Netherlands

Organisational Resilience Framework Design

 

Is de governance en structuur binnen uw bedrijfs robuust genoeg voor risico’s met hoge impact? Heeft u een duidelijke en breed gedragen visie op Resilience?

 

Met onze Organisational Resilience Framework Design brengt u alle riskonderdelen binnen uw bedrijf samen en stelt u gezamenlijk een visie op voor Resilience. Aon helpt u om samen met de belangrijkste riskfuncties binnen uw bedrijf om strategische keuzes te maken voor Resilience door uitgangspunten en doelstellingen vast te leggen, organisatieprocessen in te richten en de governance uit te werken.

Aon helpt u om samen met de belangrijkste riskfuncties binnen uw bedrijf strategische keuzes te maken voor Resilience door uitgangspunten en doelstellingen vast te leggen, organisatieprocessen in te richten en de governance uit te werken.

Een richtinggevend kader voor Resilience als basis voor borging en implementatie van Resilience.