Netherlands

Actief risicomanagement

 

Inrichting risicomanagement door Aon

Ondernemen is risico nemen. Met een goede voorbereiding kunt u de negatieve gevolgen beperken of juist kansen beter benutten. De aanpak van Aon zorgt dat u meer toegevoegde waarde haalt uit uw risicomanagement en bijdraagt aan ‘resilience’ van uw organisatie. Wij focussen op de effectiviteit van uw risicomanagement.

Onze uiteenlopende diensten ondersteunen u met het realizeren van toegevoegde waarde met risicomanagement. Wij verdelen onze diensten in twee groepen:

  1. Ontwikkeling van risicomanagement: hier onder vallen al onze diensten die te maken hebben met de opzet, ontwikkeling en inbedding van risicomanagement als managementproces binnen uw organisatie. Denk hierbij aan het meten van volwassenheid, ontwerp van het gewenste proces, inrichting van de organisatie en invulling van de functie. (Hierna gaan we verder in op deze diensten.)
  2. Invullen van risicomanagement: hiermee doelen we op onze inhoudelijke bijdrage aan uw risicomanagement door ondersteuning bij risico-invenarisatie, analyse en beheersing.

Risicomanagement helpt u om het succes van uw onderneming te vergroten. Maar waar te beginnen? Stel uzelf de volgende vragen: hoe volwassen is ons risicomanagement en naar welk plan willen wij het tillen? Hebben de maatregelen die wij treffen het gewenste effect? Waar heeft onze organisatie behoefte aan? Waar hebben onze stakeholders behoefte aan?

Hoe werkt het?
Aon geeft u een onderbouwd antwoord. Om te beginnen stellen we vast hoe u op het vlak van risicomanagement presteert en wat uw ambities met het proces zijn. De laatsten worden mede bepaald door eigen overtuiging over de toegevoegde waarde van risicomanagement, maar ook gebruiken en bepalingen die wellicht binnen uw branche gelden en vragen van uw stakeholders. De huidige stand van zaken en uw ambitieniveau geven richting aan het optimalisatieplan dat we voor u ontwikkelen. Natuurlijk ondersteunen wij u ook bij de realisatie van het verbeterpotentieel. Desgewenst blijven we betrokken bij he monitoren van de effectiviteit van uw risicomanagement. Zie hiervoor ook onze aanpak ‘Business in Control’.

Stap 1: Volwassenheid en ambitie
Aon beoordeelt objectief de volwassenheid van uw risicomanagement. Wij gebruiken hiervoor onze Risk Maturity Index. Dit is een bekroonde tool voor het meten van risicomanagementvolwassenheid die Aon heeft ontwikkeld in samenwerking met Wharton University. Bij de volwassenheid houden wij rekening met geaccepteerde standaarden zoals:

  • het COSO ERM raamwerk
  • de ISO 31000 richtlijnen
  • de Nederlandse Corporate Governance Code

In gezamenlijk overleg bepalen wij vervolgens wat uw ambitie met risicomanagement is.

Stap 2: Optimalisatieplan
De uitkomsten van de volwassenheidstoets en de gestelde ambitie geven richting aan een pragmatisch optimalisatieplan. Daarin geven wij aan welke elementen van risicomanagement uw organisatie zich eigen kan maken om het proces beter uit te voeren. Onderdelen hiervan zijn verrijking van beleid, risicobereidheid, inrichting van het proces en de organisatie, best-practice tools en formats voor de toepassing van risicomanagement en pragmatische werkwijzen. Een en ander aangepast aan de manier waarop uw organisatie opereert en wordt aangestuurd.

Stap 3: Monitoring effectiviteit
Wij blijven graag partner voor risicomanagement. Relaties waarmee wij doorlopend contact houden profiteren van onze expertise en innovatie. Wij fungeren als klankbord voor de voortdurende verbetering van risicomanagement en monitoren de effectiviteit van de maatregelen die zij binnen het proces treffen. Door deze betrokkenheid zorgen wij voor het echt toepassen en activeren van risicomanagement. Zie hiervoor ook onze Business in Control aanpak.

Uw voordelen
Met actief risicomanagement draagt u bij aan het succes en de resilience van uw organisatie. Specifieke voordelen van risicomanagement door Aon:

  • Een expert partner voor risicomanagement die de ontwikkelingen en innovatie voor u volgt;
  • Pragmatisch risicomanagement aangepast aan uw organisatie en processen;
  • Focus niet alleen op het proces maar op de resultaeten: de effectiviteit van maatregelen – de essentie waar risicomanagement om draait (zie ook onze Business in Control aanpak).