Netherlands

Organisational Resilience Base Line review

 

U heeft de ambitie om te werken aan resilience maar u wilt eerst weten hoe volwassen uw bedrijf is met resilience?

 

Aon helpt u met een objectieve expertoordeel over de volwassenheid van de resilience binnen uw bedrijf. We gaan hier in op de volgende 8 aspecten:

  1. Inzicht in dynamisch risicolandschap met oog voor veranderende en nieuwe risico’s
  2. Weloverwogen keuzes m.b.t. voorkomen, acceptateren, beheersen en financieren van risico’s o.b.v. Risk Appetite
  3. Risicoleiderschap in de eigen organisatie en richting network supply chain / toezichthouders met duidelijke integrale overview op directieniveau, waarbij het belang expliciet wordt uitgedragen
  4. Financiële en operationele weerbaarheid vanuit inzicht in grootste risico’s en high impact risico scenario’s
  5. Duidelijke governance: heldere rollen en verantwoordelijkheden op het gebied van Risk, BCM, Crisis, Compliance, IT Security, Safety & Security, Insurance en Communicatie
  6. Een organisatie(structuur) die integraliteit en samenwerken bevordert tussen Risk Management, BCM en Crisis Management, hierbij zij RM, BCM en Crisis management goed aangehaakt met de andere resilience functies als IT Security, Compliance, Security, Insurance en Communicatie
  7. Cultuur van openheid en flexibiliteit (in reactive op risico’s, incidenten en bedreigingen)
  8. Adequaat incidentmanagement, BCM en crisismanagement voor de belangrijkste bedreigingen

Deze aanpak kan als project worden aangepakt met interviews met diverse Risk functionarissen en een afsluitende workshop voor validatie en creatie gezamenlijk beeld. Ook kan gestart worden middels een workshop met de board en / of de belangrijkste Risk functionarissen.

De 8 resilience elementen/onderwerpen vormen de basis. Per onderwerp worden er specifieke vragen behandeld. Concluderend wordt aan elk onderwerp een volwassenheidsscore toegekend. Een ‘expert – view’ van waar de organisatie staat met resilience en welke activiteiten verder moeten worden ontwikkeld (prioriteiten en acties voor verdere ontwikkeling).