Netherlands
Pensioenleiding algemeen programma en materiaal | Aon

Programma en materiaal


De indeling van de tweedaagse basiscursus is vormgegeven aan de hand van de 'pensioendriehoek' en bestaat uit vier onderdelen:


1. Werkgever en werknemer

 • Wettelijke regelingen
 • De Pensioenwet (PW)
 • Fiscale kant van pensioen
 • Totstandkoming en wijziging pensioenregeling
 • Gelijke behandeling, gezondheid en toegang tot pensioen

2. Werkgever en pensioenuitvoerder

 • Onderbrengingsplicht Uitvoeringsovereenkomst
 • Financieringsstelsels
 • Risico's en keuzes
 • Basis beleggingen

3. Werknemer en pensioenuitvoerder

 • Flexibele elementen
 • Informatieverplichtingen pensioenuitvoerder
 • Toeslagmatrix en –label

4. Actualiteiten

 • Verhoging pensioenleeftijd
 • FTK-hoofdlijnennota

Materiaal
Er wordt gebruikt gemaakt van de cursuspresentatie, cases en een certificaat van deelname.