptomen en hen te wijzen op hygiënevoorschriften, zorgt de werkgever voor een veilige werkomgeving. Zie ook deze pagina van de Rijksoverheid met tips voor werkgevers.

Moeten medewerkers thuisblijven uit vrees voor besmetting?

Medewerkers hoeven niet persé thuis te blijven. Het geldende advies is wel om tot en met 6 april 2020 zoveel mogelijk vanuit huis te werken. Onderzoek als werkgever daarom of thuiswerken mogelijk is. Als een medewerker verkoudheidklachten of symptomen van het coronavirus heeft, mag deze niet naar kantoor komen (zie hieronder). Zie ook deze pagina van de Rijksoverheid met tips voor medewerkers.

Wat moet de werkgever doen als een medewerker meldt dat hij klachten heeft?

Zorg dat deze medewerker thuisblijft. Laat hem telefonisch contact opnemen met een arts (in principe de eigen huisarts). Zorg dat zowel werkgever als medewerker hierbij de instructies van de GGD opvolgen. Daarnaast adviseren wij de pagina’s van het RIVM te raadplegen.

De scholen zijn inmiddels gesloten. Als de medewerker zijn kind(eren) zelf moet opvangen, heeft hij dan recht op doorbetaling van het loon?

Zondagmiddag 15 maart is duidelijk geworden dat scholen en kinderopvangcentra in ieder geval tot 6 april 2020 dicht moeten blijven. Alleen voor ouders met vitale beroepen, zoals zorg en hulpdiensten, is opvang beschikbaar. Medewerkers in andere beroepen moeten de opvang van hun kinderen in verband met de sluiting van school of kinderopvang zelf regelen. Lukt dat niet direct? Dan kan de medewerker, als het noodzakelijk is voor de opvang van zijn kind(eren), calamiteitenverlof opnemen. Tijdens het calamiteitenverlof wordt het loon doorbetaald. Calamiteiten- en ander kort verzuimverlof zijn alleen bedoeld om bij plotseling opkomende situaties de noodzakelijke voorzieningen te treffen. Het kan hooguit enkele dagen duren. Het biedt dus geen oplossing voor de gehele periode waarin scholen en kinderopvang gesloten moeten blijven. Daar is ook geen andere wettelijk voorziening voor.
Zie ook de pagina van de Rijksoverheid over onderwijs en kinderopvang.

Wat moet je doen met een medewerker die werkzaam is in of terugkomt uit een risicogebied?

Veelgestelde vragen over het coronavirus en reizen van en naar het buitenland zijn opgenomen op deze pagina’s van de Rijksoverheid:

Wat zijn de gevolgen voor een medewerker als hij tijdens zijn vakantie besmet raakt?

Dan worden de opgenomen vakantiedagen omgezet in ziektedagen.

Als de medewerker wegens (mogelijke) besmetting in quarantaine moet, heeft hij dan recht op doorbetaling van het loon?

Ja, het loon moet dan gewoon doorbetaald worden.

Mag een medewerker quarantaine of medisch onderzoek weigeren?

Ja, behalve wanneer hij een groot gevaar vormt en de quarantaine of het onderzoek door een rechter wordt opgelegd.

Waar kan een werkgever zijn medewerkers preventief laten testen op het coronavirus?

Er zijn momenteel maar enkele ziekenhuizen in Nederland die deze test kunnen uitvoeren. Absolute voorwaarde voor het afnemen van de test is, dat de betreffende persoon al verschijnselen van de ziekte vertoont. Zie ook deze pagina van de Rijksoverheid.

Kan de werkgever werktijdverkorting voor zijn personeel aanvragen?

De mogelijkheid om werktijdverkorting aan te vragen bestaat niet langer. Deze regeling is per direct vervangen door de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). De NOW is vanaf maandag 6 april opengesteld.
Ondernemers kunnen de tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart. Zie ook deze pagina van de Rijksoverheid met betrekking tot deze regeling. De omzetdaling moet minimaal 20% zijn.

Hoe ver reikt het ‘instructierecht’ van de werkgever?

Medewerkers moeten redelijke instructies van de werkgever over de wijze waarop de werkzaamheden moeten worden verricht en voorschriften met betrekking tot de goede orde in de organisatie opvolgen. U kunt medewerkers dan ook instrueren om de hygiënemaatregelen binnen uw onderneming na te leven. Als thuiswerken gebruikelijk of mogelijk is, kan de werkgever de medewerkers opdragen om voor een bepaalde periode thuis te werken.

Terug naar de overzichtspagina