Netherlands

Inzicht in het risicoprofiel van uw bedrijf

 

Risicobeoordeling door Aon

Kent u de risico’s die een bedreiging kunnen vormen voor uw bedrijfsdoelstellingen? Bent u voldoende voorbereid om risico’s te voorkomen of de gevolgen ervan te beperken? Onze uiteenlopende diensten ondersteunen u met het realizeren van toegevoegde waarde met risk management.

Wij verdelen onze diensten in twee groepen:

 1. Ontwikkeling van risicomanagement: hier onder vallen al onze diensten die te maken hebben met de opzet, ontwikkeling en inbedding van risicomanagement als managementproces binnen uw organisatie. Denk hierbij aan het meten van volwassenheid, ontwerp van het gewenste proces, inrichting van de organisatie en invulling van de functie.
 2. Invullen van risicomanagement: hiermee doelen we op onze inhoudelijke bijdrage aan uw risicomanagement door ondersteuning bij risico-invenarisatie, analyse en beheersing.

Het risicoprofiel van uw organisatie is een belangrijk onderdeel van een goed gestructureerde risicobeoordeling. Hetzij van de organisatie als geheel, hetzij van een bepaald risicogebied. Met een risicobeoordeling door Aon krijgt u inzicht in het risicoprofiel en de risicobereidheid van uw bedrijf. Dit levert waardevolle informatie op, bijvoorbeeld over:

 • Risico’s en kansen in de markt waarin u opereert en de regelgeving die er op van toepassing is;
 • Naleving van belangrijke code’s en regelgeving door uw bedrijf – compliance. Denk aan de inspanningen rondom de recent aangepaste regelgeving rondom privacygevoelige gegevens;
 • Belangrijke aspecten waarin u met u dienstverlenings- of productieproces rekening moet houden.

Door bij uw besluitvorming gebruik te maken van het risicoprofiel dat Aon opstelt, kunt u risico’s effectief managen en er eenduidig over communiceren. Ook kunt u de link leggen tussen uw risico’s en uw bedrijfsdoelstellingen en in een oogopslag zien welke risico’s het meest kritisch zijn voor uw strategie. Dit leidt tot verbetering van uw bedrijfscontinuiteit en prestaties en draagt bij aan de resilience van uw onderneming.

Een frisse blik
Aon maakt gebruik van pragmatische, effectieve en innovatieve methodes en technieken voor de identificatie, beoordeling en – indien nodig – verdere beperking van de risico’s. Onze specialisten geven u een frisse kijk op uw risicoprofiel door rekening te houden met branchespecifieke risico’s en ontwikkelingen. Om het risicobewustzijn te stimuleren voeren we de risicobeoordeling uit in nauwe samenwerking met betrokkenen binnen uw organisatie.

Hoe werkt het?
Een risicobeoordeling door Aon omvat de volgende stappen:

 1. voorbereiding: selectie van organisatieonderdeel, relevante doelstellingen en risicogebieden, begrip van het bedrijf, ontwikkeling van een model voor risico-identificatie en kans- en gevolginschatting;
 2. identificatie van risico’s en kansen, plus relevante beheersingsmaatregelen en planning door middel van online enquêtes, interviews of workshops;
 3. beoordeling, prioritering en evaluatie van risico’s en kansen tijdens een interactieve workshop;
 4. de uitvoering van een oorzaak-gevolganalyse voor onacceptabele risico’s en planning van stappen om de risico’s terug te brengen tot een acceptabel niveau;
 5. vastlegging van de resultaten in een risicoregister en rapportage daarover.

Risico’s en kansen veranderen in de loop van de tijd, net als de risicobereidheid van uw organisatie. Daarom adviseert Aon om regelmatig, tenminste één keer per jaar, een risicobeoordeling uit te voeren en de risicoprofielen te actualiseren

Uw voordelen
Met risicobeoordeling en actieve opvolging werkt u aan de realisatie van uw bedrijfsdoelstellingen en het verbeteren van uw resilience. Andere voordelen:

 • minder financiële verliezen als gevolg van tegenvallers;
 • betere prestaties dankzij een beter onderbouwde besluitvorming;
 • een duidelijk beeld van – en inzicht in – de risicobereidheid;
 • specifieke methodes en technieken voor de identificatie, beoordeling en analyse van risico’s;
 • vergroten van het risicobewustzijn.